Afrosvenskarna sammanställer afrovänliga politiker inför valet 2014

Afrosvenskarna har sammanställt vilka politiker som är de mest afrovänliga kandidaterna i riksdagsvalet 2014. Här publicerar vi ett urval av de som gett 15 Ja-svar av 15 möjliga, från de olika partierna. För hela listan med även de politiker som angett många, men inte alla 15 Ja-svar, kolla på afrosvenskarnas sida för den kompletta listan HÄR!

Namn: Parti: Antal Ja-svar:

Monia Benbouzid Miljöpartiet 15/15

Momodou Jallow Vänsterpartiet 15/15

Victoria Kawesa Feministiskt Initiativ 15/15

Jens Holm Vänsterpartiet 15/15

Daniel Sestrajic Vänsterpartiet 15/15

Ida Legnemark Vänsterpartiet 15/15

Gudrun Schyman Feministiskt Initiativ 15/15

Hillevi Larsson Socialdemokraterna 15/15

Annica Hjerling Miljöpartiet 15/15

Sissela Nordling Blanco Feministiskt Initiativ 15/15

Mlmika Kirgios Feministiskt Initiativ 15/15

Linnéa Bruno Feministiskt Initiativ 15/15

Emelie Bardon Feministiskt Initiativ 15/15

Lotten Sunna Feministiskt Initiativ 15/15

Annami Löfving Feministiskt Initiativ 15/15

Lars Jalmert Feministiskt Initiativ 15/15

Veronica Svärd Feministiskt Initiativ 15/15

Isabella Pettersson Feministiskt Initiativ 15/15

Julia Bahner Feministiskt Initiativ 15/15

Armina Etminan Feministiskt Initiativ 15/15

Karin Ploen Hultén Feministiskt Initiativ 15/15

Jenny Sandsten Feministiskt Initiativ 15/15

Lisa Eriksson Feministiskt Initiativ 15/15

Gita Nabavi Feministiskt Initiativ 15/15

Magnus Larsson Centerpartiet 15/15

 

Foto: Fatou Touray, thegambia.nu
Foto: Fatou Touray, thegambia.nu

Vi på thegambia.nu tycker att det är bra och viktigt vad varje individ, inom och utanför politiken och oavsett politiskt parti gör för att stärka afrosvenskars situation i Sverige och det är även ett av våra målsättningar med denna webbtidning, att informera, lyfta fram och stärka afrosvenskars situation i Sverige, men också att lyfta fram individer som arbetar med dessa frågor, både professionellt och ideellt.

Afrosvenskarnas Riksförbunds Den Afrosvenska agendan för valen 2014 (pdf)

Afrosvenskarna (hemsida)

Afrosvenskarnas Riksförbund (Facebook)

 

 

 

Fatou Touray
Fatou Touray

Politikerintervju: Momodou Jallow – Vänsterpartiet

Momodou Jallow, Kampanjbild

Valet närmar sig och vi på thegambia.nu har tagit pulsen på ett urval av afrosvenska politiker från några av vårt lands största partier. Vi kommer under några dagar framöver att publicera en politikerintervju per dag. Vi har ställt samma tre frågor till samtliga politiker och idag möter du Momodou Jallow från Vänsterpartiet.

Namn: Momodou Jallow

Parti: Vänsterpartiet

Position i partiet: ( styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö) Nummer 3 i Riksdagsvalet

Motto: Det går att förändra världen bara man vill

 

Vad är din respektive partiets hjärtefråga inför årets riksdagsval?

Mina hjärtefrågor inför riksdagsvalet är anti-rasism och diskriminering, migrationspolitik och arbetsmarknadspolitik. Dessa frågor speglas även i vänsterpartiets profilfråga om vinster i välfärden.

Vi lever i ett samhälle där maktstrukturer baserade på kön, klass och etnicitet samverkar i en exkluderande konstruktion som i sig är en odemokratisk makthierarki. Därför har vi, som ett socialistiskt politisk parti en skyldighet att jobba för att skapa ett demokratiskt samhälle där var och en får möjlighet att utvecklas och på lika villkor. Alla människor i vårt land har inte samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det spelar roll vilket namn du har, vilken hudfärg och var du är född. Vänsterpartiet vill synliggöra detta och göra något åt det.

Det gör skillnad vem som sitter vid makten och det gör skillnad om vi satsar eller skär ner på vår gemensamma välfärd. Skattesänkningar och nedskärningar i välfärden har slagit hårt mot rasifierade grupper. Ökade klyftor innebär otrygghet, syndabockar utses och rasismen frodas. En sämre välfärd drabbar också rasifierade grupper hårdare då de ofta har en sämre ekonomisk situation.

