Döva Unisa riskerar att utvisas till Sierra Leone

Unisa Turay är en helt vanlig 17-årig kille som älskar fotboll och är en riktig talang på planen. Han studerar på byggprogrammet på gymnasiet och får samtidigt finslipa på sin talang genom att spela fotboll på riksidrottsgymnasiet i Örebro. Ett helt vanligt tonårsliv som nu håller på att raseras då Unisa tillsammans med sin familj ska utvisas till Sierra Leone.

Unisa Turay. Foto: Privat
Unisa Turay. Foto: Privat

I Unisas fall vore detta än mer förödande då han är döv och fram tills att han kom till Sverige för fem år sedan inte har haft något språk över huvud taget. Sedan han kom till Sverige har han dock fått möjlighet att utveckla ett språk och lärt sig svenskt teckenspråk, och för första gången fått möjlighet att gå i skola. Förutom att rent praktiskt ha ett språk och kunna kommunicera har detta inneburit en enorm skillnad för hela Unisas liv som nu blivit självständig, fått ett stort socialt nät och utvecklats enormt.

Situationen för döva i Sierra Leone är väldigt utsatt och möjligheten att få fortsätta gå i skolan skulle vara obefintlig i Unisas fall. Ett fåtal skolor inriktade på undervisning anpassad efter döva finns i landet men då enbart på grundläggande nivå. Efter årskurs sex förväntas eleverna kunna integreras i övriga skolor, där ingen anpassad undervisning finns. För Unisa som enbart pratar svenska och kan svenskt teckenspråk skulle ett liv i Sierra Leone därmed innebär en stor negativ tillbakagång och svårigheter att skapa bra förutsättningar för ett fortsatt bra liv. Konkurrensen om jobb och försörjning är hård i Sierra Leone och att därför med en funktionsnedsättning kunna slå sig fram i den konkurrensen är nästintill omöjligt. Ytterligare en svårighet är att finna praktiska hjälpmedel för döva, till exempel är det omöjligt att få tag i batterier till hörapparater, något som Unisa är i stort behov av.

Unisa och hans familj har nu för tredje gången fått avslag på sin överklagan till migrationsdomstolen och väntas nu utvisas, till en osäker framtid och till ett land som dessutom under det senaste året drabbats otroligt hårt av det pågående ebolautbrottet.

Då Unisa dels fortfarande räknas som barn och dessutom har en funktionsnedsättning har man genom detta beslut varken tagit hänsyn till Barnkonventionen eller Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Dessa konventioner som Sverige genom sin ratificering godkänt och förbundit sig till att följa talar båda för att barn och unga i Unisas situation ska få möjlighet att stanna i Sverige.

Artikel 23 i barnkonventionen lyder bland annat: Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Artikel 24 (3:b,c) i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar lyder: Underlätta inlärning och teckenspråk och främja dövsamhällets identitet samt säkerställa att utbildning av personer, särskilt av barn, med synskada eller dövblindhet eller som är döva eller hörselskadade, ges på de mest ändamålsenliga språken, formerna och medlen för kommunikation för den enskilde och i miljöer som maximerar kunskapsrelaterad och social utveckling.

I och med att Unisa saknar ett språk att kommunicera med i Sierra Leone kommer hans utveckling samt förmåga att skapa sig en framtid starkt begränsas och därmed inte heller kunna möjliggöra att han utvecklas socialt eller kunskapsmässigt. Förutsättningar som i ovanstående konventioner görs tydliga skall gälla barn och personer med funktionsnedsättningar, två kriterier som Unisa uppfyller som döv 17-åring.

För att uppmärksamma Unisas fall och försöka påverka beslutsfattare har det startats namninsamlingar och facebookgrupper, Dövas Tidning har skrivit om Unisas fall och Sveriges Dövas Riksförbund samt Ungdomsförbund har engagerat sig.

I en intervju med Dövas Tidning säger Unisa – ”Detta otroliga stöd gör mig mycket lycklig” och han hoppas på att människors engagemang ska kunna förändra beslutet om hans utvisning så att han får stanna och fortsätta sitt liv i Sverige. Ett liv som skulle innebära bland annat en garanterad plats i dövas fotbollslandslag för den unga talangen.

Facebook-sidan Låt döva Unisa stanna i Sverige

Namninsamlingen för Unisa

Anna Wedin
Anna Wedin