Krönika: Cannabis – En källa till het debatt

PicsArt_1390613681044Huruvida Cannabis bör vara lagligt eller olagligt råder det vitt skilda åsikter runt om i världen. De flesta länder är dock ense om att det inte bör vara lagligt att inneha, odla, sälja eller bruka cannabis. Inte utan läkarordination i alla fall.
I Sverige är det olagligt med cannabis och att detta skulle ändras känns idag inte som något troligt. Gambia har likaså lagförbud mot cannabis, på alla nivåer. Man får inte bruka, odla, sälja, överlåta eller inneha drogen. I stornationen USA är cannabis olagligt på federal nivå. Men 2012 hände något. Ett utav världens största länder öppnade upp för var och en av sina delstater att själva besluta om huruvida cannabis ska anses lagligt eller olagligt. I december 2012 röstades det kontroversiella beslutet fram i två av USAs delstater, Colorado och Washington. Kalifornien var inte långt efter. Den 1 januari i år blev det i Colorado lagligt att sälja cannabis till personer över 21 år i rekreations-syfte och 136 olika butiker fick tillstånd till försäljning. Jag vill bara ropa ”stopp”.

Det är för mig obegripligt hur man kan vilja legalisera något som så uppenbart har många olika typer av skadliga effekter på människan och samhället. Jag vet att många ser väldigt annorlunda på detta, men min absolut största anledning till att vara helt emot en legalisering är budskapet som detta förmedlar till unga. Vi ser alla problemen som alkohol och tobak ställer till med. Ja det finns åldersgränser, men det faktum att det inte är olagligt att bruka för vuxna gör att inställningen till det ofta är väldigt lättsam bland våra unga. Är det en sådan kultur man vill skapa även runt andra beroendeframkallande preparat? Jag oroar mig inte direkt för att en legalisering ska komma att bli ett faktum i Sverige, även om vi har partier som Cannabispartiet och grupper på Facebook som ”Legalisera Cannabis – för allas skull”. Jag förvånas ärligt över hur många jag känner som är med där. Men även om jag inte känner direkt oro över att cannabis skulle komma att bli lagligt i Sverige, så kan jag inte låta bli att oroas över hur världen mer och mer verkar lätta på inställningen man har inför just denna drog. Många vill väldigt gärna får bort drog/narkotikaklassning på cannabis. Många vill gärna försök argumentera för hur mycket mindre skadlig den är än alkohol och vanlig tobak. Men framför allt vill många gärna tala om att det inte finns något beroende runt den och att den inte är en inkörsport till tyngre droger.

Då frågar jag mig: Alla de medicinska forskningar som gjorts kring drogen, är de inte riktiga? Här ser vi alla olika typer av påverkningar på kroppen och hjärnan. Det kemiska ämnet Tetrahydrocannabinol (THC) ger upphov till ångest och panikkänslor. Det försämrar korttidsminnet och det logiska tänkandet. Detta i sin tur påverkar den intellektuella förmågan och medför psykisk omognad. Personer som redan är i en sårbar situation utvecklar lättare ett beroende. Jo det finns beroenderisk, även om det handlar om psykiskt och vaneberoende-risk av substansen, på engelska kallad cannabis dependence syndrome. Med beroendet kommer, som med de flesta beroenden, en ökad konsumtion och dos, då man hela tiden vill ha mer. När det gäller psykoser så finns en stor förhöjd risk just vid cannabisbruk. Man vet heller aldrig om man får det första, femtio-andra eller hundra-första gången man brukar drogen. Detta har inget samband med huruvida du är psykiskt stark eller svag. Vid långvarigt användande finns stora risker för skador på andningsorgan, depression, hormonrubbningar och cancer. Hormonrubbningarna påverkar möjligheterna till att få barn. Hos kvinnor påverkas hormonet som styr ägglossningen och detta påverkar menstruationscykeln och kan därför påverka fruktsamheten. Det finns givetvis också en ökad risk för fosterskador om kvinnan nyttjar cannabis under graviditeten. Produktionen av mannens testosteron minskar också oftast, vilket medför minskad sexlust. Det i sin tur gynnar ju inte direkt möjligheterna till att föröka sig. När det gäller den så kallade gate-way teorin så är den inte bevisad ännu, men det ligger på tröskeln till att kunna påvisas att cannabis är en inkörsport. Bevisat är i alla fall att med det sociala spelet och kulturen runt omkring användandet inräknat, lägg därtill de känsliga tonåren när användandet ofta introduceras, så finns en övervägande risk för att man går vidare till tyngre droger, inte sällan med vägen via amfetamin. Ser man till vilka kostnader detta är för samhället så ser jag inte logiken i att låta cannabis bli lagligt. Det ska också tilläggas att cannabis lagras i fettvävnaden och ligger därför kvar och utsöndras i kroppen långt längre än de flesta andra berusningsmedel och droger. Det finns fall där personer som brukat cannabis under en längre tid, för att sedan sluta, plötsligt fått återfall av abstinens flera år senare.

I Gambia avslöjades alldeles nyligen en cannabisodling i området Foni och ett dussin personer kunde gripas för inblandning i den illegala droghandeln. Det satsas just nu väldigt hårt på att göra Gambia till en drogfri nation. Landet har klargjort att ett av deras yttersta mål är att få ut all narkotika ur landet. Gambia är mycket måna om att inte bli en stat där narkotika får fäste, då man menar att länder med mycket narkotikahandel, laglig eller olaglig, också brottas med tung kriminalitet och brott av andra slag och kännetecknas ofta av underutveckling. Man menar att alla bör vara vaksamma och hjälpa NDEA i sitt arbete med att göra landet drogfritt. – Det är viktigt att distansera sig från handel med narkotika, nyttjande av droger och leva efter hög moral och anständiga värderingar, skrev theobserver.gm nyligen.

I Sverige är, i alla fall än så länge, cannabisbruk olagligt och det är ett otal olika grupper, föreningar och myndigheter som jobbar med de olika sidorna och konsekvenserna som både cannabis och andra droger medför. Bland annat finns en relativt nystartad, ideell, samt religiöst och politiskt obunden förening, som jobbar med kvinnor som förlorat kontrollen över sina liv, Briisa. Parellt med Briisa finns Val-bo, som istället vänder sig till män i samma situation. Detta är två av ett antal ställen man kan vända sig till om man känner att ens eget eller kanske någon anhörigs liv, på grund av missbruk/medmissbruk/våld/kriminalitet är på väg att rasa samman… eller kanske redan har.

Vad har du själv för inställning till en legalisering av cannabis?

 

Kiqi dumbuya minteh 4