Sierra Leone i kampen mot ebolan

Som ett av hårt drabbade länder tar Sierra Leone till nya krafttag i kampen mot ebolasmittans spridning. Man kommer att förbjuda offentliga sammankomster kring jul och invånare som inte följer reglerna vid smitta och dödsfall hotas med fängelse. Samtidigt låter hälsomyndigheterna meddela att man startar en kampanj för att dela ut malariaprofylax till drygt en tredjedel av landets invånare.

Sierra Leones myndigheter lät under fredagen meddela att man kommer att förbjuda all form av offentliga julfirande i landet, allt för att bromsa ebolaspridningen så mycket som möjligt. Soldater kommer att övervaka gatorna i landet, för att vid behov avhysa folk från gatorna och instruera dem att återvända till sina hem för fortsatta firanden.

Även om islam är den dominerande religionen i Sierra Leone, så är mer än en fjärdedel av befolkningen i landet kristna och håller av tradition offentliga sammankomster och underhållningsarrangemang under högtidshelger.

Kenemasjukhuset, där många av landets ebolatester skickas för screening - Foto: Leasmhar/Commons
Kenemasjukhuset, där många av landets ebolatester skickas för screening – Foto: Leasmhar/Commons

Många slår på stort och i både lokaler och kyrkor firar man under julen. Det anordnas nattklubbsfester och restaurangarrangemang av olika slag och planeringar inför årets julhögtid har inte varit annorlunda. Av rädsla för vilken spridningskälla detta kan komma att bli låter nu landets hälsomyndigheter meddela att man inte kommer att tillåta offentliga sammankomster denna jul.

Landet har redan karantäner runt nära halva sin befolkning på sex miljoner, där man avskärmat olika distrikt i landet för att försöka bekämpa utbrottet. Man har nyligen infört en två veckors lockdown vid diamantgruvdistriktet Kono, efter att man på onsdagen bekräftat åtta nya fall av ebola på en och samma dag.

Traditionella begravningsritualer bestraffas

Spridningen i landet stannar inte av och man ser att en stor bidragande orsak till detta är de traditionella begravningsritualer som många familjer utför på sina anhöriga. Därför varnas nu alla de invånare som fortsatt genomföra traditionella begravningsritualer att straffet för detta fortsättningsvis kommer att vara fängelse.

Det är vanligt med så kallad tvättning av kropparna efter anhöriga som dött. När det gäller ebolasmitta är kroppskontakt efter döden en otroligt stor smittorisk och en av de stora orsakerna till problemen med att stoppa smittan. Myndigheterna i landet meddelar därför nu att alla som fortsätter med dessa tilltag kommer att straffas med fängelse.

– Om de anhöriga dör så är det deras öde. Om de överlever så kommer vi att skicka dem i fängelse, säger Palo Conteh som är chef för regeringens ebolabekämpning till nyhetsbyrån AFP.

Malariaprofylax till 2,5 miljoner invånare

Bild: CDC/Daniel J. DeNoon
Bild: CDC/Daniel J. DeNoon

Under fredagen inledde också Sierra Leones hälso-och sjukvårdsmyndighet en kampanj för att skydda nästan halva landets befolkning mot malaria. Tanken är att på så sätt minska belastningen på landets ebola-centren, som felaktigt besöks av patienter med malaria som misstagit symptomen för ebolasmitta.

De tidiga symptomen för ebola och malaria är så lika att sjukdomarna lätt kan förväxlas – feber, huvudvärk och värkande leder. Många remisser har skickats till behandlingscentren för ebola på grund av rädsla för feberviruset, när det i själva verket rört sig om malaria.

Närmaste tiden kommer därför drygt 9000 utbildade hälsomedarbetare att gå dörr till dörr, genom de distrikt där ebola härjar, för att administrera malariaprofylax till 2,5 miljoner människor.

– Människor dör på grund av brist på diagnos och behandling. Denna kampanj kommer att gynna kampen mot både malaria och ebola.

Samuel Juana Smith, från det nationella malariakontrollprogrammet, säger också att malariaparasiten tros ligga bakom en stor del av de 60 procent av ebolatester som visat sig negativa.

Klättrar mot 20 000 smittade

WHO:s senaste siffror som presenterades under fredagen gör gällande att man nu passerat 18 000 fall av ebolasmitta i Guinea, Liberia och Sierra Leone, varav 6 583 av dessa slutat med döden. 639 sjukvårdsarbetare har hittills fått sätta livet till sedan utbrottets start för nio månader sedan.

Medan Guinea och Liberia visar på stabilisering och avstannade siffror så fortsätter spridningen i Sierra Leone, som nu har en tre gånger så stor spridning som de övriga två länderna.

 

Kiqi Dumbuya
Kiqi Dumbuya

Krönika: HUR påverkar det DIG vad en kvinna har på sig?

Genom att ofta byta land, kultur och umgänge mellan Gambia och Sverige så är det något som ofta gör sig tydligt-åsikter om ens kläder. Jag skulle inte kunna säga att det är mer påtagligt i något av länderna, men det uttrycker sig på olika sätt.

Det som definitivt är gemensamt är att det handlar om tjejens kläder och jag personligen har inte hört någon kommentar att en killes kläder skulle anspela för mycket på sex. Så svara mig snälla. Varför är det så viktigt att markera att kvinnans kropp reflekterar sex. Jo, för att du ser kvinnokroppen som ett sexobjekt och inte som en människa som du skall respektera precis som vilken annan människa, oavsett attribut.

Ju äldre jag blir desto tydligare märker jag att många gärna vill ha en åsikt om vad en har på sig. Här i Gambia har jag hört kommentarer mellan par, att TJEJENS kläder är olämpliga, eller att de visar för mycket, men inte vice versa. Men det är inte bara här. Även i Sverige kan tjejer få kommentarer som ”gillar din kille att du har på dig det där?”. Det är alltså i båda länderna som jag finner att tjejens outfit på något vis skulle påverka pojkvännens liv, men också sitt egna. Jag har ännu en fråga och tro mig, jag kommer fråga tills du inser det rätta svaret – att en äger sin egen kropp och att ingen annan kan definiera en. HUR påverkar det DIG, som (relativt) vuxen person, vad en kvinna/flickvän/fru har på sig?

En del män verkar älska att hitta saker som de kan kontrollera på ett smygande, eller ett väldigt uppenbart sätt – detta gäller även killar mot kvinnor. Jag refererar inte endast till pojkvänner eller makar här, utan allmänt så. Men också tjejer. En anledning som jag tror ligger bakom att tjejer ofta kommenterar andra tjejers kläder på ett nedvärderande sätt, är definitivt den patriarkaliska värld vi lever i. Genom olika umgängen, skola och arbetsplatser, så finns det en skarp övergripande bild på hur kvinnor ska bete sig och därmed också hur vi skall vara klädda.

Bild: Fatou Touray/Afropé.se
Bild: Fatou Touray/Afropé.se

Det finns absolut ingen anledning till att en ska ändra klädstil för att en är i ett förhållande. Visst kan det kännas förlegat att skriva om detta ämne, men eftersom att jag märker så tydligt att det fortfarande genomsyrar många förhållanden och även tjejers agerande gentemot varandra så var jag tvungen. Det jag vill komma fram till är att det gör mig så otroligt frustrerad att folk verkar ha som enda hobby att kritisera kvinnor för vad de har på sig och sedan nedvärdera dem. Men grejen är såhär, vad ni än säger, hur mycket ni än försöker, så hoppas jag att ni, mina systrar, aldrig låter någon begränsa er.

 

Ida Isatou Svenungsson
Ida Isatou Svenungsson