Malmö vägledande för att motverka afrofobi i Sverige (viktigt pressmeddelande)

Malmö stad har idag släppt ett pressmeddelande gällande hantering av afrofobi i Malmö stad. Afropé väljer här att publicera hela pressmeddelandet i sin helhet nedan, då det kan vara intressant för en stor del av våra läsare.

Bild/Foto: Fatou Touray, Afropé
Bild/Foto: Fatou Touray, Afropé

”Malmös folkhälso- och jämställdhetsberedning fattade i dag beslut om åtgärder för att motverka afrofobi och diskriminering av personer med afrikansk bakgrund. Beslutet bygger på en förstudie som pågått sedan 2014 och som tar sin utgångspunkt i 60 intervjuer med afrosvenskar eller anhöriga till afrosvenskar i Malmö.

En majoritet av intervjupersonerna upplever diskriminering och afrofobi som vanliga inslag i vardagen. Flera personer har utsatts för olaga hot och misshandel med afrofobiska motiv. Många upplever kränkande bemötande vid kontakt med myndigheter och fördomsfullt bemötande i rättsväsendet och i skolan. Resultatet bekräftar den nationella bilden. I Sverige har antalet anmälda afrofobiska hatbrott ökat med 24 procent sedan 2008.

Sverige har fått kritik för att inte uppfylla FN:s och EU:s konventioner och direktiv om rasdiskriminering. I december 2014 besökte FN:s arbetsgrupp för personer av afrikansk härkomst Malmö och träffade även regeringen. Mötet resulterade i en rapport där arbetsgruppen bland annat uttrycker sig positivt om Malmös arbete mot diskriminering och rasism men också kommer med ett antal rekommendationer till Sverige om hur arbetet mot afrofobi bör intensifieras.

Med dagens beslut i folkhälso- och jämställdhetsberedningen tar Malmö ett steg på vägen i arbetet mot afrofobi och för att stärka afrosvenskars rättigheter. Beslutet innebär att en arbetsgrupp med förankring i den afrosvenska gruppen tillsätts. Gruppen ska inleda ett kommunalt utvecklingsarbete för att motverka afrofobi, utveckla datainsamlingsmetoder och insamling av jämlikhetsdata, säkerställa juridisk rådgivning och individstöd för den utsatta gruppen och ta fram pedagogiskt material för ökad kunskap om afrofobi. Möjligheten att skapa en fysisk plats för verksamheten ska också undersökas.

Beslutet är i linje med flera av FN:s arbetsgrupps rekommendationer och kräver engagemang från flera olika samhällsinstanser.

– Främlingsfientlighet, rasism och hatbrott hotar hela vårt demokratiska samhälle. Som kommun har vi en del i ansvaret att arbeta för ett samhälle som inkluderar alla och jag är glad att Malmö kan vara en föregångare i arbetet mot afrofobi, säger Hanna Thomé (V), antidiskrimineringskommunalråd.

– I dag har vi ett samhälle där diskriminering och rasism begränsar människor till sin hudfärg eller bakgrund. Malmö är en unik stad med en mångfald som öppnar upp nya möjligheter i staden, nya sätt att arbeta och som tillför nya perspektiv. Kommunen kan inte göra allt, men vi måste göra det som vi faktiskt kan göra. Denna satsning motverkar inte all form av afrofobi och diskriminering av personer med afrikansk bakgrund, men det är definitivt ett steg på vägen, säger Mediha Ahmadi (S), ledamot i folkhälso- och jämställdhetsberedningen.

– Ingen ska bli kränkt, hotad eller diskriminerad på grund av sin hudfärg eller sin etniska bakgrund. Därför behövs en rad olika åtgärder för att motverka afrofobin i Malmö. Med dagens beslut tar vår stad ett viktigt första steg mot att stoppa den diskriminering som många personer med afrikanskt ursprung möter varje dag, säger Mia Josefsson (MP), ledamot i folkhälso- och jämställdhetsberedningen.”

Afropé tar självklart emot dessa beslut med glädje och tillförsikt, samtidigt som vi hoppas att fler kommuner runt om i Sverige vågar sig på lösningar för att komma till rätta med afrofobi, både i vardagen och afrofobiska brott. Vi hoppas att fler kommuner inser nödvändigheten av att följa FNs och EUs rekommendationer och arbetar aktivt för ett samhälle fritt från afrofobi.

Malmös eget pressmeddelande kan du läsa HÄR!

Fatou Touray
Fatou Touray

Afrikansk nyhetsbyrå etableras samtidigt som svensk media visar minskat intresse för afrikanska nyheter

En afrikansk nyhetsbyrå håller på att etableras. Planen är att African News Agency (ANA) ska ha etablerat sig i 15 afrikanska länder i juli i år, men etableringen har redan börjat ta form. Investeringen på 20 miljoner dollar har gjorts av afrikanska toppinvesterare och ANA har sitt huvudkontor i Sydafrika.

ANAs logga
ANAs logga

ANA kommer att ge både den sydafrikanska och afrikanska marknaden en fullständig medierepresentation med täckning inom områden som politik, affärer, aktualiteter, livsstil och sport. De kommer att samarbeta med partners över hela den afrikanska kontinenten för att skapa en nyhetsbyrå av afrikaner, för afrikaner och en global publik.

”För första gången ska vi sprida nyheter och berättelser om vår kontinent genom vår egen röst, återgivet som våra egna berättelser för världen. Detta är verkligen historia och en mycket viktig utveckling,” säger Agbesi som är ordförande för ANA.

