Veckans Fråga – v.20

Förra veckan hade vi återigen en omgång med delfrågor
och denna omgången handlade frågorna om federationen Senegambia.
Vi frågade…

A. Vilket år bildades federationen Senegambia?
Redan 1981, i december, enades Senegal och Gambia om att man skulle skapa en federation med målet att nå en stark gemenskap med samma mål och strävan för en starkt framtida samarbete. Den 1 februari 1982 bildades slutligen federationen och man började gemensamt att planera och agera för det starka samarbete man hoppats på mellan de två länderna.
Rätt svar på frågan är: 1982

B. Vilket år upphörde den sedan?
Efter några år kunde inte länderna längre enas och man ansågs inte längre sträva mot ett samarbete på det sätt som tanken varit från början. Senegal var först med att begära ett avslut av samarbetet och den 30 september 1989 upphörde federationen mellan de båda länderna.
Rätt svar på frågan är: 1989