Veckans Fråga – v.16

Frågan för vecka 16 handlade om
trafiken i Gambia
och vi frågade;

Har man höger eller vänstertrafik i Gambia?

Rätt svar är: Högertrafik


Gambia har precis som majoriteten
av världens alla länder, högertrafik. Idag kör man på höger sida i 163 länder/territorium, medan 76 olika länder har vänstertrafik. Flera länder har bytt från det ena till andra, däribland Gambia och Sverige.

Gambia var den första av de tidigare brittiska kolonierna att byta till högertrafik efter att ha förkunnat sin självständighet från britterna. Den 1 oktober 1965, knappt åtta månader efter sin självständighetsförklaring, infördes högertrafiken i Gambia.

Nästan två år senare var det dags för Sverige. Sverige hade under lag sedan någonstans runt 1730-talet använt sig av vänstertrafik, efter en kort högertrafiks-sejour någon gång runt 1718.

1955 röstades sedan ett förslag att införa högertrafik i Sverige ner med 82,9% av rösterna, men 3 september 1967 (Dagen H) infördes högertrafik i Sverige efter lagstiftning av Sveriges Riksdag.

En stor anledning till varför olika länder engagerar sig i varandras trafikregler och framförallt då vilken sida av vägen man ”bör” köra på, är det faktum av förvirring och trafiksäkerhetsfara som uppstår när man korsar gränsen mellan länder som har olika sidotrafik. I Gambias och Sveriges fall råder inga sådana problem längre, då båda dessa länders byte till högertrafik innebar att de tog sig an att köra på samma sida av vägen som sina respektive grannländer.

Några landgränser i världen där man måste tänka på att byta sida är från Pakistan till Afghanistan, Kina och Iran. Från Kina till Hong Kong och Indien och från Sydsudan till Uganda. Absolut mest uppseendeväckande i detta sammanhang är nog Thailand. Thailand har vänstertrafik, men alla angränsande länder förutom Malaysia har högertrafik.