Grattis på nationaldagen Senegal

Idag önskar redaktionen på Thegambia.nu alla senegaleser, i hjärtat eller av arv, en glad och glittrande nationaldag.

I Stockholm
Nationaldagen frias under fredagskvällen på Folkets Hus i Rågsved.
Livemusik av bland andra ”Afro Electronic Band” och ”Begeu Fallou”.
Firandet börjar klockan 22:00.
Mer information hittar ni här!

I Göteborg
Firande i Göteborg hålls på lördag, 5 april, Stallmästaregatan 8 (Bellevue).
Dans och musik till härliga rytmer utlovas – DJ: Lamin Ceesay.
Dörren öppnas 22:00.
För mer information om biljetter kontakta Terangaföreningen här!

GRATTIS SENEGAL

Bild: Andriyko_UA
Bild: Andriyko_UA

Fängelsedom mot "konstnären" idag

Klockan 13:00 idag, fredag den 4:e April 2014 föll domen mot ”konstnären” i Malmö Tingsrätt. ”Konstnären” döms till fängelse i 3 månader för upprepade fall av förtal och hets mot folkgrupp. Rätten meddelar att beslutet av domen varit enhälligt. Därmed erkänns de två målsägandena Momodou Jallow och Yusupha Sallah ha blivit utsatta för kränkande behandling.

”Konstnären” döms även att betala skadestånd för kränkningarna till de båda målsäganden på sammanlagt 10,000 kronor var samt 500 kronor till brottsofferfonden som brukligt är vid fällande domar.

Domen innefattar även den händelse då ”konstnären” under en demonstration mot ett register mot Romer, som var aktuellt i September 2013, gick runt bland demonstranterna med en skylt med texten: ”Zigenar brott är något gott”.

”Konstnären” erkänner handlingarna men nekar till brott då han åberopar yttrandefriheten. Dock har inte tingsrätten gått på den åtalades linje.

Ur domen:

”Frågan blir då om XXX (den åtalades namn, reds. anmärkning) agerande är brottsligt eller om gärningen skyddas av rätten till yttrandefrihet…

… enligt Europadomstolens praxis
har den som utnyttjar sina rättigheter och friheter också ansvar och skyldigheter.
Vid utövande av yttrandefriheten finns en plikt att så långt som möjligt undvika
ut
talanden som är omotiverat kränkande för andra och därför utgör ett angrepp på
deras rättigheter och som inte bidrar till en debatt som kan medföra framsteg i
um
gänget mellan människor.”

Vidare framgår följande i domen:

”XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning) dömdes den 20 september 2012 av Hovrätten över Skåne och Blekinge
för förtal och hets mot folkgrupp till villkorlig dom.

Tingsrätten har infordrat yttrande från Kriminalvårdsmyndigheten. Med anledning
av att XXX inte kommit på kallelse till personutredning har Kriminalvårds-
myn
digheten anfört att något påföljdsförslag inte kan lämnas.

Vid huvudförhandlingen har XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning)
uppgett följande om sina personliga förhållanden.
Han saknar anställning och försörjer sig genom aktivitetsstöd. Han saknar

egen bostad och bor inneboende hos vänner och bekanta. Han har inte några miss-
bruksproblem även om han röker cannabis kanske en gång i månaden och även an-
vänder alkohol. Hans hälsa är god. Han är villig att utföra samhällstjänst.

XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning)
har nu under prövotiden för villkorlig dom återfallit i tidigare slag av
brottslighet. Förutsättningar för skyddstillsyn finns inte. Omständigheterna är sådan
att XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning)
nu inte kan undgå fängelse. Den villkorliga domen bör undanröjas och
påföljden bestämmas till en gemensam fängelsepåföljd. Tingsrätten bedömer straff-
värdet till fängelse tre månader. Skäl att frångå straffvärdet finns inte.”

Även detta framkommer i domen mot ”konstnären”:

”Som framgått har åklagaren gjort gällande att endast texten ”negerslav”
på ______ (målsägande 1, reds. anmärkning)
ryggtavla utgör hets mot folkgrupp.
XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning) har själv angett att han med affischen anspelat på Lunda-affischen. Man kan uppfatta agerandet som ett förnyat angrepp
______ (målsägande 1, reds. anmärkning) personligen.
Något egentligt skäl för att sprida just denna affisch har XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning)
emellertid inte lämnat.

