Ebolafallen minskar

Det ebolautbrott som härjar i framförallt Guinea, Liberia och Sierra Leone ser ut att äntligen vara under kontroll. Spridningen har minskat markant under de senaste veckorna. Under fredagen mottog också Liberia en sändning experimentellt vaccin.

Sierra Leones president, Ernest Bai Koroma - Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr
Sierra Leones president, Ernest Bai Koroma – Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr

Inrapporterade fall av ebola senaste veckorna i Guinea, Sierra Leone och Liberia har minskat markant och är nere i en halvering på bara ett par veckor. Den 18 januari rapporterades en siffra om totalt 145 bekräftade fall in. Endast 20 fall i Guinea och 8 i Liberia. I Sierra Leone var senaste siffran 117.

Sierra Leones president Ernest Bai Koroma har låtit meddela att man nu lättar på flera av de restriktioner och karantäner som funnits i landet. I mars planerar man att öppna alla landets skolor igen, sedan de stängdes för 8 månader sedan.

Det har tagit lång tid, alldeles för lång tid, men samhällsengagemanget på många håll är idag så utbrett och bra framarbetat att det självklart har varit en stor bidragande orsak till att siffrorna nu går åt rätt håll. 71 procent av distrikten i Guinea och samtliga distrikt i Sierra Leone har nu listor på viktiga religiösa ledare som främjar säkra begravningar för folket i landet. Där man tar hänsyn till de säkerhetsföreskrifter som måste följas för att stoppa smittspridningen av ebolan. För Liberia finns ingen data.

Fortfarande förekommer det tyvärr attacker och motstånd mot de icke-traditionella begravningarna och mot smittspårningspersonal i alla tre länderna, men läget har förbättrats avsevärt och man ser en ökad förståelse på de flesta håll.

Vaccin har anlänt till Monrovia

Franska sköterskan Charlotte sätter på sig sitt andra par handskar inne i högriskzonen vid behandlingscenter i Monrovia, Liberia. Inte en enda centimeter hud får vara exponerad. - Foto: Caitlin Ryan/MSF
Franska sköterskan Charlotte sätter på sig sitt andra par handskar inne i högriskzonen vid behandlingscenter i Monrovia, Liberia. Inte en enda centimeter hud får vara exponerad. – Foto: Caitlin Ryan/MSF

Liberia tog på fredagen emot en sändning av det experimentella vaccin från Glaxo Smith & Kline som hittills testats på 200 friska volontärer i England, USA, Schweiz och Mali för att säkerställa en acceptabel säkerhetsprofil. En sändning med 300 doser har skickats till Liberia för att börja testas på personer i landet. Då smittan minskat så markant i landet, står man dock inför en situation som kan göra det svårt att avgöra effekten av vaccinet. Det kan nu komma att dröja betydligt längre än man hoppats på innan det går att säkerställa vaccinets effekt.

Andra experimentella vacciner är också på väg ut för tester i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Bland annat ett från läkemedelsföretaget Merck, som inom de närmsta månaderna planeras vara klart för leverans till de drabbade länderna.

Friskförklarade länder

Många länder i gränstrakterna till de drabbade länderna och de länder som idag friskförklarats har fortfarande extra övervakning vid sina gränser och man står beredda med vårdplatser om något fall skulle dyka upp. Detta gäller till exempel länder som Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten), Guinea-Bissau, Mali, Senegal och Nigeria.

Så snart ett land passerat 42 dagar efter sitt sista friskförklarade fall anses landet vara fritt från ebola. Mali, Nigeria och Senegal, som alla drabbades milt, är friskförklarade idag. Också DR Kongo, som parallellt med det västafrikanska utbrottet drabbades av en egen gren av ebola, är friskförklarat.

Senaste siffrorna

WHO:s siffror följer statistik av olika slag och sett till smittorisk har man nu konstaterat att fördelningen av smitta är relativt likvärdig hos män och kvinnor. Däremot löper man störst risk att smittas om man är 45 år och uppåt. Jämfört med den yngsta ålderskategorin, barn (14 år eller yngre) löper den äldsta gruppen fyra gånger så stor risk att smittas. Personer i ålderskategori 15-44 år löper ungefär tre gånger så stor risk som den yngsta gruppen.

Fakta: WHO - Diagram: Afropé.se
Fakta: WHO – Diagram: Afropé.se

Hittills har över 8 600 personer mist livet i ett av de största virusutbrott världen sett, nästan alla fallen gäller Guinea, Sierra Leone och Liberia. Nära 22 000 människor har drabbats totalt och 828 av dessa är vårdarbetare som jobbat i de tre huvudsakligt drabbade länderna, 499 av dessa vårdarbetare har dött.

 

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh

Gorée, ön som bär på den negligerade historian

Sedan mellanstadiet har jag funderat över hur det egentligen går till när det bestäms om vad som skall läras ut i skolan. Genom de flera resor jag gjort till Gambia och Senegal visste jag så tydligt att lärandet i skolan var högst begränsat. Mitt hopp var att ämnena jag reflekterade över skulle behandlas på högstadiet eller åtminstone på gymnasiet, men det togs aldrig upp. Jag tror att vi är ett par som gång på gång valt ämne och förklarat i den utsträckning vi kan om slaveriet. Eftersom att inte läraren tog upp det så var det bara att ta saken i egna händer vilket ofta ledde till chockade ansikten- ”Var det verkligen så?”.