ANA kommer att bestå av ett digitalt innehåll som kommer att innefatta trovärdiga och tillförlitliga nyheter från den afrikanska kontinenten till en prisvärd kostnad.

Afrikanska företagsledare såsom Ladislas Agbesi, styrelseordförande i Pan African Business Forum och Dr Iqbal Survé, styrelseordförande i Sekunjalo Investment Holdings, är några av de som står bakom bildandet av ANA.

”Nyheter om Afrika har en växande efterfrågan globalt och vi hoppas på att kunna kapitalisera på det. Vi vill ta plats bland ledande röster i Afrika i en alltmer sammankopplad värld. Vårt omedelbara mål är att ha en närvaro i 15 afrikanska länder i juli i år,” tillade Agbesi.

Utvecklingen av den afrikanska medieindustrin meddelas, samtidigt som oroväckande röster höjs i Sverige om minskat medieintresse för afrikanska nyheter.

Flera av de största medierna i Sverige uppges också ha uttalat ett ointresse för nyheter från den afrikanska kontinenten. Janne Andersson skrev nyligen om denna problematik i Medievärlden, där han menar att intresset för nyheter i Afrika är mer än svalt i svenska medier.

”Pia Skagermark, utrikeschef på Dagens Nyheter, meddelar att DN inte längre köper in den här sortens artiklar.

Ingrid Thörnqvist, utrikeschef på Sveriges Television säger: ”Tack för erbjudandet men vi tror inte vi kan få in detta i våra program.”

Tomas Dur Fläckman, redaktionschef på tidningen Vi: ”Tack för förslag. Tyvärr måste vi tacka nej – vi har ingen plats förrän i marsnumret. Dessutom har vi mycket utland på ingång, så vi ligger lågt med inköp.”

Janne Anderssons hela artikel i Medievärlden kan ni läsa HÄR!

Denna rapportering är både märklig och trist. Märklig då vi blir allt mer globaliserade och med internet, billigare resor och människor som flyttar runt på helt andra sätt i världen idag, jämfört med tidigare, borde intresset för andra världsdelar, inklusive Afrika ha en större efterfrågan än tidigare, inte en mindre. Trist för att nyheter som fokuserar allt för mycket på geografiska närområden riskerar att minska vår insyn och kunskap om platser i världen runt omkring oss.

Det är kanske inte så konstigt att mindre tidningar som denna snabbt får mycket spridning och ett stort intresse visas, när större medier minskar sin rapportering från vissa håll i världen?

Fatou Touray
Fatou Touray

 

Malawi tar krafttag till stöd för albiner – polis uppmanas skjuta angripare

Afropé skrev nyligen om att Tanzania tar krafttag mot angripare mot albiner, genom att arrestera ett flertal häxdoktorer, vars verksamhet även har förbjudits sedan januari 2015. Nu stämmer även Malawi in i kraven på hårdare tag mot de som angriper albiner.

Sex spädbarn i Ministry of Hope Nursery i Lilongwe, Malawi. Albinoflickan i mitten övergavs av sin far. Hennes mor dog under förlossningen och flickan antogs vara förhäxad. Foto: Lars Plougmann
Sex spädbarn i Ministry of Hope Nursery i Lilongwe, Malawi. Albinoflickan i mitten övergavs av sin far. Hennes mor dog under förlossningen och flickan antogs vara förhäxad. Foto: Lars Plougmann

FNs Said Zeid Ra’ad Al Hussein, högsta kommissarie för mänskliga rättigheter uppmanade förra månaden afrikanska regeringar att bekämpa straffrihet för dem som begår brott mot människor som lider av albinism.

Albinism drabbar ungefär en av 20 000 människor världen över. Det är vanligast i Afrika söder om Sahara och drabbar cirka en på 1400 personer i Tanzania.

Polisen i Malawi har beordrats att skjuta alla som angriper eller kidnappar albinos i ett försök att stävja dödandet av albiner.

Minst 15 albiner, främst barn, har enligt uppgift blivit skadade, förts bort eller dödas i Östafrika under de senaste sex månaderna med en markant ökning i Malawi, Tanzania och Burundi.

Deras kroppsdelar önskas av häxdoktorer för användning inom svart magi, ofta i drycker och trollformler, sägs det ge kärlek, lycka och rikedom.

FN-tjänstemän sade att minst sex attacker mot albinos rapporterades i Malawi under de första 10 veckorna av 2015, jämfört med fyra incidenter under de senaste fyra åren. Gäng har börjat söka av Malawis södra distrikt, Machinga på jakt efter offer.

Albinism är en genetiskt ärftlig sjukdom som hindrar kroppen från att producera melanin, det pigment som färgar hud, hår och ögon.

Ordern att skjuta angripare kom från Malawis polisinspektör Lexen Kachama.

Han instruerade polisen att ”skjuta varje brottsling som är våldsam när de tas på bar gärning under kidnappning av människor med albinism.”

”Vi kan inte bara titta på medan våra vänner med albinism dödas som djur varje dag. Vi inser att dessa människor är hänsynslösa, inte ger någon nåd och därför måste de behandlas så. ”

Tanzania förbjöd häxdoktorer i januari 2015 till följd av anklagelser om att döda albiner och fyra personer dömdes även till döden för mordet på en albinokvinna. Över 200 häxdoktorer har också arresterats sedan dess.

I Röda Korsets rapport ”Through albino eyes”, ”Genom albinos ögon”, från 2009 skildras albinism och albiners utsatthet.

Källor: Metro, Independent.

Tidigare: Tanzania arresterar mer än 200 häxdoktorer

Fatou Touray
Fatou Touray