Nigeria Världens 3e största land befolkningsmässigt år 2100

Twins Foto: thegambia.nu
Twins Foto: thegambia.nu

UN’s enhet för ekonomiska frågor släppte i början av Juni en rapport som kraftigt reviderar de beräkningar som utfördes inför samma rapport år 2010 avseende Jordens befolkning år 2100.

Uppskattningsvis kommer befolkningen vara uppe i massiva 10,8 miljarder år 2100, och det är en ökning med 800 miljoner invånare. Faktorer som är avgörande för denna ökning är bland annat ökade födelsetal i Afrika söder om Sahara, Sydostasien och den samtidigt ökande livslängden i stora delar av världen. I samma rapport finner man överraskande saker som:

-Nigeria passerar USA omkring år 2050 och kan komma att konkurrera med Kina om näst folkrikaste landet vid detta sekels slut.
-Indiens befolkning blir större än Kinas runt år 2028, vilket då gör Indien till det folkrikaste landet på Jorden.
-Man antar också att listan över länder som har mer än 200 miljoner invånare vid sekelskiftet kommer omfatta länder som Indonesien, Tanzania, Pakistan, Kongo, Etiopien, Uganda och Niger.
-Merparten av befolkningen kommer att bo i städer, man räknar med drygt 84% och att antalet ’Megacities’ (Städer med +100 miljoner invånare) kommer att vara omkring 37 stycken år 2025.

Rapporten som också säger att det är svårt att säkerställa ökningarna, då den totala befolkning kan var allt mellan 6,8 miljarder och 16,6 miljarder beroende på faktorer som energi och livsmedelsförsörjning, men också faktorer som vattentillgång, föroreningar och stadsplanering kommer att påverka under de kommande decennierna. Men att medianen för beräkningarna ligger på 10,8 miljarder.

För den som vill fördjupas sig i ämnet kan man läsa rapporten HÄR! Infographic HÄR!

Anders Sporring
Anders Sporring