USA och Kina sänder hjälp till eboladrabbade Liberia och Sierra Leone

Under tisdagen väntas besked från USA:s president Barack Obama, gällande en plan att sända 3000 soldater till Liberia, samtidigt som Kina låter meddela att man skickar över mobila laboratorier och vårdpersonal till Sierra Leone. FN:s ebola-koordinator, David Nabarro, har låtit meddela att det kommer att behövas mer än en miljard dollar för att bekämpa epidemin i Västafrika.

Bild: CDC/Daniel J. DeNoon
Bild: CDC/Daniel J. DeNoon

Uttalandet från FN-koordinatorn kom i samband med att WHO beskrev situationen i Västafrika som en hälsokris som saknar motstycke i modern tid. Ebolautbrottet har hittills krävt 2461 liv, vilket är ungefär hälften av de 4985 som blivit smittade.

Man har från flera håll öppet kritiserat den långsamma reaktionen från internationellt håll. Man menar att hjälp borde satts in för längesedan och att man då kanske hade kunnat bryta den enorma spridning som idag är ett faktum.

Nu är hjälpen på väg. FN-representanter kommer under ett möte i Geneve att diskutera den internationella responsen som varit och hur man nu går vidare. Hoppet står till att fler FN-stater skall gå in och hjälpa i denna kris.

USA skickar 3000 soldater till Liberia

USA:s president väntas under dagen idag lämna besked om den styrka på 3000 soldater man ämnar skicka till Liberia, ett av de värsta drabbade länderna. Hälften av dödsfallen i detta utbrott är från Liberia. Planen är att den amerikanska militären skall komma att övervaka byggen av sjukvårdscentren och träna sjukvårdpersonal.

Planen för USA:s anti-ebolainitiativ är klar och man planerar att träna upp till 500 sjukvårdare per vecka. Samtidigt skall man bygga 17 vårdcentren med 100 vårdplatser i varje och upprätta en huvudbas i Monrovia, Liberias huvudstad, för att kunna koordinera mellan USA och andra internationella hjälpinsatser. En insats att träna lokalbefolkning i hur man tar hand om sjuka och smittade kommer också att sättas in inom kort.

Man kommer utöver detta att dela ut paket med hygienartiklar till tusentals hushåll i landet. Vikten av den personliga hygienen och agerande vid misstänkt smitta får inte glömmas. Förebyggande egenvård är vad som måste ligga som grund för att stoppa den värsta spridningen, som ofta sker mellan familjemedlemmar och närstående.

Kina skickar hjälp till Sierra Leone

Parallellt med USA:s insatser att hjälpa Liberia, skickar nu Kina hjälpinsatser till det hårt drabbade Sierra Leone. Under dagen meddelade Peking att man skickar mobila laboratorier till Sierra Leone, tillsammans med en personalstyrka på 59 epidemiologer, läkare och sjuksköterskor. Denna nya styrka med sjukvårdare kommer att arbeta tillsammans med de 115 sjukvårdsarbetare som redan är på plats i landet.

WHO:s generaldirektör Margaret Chan säger till media att detta är ett stort uppsving i aktion från internationellt håll, både moraliskt och operationellt. Som man tidigare låtit meddela är det största behovet just nu medicinsk personal och all support på det planet är starkt uppskattat.

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh

Gränslös Juridik: Vad händer om en person jag bjudit hit stannar kvar illegalt i Sverige?

Foto: thegambia.nu
Foto: thegambia.nu

Gränslös Juridik:

Vad händer om en person jag bjudit hit stannar kvar illegalt i Sverige?

 

FRÅGA:

Jag vill bjuda en person som turist till Sverige. Får det några konsekvenser för mig om personen stannar kvar här eller i något annat europeiskt land efter att visumet har gått ut, det vill säga som papperslös?

 

SVAR:

För det första är det idag mycket svårt att bjuda hit personer från de flesta länder i Afrika på turistvisum, särskilt om de är män, unga, ogifta, barnlösa, saknar anställning, inte har några pengar på banken och inte har en egen bostad eller andra kontrakt som innebär åtaganden och styrker anknytningen till hemlandet. Detta gäller i hela det så kallade Schengenområdet – Norden och övriga Europa utom England och Irland.