Rasism handlar inte bara om värderingar. Inte heller främst om kunskap. Det handlar om makt. Det handlar om en inneboende mekanism i vårt samhälle som har en funktion. Nämligen att de som redan har makt och resurser ska fortsätta få ha det.

Om vi menar allvar med att bekämpa rasismen måste vi också vilja omfördela makt och resurser. Det vill vänsterpartiet.

Vår politik mot diskrimineringen handlar till stor del om att förändra samhällets strukturer för att kunna bygga ett rättvist samhälle där principen om ”åt var och en efter behov från var och en efter förmåga” gäller, men samtidigt också ställa krav på hårdare lagar där de som diskriminerar de facto fälls i domstolarna.

För Vänsterpartiet är alla människors lika värde grunden och det innebär att diskriminering på grund av kön, funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet, ålder, hudfärg, kulturell eller etnisk bakgrund, religion etcetera, aldrig kan tolereras. Men det räcker inte att diskriminering är åtalbar när den redan har ägt rum. Samhället måste också motverka den vardagliga och ofta omedvetna diskriminering som så många människor utsätts för. Och det är de två aspekterna som är nyckeln till en anti-rasistisk vänsterpolitik värd namnet. Vi vill se till att diskrimineringslagarna följs på bästa tänkbara sätt, men också bygga system i kommunen som försvårar diskriminering och peka på och driva opinion för bättre och mer progressiva nationella system och lagar. Målet är ett socialistiskt och jämställt samhälle fritt från rasism och diskriminering.

Vad vill ni göra för att förbättra afrosvenskars situation i Sverige?

En av det kapitalistiska samhällets bärande logiker är att splittra och få människor att uppleva konkurrenssituationer mot varandra. Rasismen är på detta sätt en del av den globala världsordningen. Rasism handlar om mycket mer än biologistiska rasläror och till politiska rörelser som bär upp dessa. Rasistiska föreställningar som på skilda sätt kopplar människors beteende och värde till härkomst och utseende, påverkar människors sätt att handla, både privat och offentligt. Afrosvenskarnas vardag präglas än idag av de historiska koloniala, rasistiska, och afrofobiska föreställningar och dess konsekvenser. I Sverige yttrar sig afrofobin dels i form av misshandel, förföljelser och trakasserier, dels i sådant som den ojämlika tillgången på, eller villkoren för, arbete, utbildning, inkomst, bostad, och politisk representation. Detta synliggjordes tydligt i den kunskapsöversikten som sammanställdes av mångkulturell centrum. Enligt rapporten är afrosvenskar den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott men också inom utbildning, hälsa, boende, och arbetsliv.

Rasismen är något annat än allmänna fördomar. Den måste förstås i förhållande till maktrelationer i samhället som helhet. När det finns en över- och underordning, kan särskiljande och uteslutande processer, liksom nedsättande föreställningar och attityder hos enskilda påverka hur privilegier och möjligheter tilldelas och förvägras. Rasism och främlingsfientlighet gror inte i vakuum. Sociala orättvisor och växande klyftor fungerar som drivhus för förenklade förklaringar, till exempel att skylla alla problem på den som ser annorlunda ut eller att drömma om ett förment idylliskt förflutet. Därför är en politik som minskar de sociala klyftorna en bärande del i vår antirasistiska strategi. Eftersom försörjningen och arbetsvillkoren är så centrala, är det särskilt viktigt att motverka etnisk diskriminering och underordning på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet har för avsikt att genom sin antirasistisk politik synliggöra och diskutera afrofobin på högsta politiska nivå med syfte för att tilldela nödvändiga resurser och genomföra politiska åtgärder för att förebygga och bekämpa afrofobin i Sverige. Vänsterpartiet i Malmö har drivit frågan om uppmärksammande av dagen då slaveriet avskaffades i Sverige, den 9 oktober varje år. Detta har resulterat till att Malmö som enda kommun i Sverige uppmärksammar denna dag för att diskutera Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln men också afrofobin som afrosvenskar utsätts för i dagens Sverige.

Vänsterpartiet har också varit i framkant i diskussionen om vikten av att skapa ett frirum för afrosvenskar i Malmö. Detta arbete resulterade i etableringen av en afrosvensk kunskap och informationscenter som inspirerades av det Romska informations- och kunskapscenter i Malmö.

Hur ser ni på den framtida invandringen i Sverige? Alternativen är: bör ökas, bör hållas oförändrad eller bör sänkas?

Människor har invandrat hit av flera olika skäl och för vänsterpartiet är det viktigt att skapa en mänsklig och generös flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelser och alla ska få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. För att det ska bli verklighet behöver vi avskaffa Dublinförordningen och låta de asylsökande själva bestämma vilket land de vill söka asyl i. Dessutom krävs en rad ändringar i utlänningslagen för att säkerställa att skyddsbehövande och migranter får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och att de ges en rättvis och rättssäker prövning av skyddsskäl eller andra skäl för uppehållstillstånd.

 

Thegambia.nu tackar Momodou Jallow för intervjun och hoppas att våra läsare har fått svar på några av sina politiska funderingar inför det stundande valet 14 september 2014.

 

Thegambia.nu är intresserade av intervjuer med afrosvenskar som är politiskt aktiva inom olika partier. Vi söker till exempel fortfarande en afrosvensk representant för centern och kristdemokraterna. Är du eller någon du känner den vi söker? Kontakta oss snarast på gambia@thegambia.nu.

Fatou Darboe

T-Smallz på besök i Sverige

IMG_6419
Foto: Thegambia.nu

Gambias just nu starkast lysande musikstjärna är på besök i Sverige. Jatta Productions har bjudit in den 28-årige artisten T-Smallz, som redan hunnit med både spelningar och studiotid sedan han kom till Sverige för lite mer än en vecka sedan.

T-Smallz föddes i den gambiska turist- och kuststaden Bakau, där han också började sin väg mot ett liv på musikscenen. Ebrima Suso, som han egentligen heter, föddes in i en musikalisk familj och han hanterar, förutom rösten, ett antal olika instrument, så som kora och djembe.

Förutom musikintresset fanns också i ungdomen ett stort intresse för fotboll och T-Smallz har en gång i tiden varit inkallad till Gambias U15-landslag. Till slut vann dock musiken hans hjärta och hans debutsingel fick namnet ”Rise and Shine”. Han slog igenom med superhiten ”Gis Nga Yow” och på senare år har hits som ”Dallu”, ”Al Bullo” och ”Children of today” släppts.

Nyligen släpptes videon till en av hans senaste låtar, ”Always on My Mind”. På lördag spelar T-Smallz på Jazzhuset i Göteborg och vi har passat på att stjäla några minuter från den härligt glada stjärnan.


Hallå! Du är i Sverige på besök och kör lite spelningar. Är det din första gång här?

– Ja, det är min första gång.

Jag har förstått att du är uppväxt med musiken, kan du berätta lite om det?

– Jag växte upp i ett musikaliskt hem där det dagligen spelades på olika instrument gjorda av min farfar, så musiken har alltid legat mig varmt om hjärtat. Det faktum att jag växte upp med att ha musik omkring mig dagligen gjorde att jag under en längre tid istället ägnade mig åt att spela fotboll. Jag höll mig till det länge, men till slut vann musiken och 2008 började jag spela in låtar i olika studios och det är det jag gjort sedan dess.

IMG_6405
Foto: Thegambia.nu

Hur kom du in på hiphopen och den stil du kör idag?

– Det började med att jag gick med i en hiphopgrupp vid namn ”Kryptix”, men efter att ha släppt två hiphop-album började jag mer och mer att inspireras av mina vänner och musikerna i min omgivning som jobbar med reggae och dancehall. Detta gjorde att jag inspirerades att testa de stilarna i min egen hemmastudio. Detta uppskattades av mina fans så jag har fortsatt köra på det.

Du anses av många vara den störst hiphop-stjärna i Gambia just nu och man kallar dig ’den sanna prinsen av hiphop’. Hur känns det att få all denna uppmärksamhet?

– Det känns underbart men det är även ett stort ansvar då man ska föregå med gott exempel och vara en förebild.

Vad ser du själv har varit avgörande för din framgång som artist?

– Att jag har jobbat hårt, varit målmedveten och positiv.

Hur ser resten av det här året ut för dig som artist?

– Först och främst ska jag avsluta min vistelse i Europa med bland annat en spelning i Wien. När jag kommer tillbaka till Gambia är det dags för min årliga turné runt om i landet, så planering och jobb kring den är vad som gäller så snart jag är tillbaka. Jag har också två EP:n som ska släppas som jag behöver jobba lite med innan det är klart.

Du och thegambia.nu:s krönikör Aminatah har spelat in en akustisk jam av låten The Paw Paw song. Blir det något mer samarbete framöver, er två emellan?

– Vi har lite saker på gång och jag ser framemot att jobba mer ihop med henne.

Något du vill hälsa våra läsare på thegambia.nu?

– Fortsätt stödja gambisk musik och kultur i Europa. Peace.

 

T-Smallz – Al Bullo

 

T-Smallz & Aminatah


T-Smallz Suso på:
Youtube
Facebook
Soundcloud

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh
Hawa Sallah
Hawa Sallah