Politikerintervju: Momodou Jallow – Vänsterpartiet

Momodou Jallow, Kampanjbild

Valet närmar sig och vi på thegambia.nu har tagit pulsen på ett urval av afrosvenska politiker från några av vårt lands största partier. Vi kommer under några dagar framöver att publicera en politikerintervju per dag. Vi har ställt samma tre frågor till samtliga politiker och idag möter du Momodou Jallow från Vänsterpartiet.

Namn: Momodou Jallow

Parti: Vänsterpartiet

Position i partiet: ( styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö) Nummer 3 i Riksdagsvalet

Motto: Det går att förändra världen bara man vill

 

Vad är din respektive partiets hjärtefråga inför årets riksdagsval?

Mina hjärtefrågor inför riksdagsvalet är anti-rasism och diskriminering, migrationspolitik och arbetsmarknadspolitik. Dessa frågor speglas även i vänsterpartiets profilfråga om vinster i välfärden.

Vi lever i ett samhälle där maktstrukturer baserade på kön, klass och etnicitet samverkar i en exkluderande konstruktion som i sig är en odemokratisk makthierarki. Därför har vi, som ett socialistiskt politisk parti en skyldighet att jobba för att skapa ett demokratiskt samhälle där var och en får möjlighet att utvecklas och på lika villkor. Alla människor i vårt land har inte samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det spelar roll vilket namn du har, vilken hudfärg och var du är född. Vänsterpartiet vill synliggöra detta och göra något åt det.

Det gör skillnad vem som sitter vid makten och det gör skillnad om vi satsar eller skär ner på vår gemensamma välfärd. Skattesänkningar och nedskärningar i välfärden har slagit hårt mot rasifierade grupper. Ökade klyftor innebär otrygghet, syndabockar utses och rasismen frodas. En sämre välfärd drabbar också rasifierade grupper hårdare då de ofta har en sämre ekonomisk situation.

Rasism handlar inte bara om värderingar. Inte heller främst om kunskap. Det handlar om makt. Det handlar om en inneboende mekanism i vårt samhälle som har en funktion. Nämligen att de som redan har makt och resurser ska fortsätta få ha det.

Om vi menar allvar med att bekämpa rasismen måste vi också vilja omfördela makt och resurser. Det vill vänsterpartiet.

Vår politik mot diskrimineringen handlar till stor del om att förändra samhällets strukturer för att kunna bygga ett rättvist samhälle där principen om ”åt var och en efter behov från var och en efter förmåga” gäller, men samtidigt också ställa krav på hårdare lagar där de som diskriminerar de facto fälls i domstolarna.

För Vänsterpartiet är alla människors lika värde grunden och det innebär att diskriminering på grund av kön, funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet, ålder, hudfärg, kulturell eller etnisk bakgrund, religion etcetera, aldrig kan tolereras. Men det räcker inte att diskriminering är åtalbar när den redan har ägt rum. Samhället måste också motverka den vardagliga och ofta omedvetna diskriminering som så många människor utsätts för. Och det är de två aspekterna som är nyckeln till en anti-rasistisk vänsterpolitik värd namnet. Vi vill se till att diskrimineringslagarna följs på bästa tänkbara sätt, men också bygga system i kommunen som försvårar diskriminering och peka på och driva opinion för bättre och mer progressiva nationella system och lagar. Målet är ett socialistiskt och jämställt samhälle fritt från rasism och diskriminering.

Vad vill ni göra för att förbättra afrosvenskars situation i Sverige?

En av det kapitalistiska samhällets bärande logiker är att splittra och få människor att uppleva konkurrenssituationer mot varandra. Rasismen är på detta sätt en del av den globala världsordningen. Rasism handlar om mycket mer än biologistiska rasläror och till politiska rörelser som bär upp dessa. Rasistiska föreställningar som på skilda sätt kopplar människors beteende och värde till härkomst och utseende, påverkar människors sätt att handla, både privat och offentligt. Afrosvenskarnas vardag präglas än idag av de historiska koloniala, rasistiska, och afrofobiska föreställningar och dess konsekvenser. I Sverige yttrar sig afrofobin dels i form av misshandel, förföljelser och trakasserier, dels i sådant som den ojämlika tillgången på, eller villkoren för, arbete, utbildning, inkomst, bostad, och politisk representation. Detta synliggjordes tydligt i den kunskapsöversikten som sammanställdes av mångkulturell centrum. Enligt rapporten är afrosvenskar den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott men också inom utbildning, hälsa, boende, och arbetsliv.

Rasismen är något annat än allmänna fördomar. Den måste förstås i förhållande till maktrelationer i samhället som helhet. När det finns en över- och underordning, kan särskiljande och uteslutande processer, liksom nedsättande föreställningar och attityder hos enskilda påverka hur privilegier och möjligheter tilldelas och förvägras. Rasism och främlingsfientlighet gror inte i vakuum. Sociala orättvisor och växande klyftor fungerar som drivhus för förenklade förklaringar, till exempel att skylla alla problem på den som ser annorlunda ut eller att drömma om ett förment idylliskt förflutet. Därför är en politik som minskar de sociala klyftorna en bärande del i vår antirasistiska strategi. Eftersom försörjningen och arbetsvillkoren är så centrala, är det särskilt viktigt att motverka etnisk diskriminering och underordning på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet har för avsikt att genom sin antirasistisk politik synliggöra och diskutera afrofobin på högsta politiska nivå med syfte för att tilldela nödvändiga resurser och genomföra politiska åtgärder för att förebygga och bekämpa afrofobin i Sverige. Vänsterpartiet i Malmö har drivit frågan om uppmärksammande av dagen då slaveriet avskaffades i Sverige, den 9 oktober varje år. Detta har resulterat till att Malmö som enda kommun i Sverige uppmärksammar denna dag för att diskutera Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln men också afrofobin som afrosvenskar utsätts för i dagens Sverige.

Vänsterpartiet har också varit i framkant i diskussionen om vikten av att skapa ett frirum för afrosvenskar i Malmö. Detta arbete resulterade i etableringen av en afrosvensk kunskap och informationscenter som inspirerades av det Romska informations- och kunskapscenter i Malmö.

Hur ser ni på den framtida invandringen i Sverige? Alternativen är: bör ökas, bör hållas oförändrad eller bör sänkas?

Människor har invandrat hit av flera olika skäl och för vänsterpartiet är det viktigt att skapa en mänsklig och generös flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelser och alla ska få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. För att det ska bli verklighet behöver vi avskaffa Dublinförordningen och låta de asylsökande själva bestämma vilket land de vill söka asyl i. Dessutom krävs en rad ändringar i utlänningslagen för att säkerställa att skyddsbehövande och migranter får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och att de ges en rättvis och rättssäker prövning av skyddsskäl eller andra skäl för uppehållstillstånd.

 

Thegambia.nu tackar Momodou Jallow för intervjun och hoppas att våra läsare har fått svar på några av sina politiska funderingar inför det stundande valet 14 september 2014.

 

Thegambia.nu är intresserade av intervjuer med afrosvenskar som är politiskt aktiva inom olika partier. Vi söker till exempel fortfarande en afrosvensk representant för centern och kristdemokraterna. Är du eller någon du känner den vi söker? Kontakta oss snarast på gambia@thegambia.nu.

Fatou Darboe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.