Begreppet negerslav har inte någon saklig anknytning till ______ (målsägande 1, reds. anmärkning)
utan får, sett i sitt sammanhang, anses ha använts som förklenande och klart nedsättande för
mörkhyade personer i allmänhet. Sambandet med en saklig och vederhäftig diskus-
sion saknas. Det av XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning)
spridda uttalandet ger enligt tingsrättens bedömning
uttryck för XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning) missaktning av mörkhyade personer i allmänhet. Det måste
ha stått klart för XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning) att hans budskap innefattat ett sådant uttryck.

Vid bedömningen av om gärningen skyddas av rätten till yttrandefrihet anser tings-
rätten, i linje med de resonemang som angetts under åtalspunkten 1 om hets mot
folkgrupp, att den bild XXX (den dömdes namn, reds. anmärkning) spritt är nedsättande och omotiverat kränkande och att den därför utgör ett angrepp mot mörkhyade personers rättigheter. Han kan
därför inte befrias från ansvar under åberopande av skyddet för yttrandefriheten.

På grund av det anförda ska åtalet för hets mot folkgrupp bifallas. Brottet är inte
ringa.”

 

Nytt åtal
Ytterligare ett åtal har väckts mot ”konstnären”
med samma brottsrubricering, då han dagen efter avslutad huvudförhandling i detta mål valde att ånyo publicera samma kränkande bilder på de två målsäganden i sin blogg. Detta mål kommer att komma upp i förhandling på måndag den 7:e april 2014 i Malmö Tingsrätts säkerhetssal. ”Konstnären” är även 2012 dömd för ett liknande brott mot målsäganden Jallow.

Vi på thegambia.nu vill visa vårt stöd för båda målsäganden och anser det viktigt att Tingsrätten tydligt tar ställning mot afrofobi. Det känns också viktigt för oss att särskilt beklaga att en person som så starkt står upp mot diskriminering, afrofobi och rasism, som det Jallow visat många prov på, i upprepade fall stått som utsatt av den så kallade konstnären och hans ständigt återkommande kränkningar mot Jallow.

Om målet kommer att överklagas, är ännu inte känt, men överklagan ska i så fall lämnas in till tingsrätten senast den 25 april 2014.

fatou touray 2013

Veckans Bild (v14)

Veckans bild v14 En oändligt lång öde strand, några kor, varma vindar, solsken och bruset från vågorna som rullar in mot land. Lugnet på dessa stränder längs Gambias södra kust mot Senegal är fantastiskt och att få spendera en heldag på dessa platser är riktigt avkopplande. Tiden står som stilla och det är bara tidvattnet och solens förflyttning som skvallrar om att tiden ändå fortsätter att ticka på.

anna wedin

Ebola misstänks i Mali

Ebolaviruset misstänks nu ha nått Mali. Under torsdagen meddelades att tre misstänkta fall upptäckts i landet och prover är nu skickade utomlands för analys.

Mali är det fjärde landet att nås av den fruktade smittan om misstanken visar sig stämma och proverna kommer tillbaka positiva. Det är tre misstänkta fall av ebolafeber som upptäckts i landet och de misstänkta smittobärarna har isolerats och prover har tagits. Proverna är skickade utomlands, till Atlanta (USA), och man inväntar nu svaren, säger landets hälsominister Ousmane Kone.

Guinea, Liberia och Sierra Leone är de enda länder med hittills bekräftade fall av smitta och runt om i Västafrika pågår just nu olika form av förebyggande åtgärder, samt försök till att isolera de platser där smitta finns. Det går inte att bota eller vaccinera sig mot ebola. Men för att bli smittad krävs det nära kroppskontakt. Hygien och skyddande klädsel är ett sätt att förebygga smitta.

Uppdatering 2014.04.10:
Sierra Leones hälsominister tillbakavisar den information som gått ut om smittade fall i Sierra Leone och man menar att man inte har några kända fall i landet som är smittade med ebola.

Samtidigt har proverna på två av de tre misstänkta fallen i Mali kommit tillbaka negativa och man inväntar nu det tredje som man också tror ska vara negativt.

texten uppdateras fortlöpande

 

Kiqi dumbuya minteh 4