För en miljövänligare och mer hållbar produktion av Palmolja

Något som ofta används i matlagning när det kommer till afrikanska maträtter är palmolja. Palmolja används inte bara som den är till matlagning, utan ingår även som ingrediens i många produkter som inte har med afrikansk matlagning att göra. Enligt Pandaplanet så kan Palmolja finnas i ”tvål, schampo, tvättmedel och smink. Men också i kakor, chips och i en massa andra livsmedel. Palmolja kan finnas i så mycket som hälften av alla förpackade produkter i en vanlig livsmedelsbutik.”

Palmolja är ett vegetabiliskt fett som tillverkas från oljepalmen. Problemet med Palmolja handlar mycket om miljöförstöring och skövling av våra regnskogar vilket i sin tur påverkar både människor och djur i hela världen. Intresset för odling av oljepalmen som Palmoljan utvinns från, har ökat markant i många länder i både Afrika och Sydamerika. Bara i Sydostasien beräknas cirka 4, 5 miljoner människor försörja sig på odling av oljepalmen då det är en odling som även kan odlas småskaligt. De största exportländerna av palmolja är Malaysia och Indonesien.

 

Att palmoljan är så pass miljöfarlig som den är handlar om att stora delar regnskog skövlas för att ge plats åt de större palmoljeplantagerna, vilket i sin tur påverkar djurlivet och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Palmolja har neutral smak, är lätt att använda och de lättodlade oljepalmerna växer snabbt. Växterna kräver också mindre bekämpningsmedel, vatten och gödning än andra oljeväxter och man skördar i regel växterna så ofta som varannan vecka.

Palmolja används inte bara till livsmedel utan även som råvara för bränslen, till exempel biodiesel, vilket har kritiserats starkt av miljöskäl då avverkningen av regnskog sker storskaligt för att anlägga stora palmoljeplantager. Produktionen av Palmolja förväntas fördubblas under de kommande tio åren.

WWF arbetar hårt för att Palmoljan ska produceras på ett så miljövänligt sätt som det är möjligt. Så här skriver de på sin hemsida som uppdaterades så sent som i februari 2014:

”WWF tror inte på bojkott av palmolja. I stället är det viktigt att vi använder oss av de möjligheter vi har när det gäller att arbeta för en mer ansvarsfull utveckling. Vi konsumenter i de rikare delarna av världen måste ställa tuffare krav på de företag som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter.

Därför har WWF tillsammans med intressenter i hela kedjan – från plantage till butik –initierat ”Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO” för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion. Arbetet inom RSPO bygger på att successivt höja kraven. Ett resultat är New Plantings Procedure som innebär att information om nya plantager måste presenteras i förväg, vilket ger möjligheter för alla att föra fram sina synpunkter, inte minst lokalbefolkningen och organisationer som WWF. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och WWF är engagerad på många olika sätt för att successivt stärka arbetet inom RSPO.”

Vidare skriver de även:

”Som konsumenter ska vi ställa krav på att palmoljan som finns i de produkter vi använder och i de livsmedel vi äter ska vara certifierad enligt RSPO. De företag som handlar med och använder palmolja bör omgående skaffa certifikat för all palmolja de köper och senast 2015 bör företagen i princip endast använda palmolja som kommer från certifierade plantager. ”

I innehållsförteckningar redovisas Palmolja oftast bara som vegetabiliskt fett, att det inte redovisas som vegetabiliskt fett i vissa fall, utan att det står palmolja, behöver inte vara negativt, utan kan tvärt om tyda på att man använder sig av RSPO-certifierad Palmolja som är miljövänligare och för en hållbarare produktion.

Bra länkar om du vill läsa mer om Palmoljan:

WWF

Pandaplanet (WWF community för unga)

Bilder: Youtube.com + egen

 

fatou touray 2013