Skulle du ändå lyckas bjuda hit en person som turist kan denna förlänga sitt visum en gång, det vill säga han eller hon kan stanna i maximalt 6 månader som turist. Skulle personen stanna kvar illegalt efter att visumet gått ut, så får det inga direkta konsekvenser för dig som bjudit in personen eftersom det inte är straffbart i Sverige (än så länge) att tex skydda papperslösa från upptäckt. Däremot får det en rad konsekvenser på andra sätt och för personen själv naturligtvis.

Myndigheterna i det så kallade Schengenområdet – Norden och övriga Europa utom England och Irland – har numera väldigt väl utarbetade rutiner kring visum, arbets- och uppehållstillstånd och därmed också rätt bra koll på hur människor rör sig inom unionen, vilka de är och varifrån de kommer. Om den person du bjudit hit skulle bli ”upptäckt” som papperslös i Sverige eller i ett annat Europeiskt land efter att visumtiden gått ut – och inte har några politiska skäl för att ansöka om asyl eller skydd – så kommer personen till att börja med att tas i ”förvar” av migrationsmyndigheterna. Förvarstagande innebär i princip ett frihetsberövande, eftersom personen inte får lov att lämna förvaret och blir inlåst. Skillnaden är att den som är förvarstagen får lov att använda sin telefon och har tillgång till internet och därmed kan fortsätta kommunicera med vänner och familj via mail, telefon och sociala medier.

Syftet med det så kallade förvarstagandet är att kunna återsända personen omgående till hemlandet om det visar sig att han/hon inte har ett giltigt tillstånd att vistas i Europa. I vissa länder är omständigheterna på förvaren mycket hårda. Tyvärr är det i många länder, även Sverige, brist på förvarsplatser vilket ofta leder till att personer istället för att få en plats på Migrationsverkets förvar kan sättas i häkte. Häktesförvar blir aktuellt också om personen bedöms kunna utgöra en fara för andra eller sig själv, eller har försökt rymma. Att hamna i häkte utan att ha gjort sig skyldig till något brott kan för många vara en väldigt svår och traumatiserande upplevelse.

Om en tidigare turist förvarstagits kommer denne relativt snabbt att kunna identifieras med hjälp av Schengens internationella databas, som registrerar de fingeravtryck och det biometriska foto som togs när turistvisumet utfärdades. Samtidigt kommer det då också att konstateras att personen saknar giltigt visum. Mot bakgrund av att personen på detta sätt är identifierad är det i de allra flesta fall därefter också möjligt att skicka tillbaka personen till hemlandet omgående även om det inte finns något pass eller någon annan ID-handling.

Den som vistats i Europa illegalt och skickas tillbaka löper i många fall också risken att drabbas av ett beslut om så kallat återreseförbud, vilket innebär att han eller hon inte kan komma tillbaka till Europa på ett antal år. Det vanligaste är 2-4 år, men om personen har dömts för ett brott kan det röra sig om upp till 10 års återreseförbud.

När en person återsänds till hemlandet efter en illegal vistelse i Europa, eller repatrieras som det också kallas för, registrerar myndigheterna alla detaljer: att personen inte åkt hem utan stannat kvar, att personen kom in i Europa via Sverige, av vem eller vilka personen bjudits in, samt i vilket land eller i vilka länder han eller hon har vistats. Vilka konsekvenser det kan få i förlängningen för just den som bjudit in, till exempel om det rör sig om en privatperson eller en organisation som senare skulle vilja bjuda hit andra personer är inte klart uttalat. Det är emellertid definitivt ett faktum att polis och myndigheter i Europa är väldigt vaksamma på allt som eventuellt skulle kunna innebära så kallad trafficking eller att någon tar betalt för att ”fixa” visum åt personer från länder utanför Europa. Det är alltså inte otroligt att en organisation eller en person som tidigare bjudit in eller eller flera personer som senare påträffats som papperslösa i Europa kan få svårt att bjuda in fler. Det är också ett faktum att för varje person som stannar kvar illegalt i Europa så blir det också svårare för andra från samma land att få visum för att komma till Sverige.

Alla de ungdomar och även familjefäder och mödrar i exempelvis Senegal och Gambia som drömmer om Europa gör det oftast på grund av fattigdom, arbetslöshet och brist på framtidshopp för egen del i hemlandet. Insikten om att livet som illegal i väst inte kan infria de drömmar som han eller hon bär på och att det definitivt inte är värt att offra tid och kraft på, den insikten kommer först när han eller hon befinner sig här och inte längre har något annat val än att bara försöka överleva.