Jag blir arg och frustrerad när jag tänker på hur mycket historia som VÄLJS bort när det kommer till den svenska undervisningen och säkerligen den internationella också. Jag menar inte på att förminska de händelserna som behandlas (första och andra världskrigen), men det finns så många fler händelser som fortfarande har bestående effekter idag och är därför högst relevanta att diskutera på platser som skolan.

Kanoner. Foto: Ida Svenungsson
Kanoner. Foto: Ida Isatou Svenungsson

Jag besökte Gorée för två veckor sedan och varje gång jag är där blir det en påminnelse om hur många det är som går miste om en stor del av historian. Ön har varit ockuperad av fransmän, portugiser och holländare. Husen på ön är flera hundra år gamla och den första belägringen av ön var under 1400-talet, och än idag finns det hus kvar från den tiden. Ön är med på Unescos World Heritage List som leder till att invånarna ej får måla om husen då dess färger representerar de forna ägarna, vare sig det var fransmän, portugiser eller holländare med färgerna rosa, gult eller vitt.

Det är en obeskrivlig känsla att vara på Gorée. På grund av dess fruktansvärda historia fångas en av en otrolig tyngd. Det finns en energi på ön som fångar ens sinne och själ. Denna energi är det många av öns invånare som tar del av då många på ön är kulturellt aktiva och då speciellt många konstnärer.

Husens färg vittnar om de tidigare ägarna. Foto: Ida Svenungsson.
Husens färg vittnar om de tidigare ägarna. Foto: Ida Svenungsson.

Så varför vet inte folk om denna ö? Där slavhandel bedrevs i över FYRAHUNDRA ÅR. Där unga flickor separerades för att bli tvingade till sex. Där 40 barn trängdes på några få kvadratmeter. Där The Door of No Return finns som innebar antingen ett liv i fångenskap, om inte döden visade sig på båtresan över Atlanten, eller före det som ett straff. Där 6 miljoner människors liv togs på ön innan de blev fraktade i båtar. Där 20 miljoner människor från flera olika länder i Afrika blev skickade över Atlanten till USA för att påbörja triangelhandeln.

Att inte fler människor vet om detta borde ge förståelse för att vi inte har kommit så långt som vi ibland tror. Att vi inte värderar och utbildar en sådan signifikant del av historian är inte bara ohållbart då det bidrar till den utsatta position som Afrika befinner sig i idag men också skamligt då vi ännu insisterar på västvärldens godhet samtidigt som vi ignorerar historian.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ida Isatou Svenungsson
Ida Isatou Svenungsson

Kongo-Kinshasa: Delseger för oppositionen – senaten röstar emot regeringsförslag om folkräkning

Demokratiska republiken Kongos senat lät på fredagen meddela att man röstar emot regeringens förslag om en ny folkräkning före presidentvalet 2016. Efter fyra dygn av starka protester från oppositionen, med starkt stöd från det kongolesiska folket, meddelar nu senaten att man väljer att inte rösta vidare förslaget om en ny folkräkning.

Senaten, Kongo-Kinshasa - Foto: Monusco/John Bompengo
Senaten, Kongo-Kinshasa – Foto: Monusco/John Bompengo

En ny folkräkning i ett så stort, och samtidigt fattigt land som DR Kongo, skulle innebära flera års arbete och på det sättet skulle president Kabila få behålla makten och fördröja kommande presidentval. Kabila är enligt konstitutionen förhindrad att söka en tredje mandatperiod, och enligt oppositionen är detta hans sätt att försöka hänga kvar vid makten under ytterligare år.

Flera politiska ledare från västvärlden, däribland FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, har alla vädjat till Kabila och dennes regering att dra tillbaka förslaget om folkräkning och uppmanat till att presidentvalet skall hållas i tid under nästa år. Landets romersk-katolska ärkebiskop har även han gått hårt åt och fördömt Kabila och dennes regerings agerande.

Senatens talman, Leon Kenga Wa Dondo, lät slutligen under fredagen meddela att man har ”lyssnat på gatan” och att dagens omröstning är en historisk sådan. Senaten röstar alltså emot regeringens förslag om en ny folkräkning före presidentvalet nästa år, något som är mycket ovanligt enligt BBC:s utsända Maud Jullien, på plats i Kinshasa.

På gatorna möttes beskedet av positiva oppositionsanhängare som i glädje ropade ”Seger! Seger!”.

Men ännu är det hela inte över. En parlamentarisk kommitté ska nu försöka kombinera de båda kamrarnas sidor innan en slutlig omröstning kan hållas, vilken är beräknad till måndag.

Pascal Kambale, politisk analytiker och tidigare DR Kongos direktör för Open Socity Initiative i södra Afrika säger till Reuters att;

– Detta är ett hårt slag för Kabila och hans folk. Den enda vision och det enda mål de har är att göra allt som krävs för att Kabila ska få stanna kvar vid makten längre än till 2016… men de har inte längre någon klar strategi för hur de ska ta sig dit.

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh