Projektet Rizewoman vänder sig till afrosvenska kvinnor som vill ha stöd för att starta eget företag

Projektet Rizewoman
Projektet Rizewoman

Ett helt nytt projekt; Projekt Rizewoman riktar sig till dig som är kvinna av afrikansk härkomst eller kvinna vars föräldrar är av afrikansk härkomst och som vill ha stöd och coachning för att komma igång med eget företag. Läs intervjun med projektledaren Jabou Foon och projektägaren Annika Löfgren.

 

Berätta lite om projektet och hur det kom sig att ni hoppade på det?

(Jabou Foon) Jag hade gått och tänkt på hur man skulle kunna starta en organisation som stödjer målgruppen med att starta företag. Denna idé föddes ur frustration för att jag kände att målgruppen sitter på så mycket kompetens som inte används i Sverige. Många kan och vill vara en del av näringslivet, och många vill ha egna verksamheter men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. Detta var tydligt från när jag pratade med bekanta och pratade med folk jag mött via mitt yrke som jobbcoach. Jag tog kontakt med start-up Stockholm för att få vägledning med hur jag skulle kunna starta en verksamhet som erbjuder affärsrådgivning och coachning till målgruppen. Jag blev tipsad om att gå till tillväxtverket då man kan söka projekt via dem. I samma veva så såg jag då en utlysning för pilotprojekt just för denna målgrupp och för det ändamål som jag sökt mig till start-up för. Jag bestämde mig för att ansöka och leta efter en organisation som kunde gå in som projektägare. Jag hittade Sisters in business som nu är min samarbetspartners, tillsammans skrev vi en ansökan och fick projektet beviljat.

 

Vad hoppas ni att kunna uppnå med projektet?

Vi hoppas kunna upplysa målgruppen om möjligheterna med att starta företag i Sverige och ge stöd med konkreta saker såsom att ha en välutvecklad affärsidé, skriven affärsplan och handlingsplan för efter programmet. Vi arbetar efter individens förutsättningar och behov så inget program kommer att se exakt likadant ut. Det beror helt på vad individen önskar uppnå under sitt affärsprogram.

 

Annika Löfgren är projektägare och Jabou Foon är projektledare. Berätta gärna lite om er egen bakgrund och varför ni startade detta projekt?

Annika Löfgren upptäckte för 15 år sen att det saknas stöd till individer i samhället som har idéer och tankar om vad de vill göra i framtiden, men som inte kommit så långt. Hon märkte också när hon själv besökte olika nyföretagarorganisationer att de inte förstod hennes idé eller hade förmågan att hjälpa henne på bra, motiverande sätt. Därför beslutade Annika att använda sin kunskap från Innovationsutbildningen hon gått på Mälardalens högskola för att skapa en ”affärsskolemodell” för människor med idéer i tidiga idéskeden, eller för företagare som på något sätt kört fast och vill komma vidare. Annika startade KREO år 2000 med målet att hjälpa många människor att växa med sina idéer. KREO har även utbildningar i innovativt ledarskap för dem som vill utvecklas som ledare och som vill stimulera kreativitet och innovationsutveckling på arbetsplatsen. Läs mer på KREO.

2011 startade Annika även Sisters in business tillsammans med Anna Berg, som är ett aktiebolag och en ideell förening. Här används KREOs arbetsmodell med målet att erbjuda drivna människor en inkluderande projektarena för ett jämlikt samhälle genom innovation och entreprenörskap. Sisters in business driver i samarbete med det eritreanska nätverket USWA en affärsskola för eritreanska kvinnor i Stockholm och ett affärscoachningsprogram för afrikanska kvinnor generellt. Läs mer på Sisters in business.

Jabou Foon är född och uppväxt i Sverige med Gambiska föräldrar. Hon är engelsk jurist i bakgrunden och har haft en lång internationell karriär inom human resources och rekrytering. På senare år har hon fokuserat på coachning och haft ett karriärcoachning-företag i England och har nyligen startat ett här i Sverige. Hennes passion är absolut att coacha människor till att uppnå och vara sitt allra bästa jag, vare sig det gäller karriär eller annat. Idag arbetar hon för ett privat coachning-företag på deltid som coach och jobbar med arbetssökande från arbetsförmedlingen samt privata klienter. Jabou har även sitt eget företag coaching2advance som erbjuder karriärcoachning för engelsktalande klienter.

 

Vilket gensvar har ni fått sedan ni drog igång?

Vi har fått ett väldigt positivt gensvar av alla som vi kommit i kontakt med.

 

Hur arbetar ni rent praktiskt?

Rent praktiskt så kommer vi att ha 5 individuella affärscoachningsmöten för varje deltagare med en affärscoach. Vi kommer även att ha aktiviteter som workshops och ett seminarium.

 

Går det enligt era grundplaner, eller har ni fått omarbeta mycket för att det ska passa målgruppen?

Än så länge går det enligt våra grundplaner men vi är i startfasen av programmet så just nu är det svårt att säga om det kommer att krävas några omarbetningar av programmet. Vi är lyhörda för våra deltagare och kommer att välkomna feedback så att de känner att de har inflytande I processen.

 

Finns det något utmärkande för de kvinnor som söker ert stöd?

Alla har ett inneboende driv att lyckas med sin idé eller verksamhet.

 

Finns det något ni skulle behöva stöd med för att fortsätta bedriva denna verksamhet?

Det är inte en verksamhet än men absolut, finansiering kommer att vara en viktigt faktor. Vi har som målsättning att kunna upprätta samarbeten med de intressenter i näringslivet som har och ser förmånerna för samhället med att stödja och omvandla detta projekt till en verksamhet.

Behovet och efterfrågan från kvinnor och män är stort då de organisationer som arbetar med att hjälpa igång företagare har haft svårt att nå ut till målgrupper med utländsk bakgrund. Att hitta fortsatt finansiering för att driva affärscoachningsprogram kommer att vara en utmaning.

 

Hur ser ni på utvecklingsmöjligheterna?

Potentialen finns i att bygga nätverk, fler samarbeten och bygga kompetens bland kvinnor från målgruppen för att kunna möta upp behovet hos kvinnor och män från Afrika. Det är väldigt roligt då vi ser att kvinnorna vi börjat jobba med uppskattar programmen otroligt mycket!

Vi kommer att ha ett informationsmöte den 1 April 2014, KL.18.00 på Mötesrum, Luntmakargatan 52, T- bana Rådmansgatan. Om man vill komma ska man anmäla sig via mail till jabou@coaching2advance.se.

Vi önskar er varmt lycka till och hoppas att de som är målgruppen kommer att söka stöd och uppmuntran hos er.

Rizewoman på Facebook

fatou touray 2013

 

 

 

Veckans Fråga – v.13

Förra veckans fråga handlade om spädbarnsdödligheten i Gambia.
Frågan löd;

Hur stor är den uppskattade spädbarnsdödligheten i Gambia (2014)?
Svara i procent med två decimaler (x.xx)

Rätt svar: 6,57%

spädbarnsdödlighet gambia

På bara 3 år har den uppskattade siffran över landets spädbarnsdödlighet minskat avsevärt. 2011 var dödligheten bland spädbarn 10,1% och om den uppskattade siffran för 2014 kommer visa sig att stämma så är det verkligen ett stort steg i rätt riktning. Till stor del kan man nog tacka FNs utvecklingsprogram Millenniemålen, där två av målen har direkt påverkan på spädbarnsdödligheten, minska barnadödligheten och stoppa spridningen av hiv/aids. Gambia ligger bra till att uppfylla båda dessa mål inför slutspurten mot den 31 december 2015.

Även om siffrorna visar på klar förbättring ska man inte glömma att Gambia är ett av de länder i världen som har högst spädbarnsdödlighet och placerar sig på plats 18 i statistiken. Sveriges placering är 219 med en uppskattad spädbarnsdödlighet på 0,26%. Bara fem andra länder i världen har en lägre siffra.

Relaterade artiklar:
Gambia nära uppfylla millenniemål
Senegal erbjuder gratis hälsovård till små barn


Räkna ut svaren
:
Som källa har använts CIAs World Factbook.
Leta efter landet vars statistik du är intresserad av.
Hitta avsnittet som heter ”People & Society”.
Scrolla fram ”Infant mortality rate”.
För Gambia visas här en uppskattad siffra (est 2014) per 1000 födda barn som är 65,74.
Enklaste sättet att nu räkna ut procent är att med hjälp av miniräknare dividera svaret (65,74)
med det totala antalet barn som räknats (1000).
Svaret är 0,06574
Detta multipliceras med 100 för att få svaret i procent, 6,574.
Vi efterfrågade två decimaler, alltså är svaret 6,57%.

Det finns snabbare sätt att få fram procenttal när ursprungssiffran är 10, 100, 1000 osv. Genom att ”flytta” decimaltecknet i svaret åt rätt håll, alt lägga till nollor, får man snabbt fram det rätta svaret.

Kiqi dumbuya minteh 4

Sverige måste erkänna sin inblandning i slavhandeln

I veckan uppmärksammades den internationella minnesdagen för alla de som föll offer för den transatlantiska slavhandeln. Momodou Jallow från Afrosvenskarnas forum för rättvisa uppmanar nu regeringen att erkänna Sveriges delaktighet i det brutala slaverisystemet och på allvar göra något åt den rasism och diskriminering som afrosvenskar utsätts för i Sverige.

OPINION

Varje år uppmärksammas den 25 mars som den internationella minnesdagen av den transatlantiska slavhandeln, då mer än 15 miljoner män, kvinnor och barn föll offer under ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Huvudsyftet till denna dag är att ge möjlighet att hedra och minnas de som led och dog i händerna på det brutala slavsystemet. Den internationella dagen syftar också till att öka medvetenheten om farorna med rasism och fördomar i dag.

Årets tema, ”Victory over slavery: Haiti and beyond” hyllar kampen mot slaveriet i länder runt om i världen.

Haiti var den första nationen att bli självständig som ett resultat av en brutal, men lyckad kamp under ledning av Toussaint Louverture, som förslavade kvinnor och män förde mot de förslavande nationerna.

I år är det 210 år sedan Republiken Haiti inrättades. Denna dag kommer ni tyvärr inte läsa om på ledarsidor i dagstidningar, höra en diskussion om på Godmorgon Sverige eller läsa om på Carl Bildts twitter.

Medan länder som USA, Storbritannien och Frankrike uppmärksammar och för en diskussion på högsta politiska nivå om denna historia, har vi i Sveriges riksdag hunnit avslå två motioner om ett officiellt erkännande av vår delaktighet i denna fruktansvärda historia.

Vi har valt att förneka en historisk sanning istället för att erkänna, och bearbeta konsekvenserna.

Vår kunskap om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln är i det närmaste obefintlig samtidigt som vi fortsätter att reproducera stereotypa bilder av svarta som är direkt kopplade till denna historia.

210 år efter den haitiska befolkningens seger över slaveriet kan vi fortfarande höra om afrosvenskar som utsätts för mordförsök och afroeuropéer som misshandlas till döds, polisbrutalitet, etnisk profilering, hög arbetslöshet, diskriminering och trakasserier inom bostads- och arbetsmarknaden, barn som mobbas – allt på grund av vår hudfärg.

Detta är en direkt konsekvens av den förnekelse och historielöshet som Sverige lider av. Man kan inte lösa ett problem som ”inte finns”.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

210 år är relativt många år tillbaka i historien och man vill gärna tro att människans värderingar är långtifrån vad de var för 210 år sedan. Vi betraktar gärna dagens samhälle som fördomsfritt och ”tolerant” eftersom vi lever i så kallade upplysta och demokratiska samhällen.

Kampen som fördes i Haiti och många andra slavkolonier var inget annat än rätten att behandlas som en människa och att betraktas som likvärdig.

Dessa saker kan betraktas som självklarheter i dag, men den rapport som regeringen nyligen släppte om afrofobin i Sverige visade på motsatsen.

Den afrosvenska gruppens utsatthet visar sig inom alla samhällssektorer, som utbildning, hälsa, boende och arbetsliv, enligt rapporten.

Nu när denna rapport har publicerats, är min fråga till regeringen, och Erik Ullenhag i synnerhet, om det finns någon tanke på att göra något åt de ojämlika förutsättningar som afrosvenskar dagligen möter.

Momodou Jallow, ordförande i Afrosvenskarnas forum för rättvisa

Fotnot: Debattartikeln är tidigare publicerad i Skånes Fria

Foton: Foton från Slavfortet Elmina Castle i Ghana av KA Jonsson
Foton: Foton från Kunta Kinte Island och Albreda av thegambia.nu

Spridningen av ebolaviruset har ännu inte hejdats

africa 200970 personer uppges nu ha dött i Guinea, i vad som rapporteras vara det första dödliga ebola-utbrottet i Västafrika. Nu stänger grannlandet Senegal gränserna för att försöka stoppa smittspridningen.

De flesta av fallen har uppdagats i sydöstra Guinea, som gränsar till Sierra Leone och Liberia. I ett försök att stoppa spridningen av ebolan, meddelar nu Senegals inrikesministerium att man stänger gränsen mot Guinea.

De senaste dagarna misstänks elva personer ha dött av viruset i Liberia och Sierra Leone, vilket höjer oron i hela Västafrika. Det tog Guineas myndigheter över fem veckor att bekräfta att det kunde röra sig om spridning av ebolaviruset, vilket har möjliggjort att spridningen kunnat få så pass starkt fäste.

Åtta fall av smittan har bekräftats i Guineas huvudstad Conacry den senaste veckan. Guineas myndigheter försöker dämpa paniken för smittorisken och meddelar att den är överdriven då endast 19 fall av ebola konstaterats genom laboratorietester.

Det återstår nu att se om de 70 nya dödsfallen verkligen är personer som bär på ebolaviruset.

Thegambia.nu har tidigare rapporterat att Läkare Utan Gränser satt in stora resurser för att förhindra smittspridningen. Vi har också rapporterat om hur Gambia officiellt gått ut och meddelat hur de förberett sig för att stå emot eventuell smittspridning till landet.

Tidigare artiklar:
Ebolavirus bakom dödlig epidemi i Guinea
Officials: Gambia ready to tackle any suspected case of Ebola
Ebola i Liberia – eventuellt också i Sierra Leone och Kanada
Guinea förbjuder fladdermusätande, allt för att stoppa fortsatt ebolaspridning

fatou Lusi dec 2013
Fatou Lusi

U20-skorpionerna spelar mot senegalesklubb idag – uppvärmning inför Liberiamatch

FotbollPå torsdag flyger Gambias U20-landslag till Liberia för kvalmatch inför nästa års Afrikanska U20-mästerskap, men redan idag tar de emot senegalesiska premier league-klubben Casa Sport, för en vänskapsmatch på Box Bar Mini-stadium i Brikama.

På torsdag, 3 april, flyger Gambia U20-landslag till Liberia för att förbereda sig inför kommande helgs kvalmatch. Den 6 april spelar de gambiska killarna mot liberianerna i Monrovia och den 19 april spelas sedan returmötet hemma i Banjul. Vinner Gambia, och därmed slår ut Liberia ur turnering, har man troligtvis Elfenbenskusten att möta i nästa omgång. Elfenbenskusten möter Guinea Bissau i sin kvalomgång.

Hela listan på spelare och tränarstab som väntas lämna Gambia på torsdag har lämnats in till Ungdoms- och sportministeriet i Gambia. På listan finns 28 namn och man väntar svar från fem utlandsproffs, men det är ännu osäkert om dessa kommer att ansluta till truppen. Sedan tidigare har tränare Tapha Manneh lovat att man nu satsar hårt på att få ett stabilt och framgångsrikt U20-landslag som kan mäta sig med övriga stornationer i Afrika och med ett slutligt sikte inställt på att avancera till landets andra deltagande i ett U20-VM någonsin. För att ta sig dit måste Gambia sluta som ett av fyra semifinallag i afrikanska mästerskapet nästa år. Senaste och enda gången Gambia deltagit i U20-VM var i Kanada för sju år sedan.

I avsaknaden av internationella vänskapsmatcher mot andra landslag, har Gambia nu gjort det bästa av situationen och spelar därför mot Senegals premier league-klubb Casa Sport idag. Matchen spelas på Box Bar Mini-stadium i Brikama och tränare Manneh har lovat att killarna är mer än redo att möta senegalesklubblaget. Tidigare i veckan anordnade man också en match mot Gambias troligen högst rankade fotbollslag, de lokala skorpionerna, delar av landets herrlandslag. En match U20-spelarna vann med 2-0.

Kiqi dumbuya minteh 4

Fåtal biljetter kvar till dubbelkonsert med Carlou D och Habib Koité

Det finns fortfarande några få biljetter kvar till Selams dubbelkonsert med Carlou D (Senegal) och Habib Koité (Mali) på Konserthuset i Stockholm lördag kväll.

De bägge musikerna är afrikanska singer songwriters med gitarr som huvudinstrument, etablerade i sina hemländer, dessutom världskända, med färska album på gång.

Habib Koïte har helt ändrat sättning i sitt nya band.

 

Och Carlou D är otroligt populär i Senegal, med en stil som tilltalar den yngre publiken.


Mer om artisterna här
Mer om konserten här

aminta merete

Veckans Bild (v13)

Veckans bild v13En snirklig gren med gröna blad? Nja, en snirklig gren med gröna blad OCH en orm som försöker kamoflera sig. Ormar är ett rätt så vanligt förekommande djur i Gambia även om dom helst håller sig i svårtillgängliga skogsområden. Det finns en relativt stor mängd olika arter av ormar i Gambia och däribland minst en 4-5 arter som är giftiga, bland annat den berömda Puff addern. För den reptilintresserade finns det en fantastisk möjlighet att göra ett besök i Kartong på den reptilfarm som finns belägen där. Efter en guidad rundtur har man fått komma Gambias reptiler riktigt nära och lärt sig otroligt mycket om dessa fantastiska djur.

anna wedin

The Gambian Cultural Week i Oslo 2014 – datum satt

Oslo gambiska kulturvecka, 2012
Oslo gambiska kulturvecka, 2012

Den gambiska kulturveckan, eller the gambian cultural week, är den stora höjdpunkten för många i de skandinaviska länderna varje sommar. Veckan brukar arrangeras i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo och brukar vara välbesökt av gambier från alla möjliga håll i världen.

Stockholm- och Göteborgsarrangörerna har sedan tidigare gått ut med sina officiella datum för 2014 års kulturveckor i respektive stad och nu kan vi även presentera datum för Oslos kulturvecka, som är planerat till 2-9 augusti. Program med plats, tider, arrangemang och annat brukar komma ut närmare inpå, men se till att boka in dessa datum i era kalendrar, så ser vi fram emot en sommar fylld av nya spännande arrangemang i gambisk anda!

Andra aktuella datum:
Göteborg: 30-31 maj

Stockholm: 14-21 juni

Urval från tidigare artiklar om kulturveckor kan du finna här nedan:
Gambiska kulturveckan i Göteborg 2012 (Artikel + massor av bilder)
Gambian Cultural week, en färgstark kavalkad eller en hyllning till paljetter?! (Artikel + massor av bilder, Stockholm 2012)
Sabar på Sergels torg (del 3) (Bilder, videoklipp, 2012)
Oslos kulturvecka 2013 (Program)

 

Kiqi dumbuya minteh 4

Guinea förbjuder fladdermusätande, allt för att stoppa fortsatt ebolaspridning

Läget efter ebolautbrottet i Guinea verkar ha stabiliserats och myndigheterna menar att man nu har epidemin under kontroll. Även om både antalet smittade, och dödsantalet, har ökat något så tror man nu att spridningen i stort sett har stoppats.

Dödstalet har stigit till 63 och antal smittade var vid senaste kända rapporten 88 stycken. Alltså ingen större ökning sedan helgens rapporter. Volontärer från Röda Korset i Guinea har åkt runt och desinficerat hemmen hos de som smittats av sjukdomen, allt för att hjälpa till i arbetet med att stoppa spridning av sjukdomen.

Enligt WHO dödar sjukdomen, beroende på stam av viruset, mellan 25-90% av de som smittats. Den aktuella grenen i Guinea har konstaterats tillhöra Zaire-stammen (Kongo), som ofta haft höga dödssiffror vid sina utbrott.

Det är första gången ebola drabbar Guinea och eftersom symptomen vid ebolasmitta liknar symptomen vid malaria och kolera, gör det den svårupptäckt i västafrikanska länder, där dessa är mycket vanliga.

