SAOL måste sätta standarden!

Den 15 april lanseras den 14:e upplagan av Svenska Akademiens ordbok. I den nya upplagan har 9 000 ord som anses vara ålderdomliga tagits bort, och som istället flyttas till den historiska ordboken SAOB, som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 fram tills nu. Ett av orden som stryks och som förflyttas till den historiska ordboken är ‘negerboll’, något som har fått många positiva reaktioner.

Samling av samtliga upplagor av Svenska Akademiens Ordlista (2014) - Foto: Christofer Psilander
Samling av samtliga upplagor av Svenska Akademiens Ordlista (2014) – Foto: Christofer Psilander

Sven-Göran Malmgren, huvudredaktör för SAOL14 säger i en intervju i Sveriges radio att de valt att stryka n-boll därför att det är ett kränkande ord. Malmgren säger att ord är jätteviktiga då de används för att beskriva verkligheten, och att Svenska Akademien således påverkats av de senaste årens debatter om antirasism. Men i samma stund som man tillkännagav att man stryker namnet på bakverket, så avslöjades det att man i den 14:e upplagan kommer att behålla ordet ‘neger’. Istället införs en varningstext där man starkt avråder från att använda ordet, och där man istället uppmanas att använda ordet svart.

Vad är det som får Svenska Akademien att ta ett så paradoxalt beslut när de väljer att stryka n-boll men behålla n-ordet, och hur kommer det sig att man å ena sidan hävdar att man vågar ta ställning mot ett exempelvis rasistiskt språkbruk men att man å andra sidan inte vågar vara konsekvent. Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen säger i en annan intervju i Sveriges Radio att det är bra att SAOL har en uppfostrande ställning när det gäller språkbruk, ändå anser Patrik precis som Svenska Akademien att det vore olyckligt om n-ordet togs bort då många fortfarande använder ordet.

Om man tittar på de riktlinjer som SAOL anger för vilka ord som ska finnas med i ordlistans upplagor , så ska orden vara representativa för samtidens språk. Samtidigt ska SAOL enligt Sven-Göran Malmgren våga ta ställning mot rasistiska ord. Men istället för att Svenska Akademien och Sven-Göran Malmgren tar ställning mot ett rasistiskt språkbruk i SAOL så tar de genom detta agerande ställning för de som med en uppenbar rasistisk agenda väljer att använda ett rasistiskt språkbruk med syfte att kränka. Om Svenska Akademiens ordlista vill fungera som en samhällsuppfostrande instans som verkar som en språklig förebild för vad som är ett acceptabelt samtida språkbruk så kan de inte hålla kvar vid rasistiska ord med motiveringen att de fortfarande används.

Idag pågår det många debatter om hur skolor, förlag, public service, institutioner och lagstiftningen ska förhålla sig till ett rasistiskt språkbruk. Det är ett långsiktigt antirasistiskt arbete där SAOL måste sätta standarden och visa vägen.

 

Teysir Subhi
Teysir Subhi