Gambia i kampen mot tobaksbruk

Bild: WHO - World No Tobacco Day
Bild: WHO – World No Tobacco Day

För två år sedan förbjöds rökning på allmän plats i Gambia, vilket i det närmsta inte fått någon respons alls från rökare i landet. Därför har nu Aktivister mot tobaksbruk i Gambia förnyat sin uppmaning om att öka beskattningen av tobaksprodukter som importeras till landet. Allt i ett försök att avskräcka dess användning.

Aktivister mot tobaksbruks huvudsakliga budskap och ställning i tobaksfrågor är att den ökande användningen av tobak har haft en förödande konsekvens på människors hälsa och att det i den förlängda processen har kostat de nationella regeringarna enorma resurser för att ta itu med tobaksrelaterade komplikationer.

Den 31 maj firades den årliga internationella dagen ”World No Tobacco Day” och temat för i år var ”Höj skatterna på tobak – Minska dödssiffror och sjukdomar”. Under dagen höll WHO prisutdelningar och lämnade utmärkelser till de som gjort det där extra i frågan om att skapa en rökfri generation. Utmärkelser delas varje år ut till ett antal pristagare i de sex olika WHO-regionerna. I Afrika var två av årets prismottagare Mr Badarou Agaly Maiga från Mali och professor Abdoulaye Diagne från Senegal.

Vill öka tobaksskatten i Gambia ännu mer
Gambias ständige sekreterare vid ministeriet för hälsa och välfärd, Dr Makie Taal, ställer sig bakom att man belyser vikten av ökad tobaksskatt i landet. Till The Observer sade han nyligen;

De hälsorisker som är förknippade med rökning och tobaksbruk i allmänhet, som det visar sig är ansvarig för fem procent av alla dödsfall från icke-smittsamma sjukdomar hos personer i åldern 30 år och äldre, är en oroande situation för Gambia.

I Gambia har man höjt skatterna på tobak både 2013 och 2014 och mycket tyder på att man under 2015 kommer att höja skatterna ytterligare, för att på så sätt göra tobaken mindre överkomlig för konsumenterna. Det finns en rad siffror som visar på att ökande priser på tobak genom högre skatter, som minskar överkomliga priser på tobaksprodukter, i sin tur har haft en viss avskräckande effekt på konsumenterna och därigenom har förbättrat hälsan för människor och samhälle.

En ökning av tobaksskatten skapar också en annan vinning. I takt med att man ökar skatten så tjänar regeringen ytterligare medel, som i sin tur kan användas för att främja hälsa och hjälpa till att bygga upp program för till exempel stöd till rökavvänjning, samt att bygga en rökfri nation.

Kommer detta att ha effekt och är det nödvändigt. Bra eller dåligt?

 

kiqi