Viktigt affärsavtal mellan Ghana och Scania

300 Scaniabussar kommer att levereras till Ghana, okänt vilken busstyp
300 Scaniabussar kommer att levereras till Ghana, okänt vilken busstyp

Sveriges handelsminister Ewa Björling är för närvarande på besök i Tanzania efter att precis ha avslutat ett besök även i Ghana tillsammans med Sveriges kronprinsessa Victoria. Anledningen till besöken i de två afrikanska länderna, har till grund att stärka och vidareutveckla relationerna och att öka handeln mellan Sverige och dessa två nämna länder.

Att Ghana och Tanzania är två av de länder som utvecklas mest i Afrika idag och har en stor tillväxt där många i västvärlden idag väljer att göra stora investeringar och där länderna själva satsar stort på utvecklingen på många sätt, är känt sedan ett flertal år. Många länder ser den stora potential som finns för ökad handel och ekonomiskt utbyte med Ghana och Tanzania, precis som Sverige.

– Ghana och Tanzania representerar på olika sätt ”det nya Afrika” med stark tillväxt och stor potential för ökad handel och ekonomiskt utbyte. Kronprinsessan och jag åker för att vidareutveckla Sveriges relationer, inklusive handel, med Ghana och Tanzania, säger handelsministern.

Viktigt affärsavtal mellan Ghana och Scania

Uppgifter från UD

Fokus kommer att läggas på ungt entreprenörskap. Kronprinsessan och handelsministern kommer bland andra att träffa presidenten och handelsministern i respektive land. Under resan i Ghana skrevs även ett handelsavtal om en affär mellan Ghana och Scania, under, en affär som kommer att innebära en försäljning av hela 300 bussar med tillbehör till Ghana. Affären är ett resultat av en längre tids förhandlingar där utgångspunkten varit att tillgodose Accras behov av kollektivtrafik som ökat avsevärt, något som Scania nu skrivit under avtal på att leverera.

– Denna affär är ett exempel på gott samarbete mellan ett svenskt företag som identifierat ett behov ute i världen och ett idogt handelsfrämjande från Sveriges sida. Jag verkligen välkomnar affären och säger grattis till både Scania och Ghana, säger handelsminister Ewa Björling.

Relationen mellan Sverige och Ghana baseras idag till stor del på handel då Ghana är den tredje största handelspartnern i Afrika, söder om Sahara.

Besöket i Tanzania pågår ännu vid publiceringen av denna artikel.

fatou touray 2013

Veckans Bild (v12)

Veckans bild v12 Veckans bild föreställer ett fynd som gjordes i vattnet längs en strand i Kartong. Detta underliga djur kallas i Gambia för Yeet och lever sitt liv i en stor snäcka. De tomma snäckorna ses dessutom rätt så frekvent på restauranger, men då som askkoppar. Själva djuret består i princip av en enda stor muskel och ingår i en del lokala maträtter, då oftast som små torkade bitar som får maten att smaka väldigt mycket hav och fisk. Dock påstås det att även buljongtärningarna Jumbo och Maggi görs utav detta djur som mest liknar en gigantisk snigel. Är det påståendet sant ska nog undertecknad börja salta maten istället för att använda Jumbo!

anna wedin