 

Fladdermusätande förbjuds

Diaemus_youngi
Foto: Gcarter2 – en.wikipedia

I ett ytterligare försök att stoppa spridningen har nu myndigheterna i landet förbjudit all form av försäljning, tillagning och förtäring av fladdermöss. Fladdermöss anses vara en smittobärare av ebolavirus, men visar inga symptom, och vissa experter i landet har gått med att en trolig orsak till epidemin skulle kunna vara fladdermöss som tagit sig till landet från centralare delar av Afrika.

Fladdermöss är en lokal delikatess i Guinea, som ofta tillagas som en kryddig pepparsoppa och sedan gärna äts i stora grupper och på fester. Andra sätt att förtära denna delikatess är genom att torka och grilla dem över öppen eld.

Tidigare artiklar:
Ebolavirus bakom dödlig epidemi i Guinea
Officials: Gambia ready to tackle any suspected case of Ebola
Ebola i Liberia – eventuellt också i Sierra Leone och Kanada

Viktig dokumentär ikväll: RASKORTET

Syskon_Raskortet_Privat
Syskon Raskortet

I kväll kommer en dokumentär att sändas i SVT2 klockan 20:00 som vi tror att många av våra läsare kan vara intresserade av att se. Dokumentären heter RASKORTET – En film om att vara svart i Sverige.

RASKORTET – En film om att vara svart i Sverige:

Hur är det att vara svart i Sverige – ett land med självbilden som världens mest toleranta och fördomsfria? Afrosvenskarnas berättelser vittnar om en annan verklighet. Filmaren Osmond Karim låter människor dela med sig av sin verklighet, historier som rör och berör, förträngts och förnekats. Regissören Osmond Karim:

”Filmen handlar om att vara svart i Sverige. Jag vill plocka fram historierna. Låta människor berätta om sina erfarenheter, på berättarnas egna villkor. Dessa historier stöds av arkivmaterial etc, men främst handlar det om att låta människor dela med sig av sin verklighet genom att rakt och ärligt få berätta. På sina egna villkor. Rakt in i kameran.”

Karim_Raskortet_Fredrik Johansson
Osmond och Malin Foto: Fredrik Johansson

BAKOM KAMERAN:

Osmond Karim är regissör och manusförfattare och har regisserat dokumentärer, kortfilmer och långfilmer både i USA och Sverige sedan 1991. Malin Holmberg-Karim är producent och har producerat dessa filmer och andra.

Osmond blev ett känt ansikte i Sverige när han ledde samhällsprogrammet MOSAIK och senare när hans mycket uppskattade självbiografiska dokumentärer UGANDA DU FRIA och SVENSKJÄVLAR sändes på SVT. UGANDA DU FRIA, blev en publiksuccé, och valdes som SVTs bidrag till Prix Europa 2001. Parets första långfilm i Sverige var OM SARA, med biopremiär 2005, som belönades med det prestigefyllda priset GOLDEN ST GEORGE för Bästa film på Moskvas Internationella Filmfestival 2007.

Osmond och Malins senaste projekt var den kritikerrosade långfilmen FÖR KÄRLEKEN från 2010, med bla. Danny Glover och Tuva Novotny i huvudrollerna.

MEDVERKANDE i kvällens dokumentär:

Viktoria Walldin
Tandi Agrell
Lina Endeki Larsson
Oivvio Polite
Kitimbwa Sabuni
Raymond Peroti
Astrid Assefa
Momodou Jallow
Jonathan Sseruwagi

FILMVISNING OCH FÖREDRAG:

Genom stöd från Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse i samarbete med Föreningen Film. För Framtiden kommer filmen turnera runt om i landet i skolor och på arbetsplatser med filmvisning och föredrag under ett års tid. För mer info kontakta: malin@onetiredbrother.se

Sändningstider:

SVT2 Torsdag 27 mars 2014 kl 20.00
SVT2 Lördag 29 mars 2014 kl 16.15
SVT2 Söndag 30 mars 2014 kl 23.50

HÄR kan du se ett intressant klipp från morgonsoffan i morse med regissören Osmond Karim och Viktoria Walldin som medverkar i dokumentären ikväll.

HÄR kan du se en teaser från kvällens dokumentär!

Raskortet på Facebook

Fatou Lusi
Fatou Lusi