Senegal erbjuder gratis hälsovård till små barn.

Skärmdumpar Barnadödligheten i Afrika är stor. I Senegal dör 72 av 1000 födda barn innan fem års ålder. I Gambia är motsvarande siffra 101 (2011) och i Sverige 3. De flesta av dessa barn som dör i Senegal och Gambia, gör det av orsaker som går att förebygga. Malaria, diarrésjukdomar, akut undernäring och HIV-smitta är alla saker som går att både förbygga och behandla på ett sätt som skulle minska barnadödligheten drastiskt. I Senegal erbjuder man nu alla barn under fem år gratis sjukvård och med denna nya hälsovårdspolicy är förhoppningen att siffran ska ha sjunkit till 46 per 1 000 födslar år 2015.

Under den första fasen kommer sjukhus och vårdcentraler att erbjuda gratis medel för att behandla barn som drabbats ovanstående sjukdomar och tillstånd. Dessutom ska alltså föräldrarna till barn under fem år i fortsättningen slippa att betala för undersökningar, sjukhusvistelser och vaccin till sina barn, berättar UNICEFs chef i Senegal, Giovanna Barberis.

Fullskärmsinfångning 2013-10-09 163115.bmpFN jobbar genom UNICEF, WHO och UNDP för att minska barnadödligheten i världen med två tredjedelar till år 2015, vilket är en del i det så kallade Millenniemålet.

UNICEF stöttar alla former av samhällsinsatser för att minska barnadödligheten i världen och deras samtal och engagemang gör skillnad, så som vi nu ser i Senegal.Låt oss nu hoppas att också Gambia ska kunna gå en ljusare tid till mötes vad gäller dessa siffror. Någon som jobbar hårt för detta och idag är UNICEFs ambassadör i Gambia, är kora-mästaren Jaliba Kuyateh, som just nu befinner på Europaturné och alldeles nyligen har lämnat Sverige. Thegambia.nu kan avslöja att vi träffat honom och inom kort kommer ni kunna läsa mer om det mötet här på tidningen.

För att läsa mer om Senegals nya hälsovårdsprogram, se här
För att titta på statistik över barnadödlighet i världen, se här

Kiqi dumbuya minteh 4