Att uppehålla sig illegalt i Sverige eller andra länder i Europa innebär alltid att utsätta sig för risken att utnyttjas som underbetald arbetskraft, för risken att hamna i kriminalitet, prostitution, handel med droger och andra illegala substanser, samt för risken att inte kunna söka vård och hjälp vid sjukdom, tandvärk, eller behov av rehabilitering efter ett akut sjukdomsfall.

Att leva som papperslös är idag i de flesta fall lika med att leva utanför samhällets skyddsnät, utsättas för orimliga risker och vara utlämnad till andras godtycke, riskera att hamna i slavliknande arbete, samt att ständigt vara stressad på grund av oro för upptäckt. Personligen brukar jag därför alltid avråda de som vill resa med avsikten att stanna illegalt i Europa från att komma hit. Ett besök kan vara intressant, ett kulturellt utbyte kan vara givande, en utbildningsmöjlighet kan vara en annan möjlighet. Och ett verkligt äkta arbetserbjudande kan vara en guldchans. Men annars kan det faktiskt vara en mycket bättre hjälp att försöka stötta personen i att komma igång med egen verksamhet i hemlandet – någon typ av företagande, en utbildning eller andra framtidsprojekt, det vill säga allt som kan bygga upp en framtidstro. En sådan hjälp till självhjälp är oftast en mycket bättre insats än att ”hjälpa” personen till ett liv i otrygghet i Europa.

 

Aminta Merete
Aminta Merete

 

"Tio små n….pojkar" kändes rumsrent för sportbloggare på Aftonbladet

Dagen-efter-baksmällan från valet har inte ens hunnit lägga sig för alla oss som inte sympatiserar med den politik Sverigedemokraterna för. Vi försöker någonstans att bearbeta söndagsnattens valresultat. När då en av Sveriges största kvällstidningar publicerar en bloggartikel i sitt sportblad, med rubriken ”Tio små n……”, hämtat från den kända boken av Agatha Christie, som smakligt nog idag har bytt titel. Ja då undrar man verkligen.

Skärmavbild, före och efter korrigering.

Det är varken roande eller passande att publicera en bloggartikel om fotboll och använda sig av nämnda rubrik. Det är givetvis inte okej att använda sig av denna mening i något sammanhang. Bloggaren, Göran Bolin, hade dessutom den dåliga smaken att skriva ut denna mening två gånger. Han ändrade rubrik och ingress under kvällen. Om det berodde på det antal upprörda kommentarer man kunde läsa i kommentarsfältet, den kontakt vi tog med tjänstgörande redaktör, eller egen insikt ska jag låta vara osagt.

Men jag undrar verkligen hur herr Bolin tänkte från första början.

För det första är det illa nog att Aftonbladet har en skribent på sin tidning som använder sig av dessa uttryck som om vore det fullkomligt normalt. Att hans blogginlägg dessutom tillåts att slinka igenom på en dag som denna är ju helt otroligt. Rasifierade och andra minoritetsgrupper har idag, kan jag lova, haft nog av främlingsfientlighetsdravel och känsla av maktlöshet mot ett drev som aldrig verkar ta slut(?).

Är detta vad man ska vänta sig av Aftonbladet med sin ”vi gillar olika”-kampanj?
Är det vad man ska vänta sig av sportskribenter för en sport som förespråkar nolltolerans mot rasism?

Vid kontakt med Aftonbladet och tjänstgörande redaktör, Fredrik Palmqvist, återkopplar han snabbt;

Hej Kiqi, tack för ditt mejl.
Jag håller helt med dig. Nu verkar även bloggaren ha ändrat i sin text.

Jag skickar ditt mejl vidare till Sportbladets webb eftersom bloggen är deras ansvarsområde och inte mitt, jag arbetar på nyheterna.
Vill du kontakta någon där kan du börja med att vända dig till Pontus Carlgren som är chef för sportbladet.se
Mvh
Fredrik Palmqvist

Jag tror de flesta känner till boktiteln som är hämtad från en barnsång som var populär vid tiden då boken skrevs i original, 1939. Redan året efter, då den gavs ut i USA ändrade man den engelska titeln till sångens sista mening ”And then there where none”. Den svenska översättningen av boken ändrades så sent som tidigare i år och då till ”Och så var det bara en”.

Thegambia.nu väntar fortfarande på svar från Göran Bolin själv, då vi undrar hur han tänkte när han valde att använda denna rubrik och text i sitt sportbloggsinlägg.

 

 

Kiqi Dumbuya