Ebolautbrott får WHO att inrätta nödfond om 100 miljoner dollar

Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Margaret Chan meddelar nu att man kommer att inrätta en katastrofdispositionsfond om 100 miljoner dollar efter det enorma ebolautbrott som härjat i snart 18 månaders tid.

415px-Margaret_Chan
WHO:s generaldirektör Margaret Chan – Foto: Agência Brasil

Under ett tal i Genève berättade WHO:s generaldirektör Chan om hur organisationen blivit fullkomligt överrumplad av storleken på det ebolautbrott som härjat några av länderna i Västafrika. Hon vidareutvecklade det hela med att förklara att detta utbrott varit tio gånger större än någonting de någonsin upplevt.

Ebolautbrottet har till dags datum krävt över 11 000 liv och en stor del i att utbrottet kom att bli så svårhanterat är platsen där det startade och tiden det tog från utbrottets start i december 2013, fram till den första rapporten i mars 2014.

WHO har fått motta massiv internationell kritik där man menat att deras respons på epidemin varit alldeles för långsam och nu svarar organisationen och generaldirektör Chan med att inrätta en dispositionsfond;

– Med stöd från medlemsstaterna upprättar jag nu en fond om 100 miljoner dollar, som kommer att finansieras genom flexibla, frivilliga bidrag, för att säkerställa att vi har de nödvändiga resurser som krävs för att kunna montera upp ett initialt försvar.

Jag vill aldrig igen uppleva att denna organisation står inför en situation vi inte är beredda, bemannade, finansierade eller administrativt rustade för att hantera.

Vi kommer nu att agera skyndsamt och jag planerar att slutföra dessa förändringar innan årets slut.

Chan meddelade samtidigt att man också kommer att införa ett nytt ”enhetligt” program för att i framtiden hantera krissituationer och att hon hoppas att de nya reformerna ska göra att organisationen kan vara ledande i arbetet med den globala hälsan. ”- Ebolautbrottet har verkligen skakat om WHO”, säger Chan.

Också Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, menade under årsmötet att organisationen absolut är tvungen att effektivisera sin förvaltning för att snabbare reagera vid kriser som denna.

– Vi borde ha agerat långt tidigare och jag är övertygad om att om vi gör detta fortsättningsvis och har tydligare ledningsstrukturer på plats, så kommer vi vara bättre rustade för att bekämpa kriser som ebola nästa gång det händer, sa Merkel i sitt tal.

Stor spridning med över 26 000 smittade

Ebolaubrottet startade i sydöstra Guinea och spred sig snabbt till de angränsande länderna Sierra Leone och Liberia för att vidare sprida sig till ytterligare några länder i Västafrika. Däribland Nigeria och Senegal, som däremot snabbt kunde konstateras fria från utbrott efter bara ett fåtal fall i respektive land.

Båda Nigeria och Senegal har lovordats av bland andra WHO och ECDC för sina handlingskraftiga och föredömliga sätt att möta viruset genom snabb isolering och minutiös punktmarkering av smittan, samt övervakning av personer som möjligen kommit i kontakt med smittan.

Andra länder, så som USA, England, Spanien, Norge och Frankrike har haft relaterade fall att behandla i sina länder, där personer kommit i kontakt med smittan främst genom hjälpande sjukvårdsarbete i katastrofområdena.

För en dryg vecka sedan förklarades Liberia, som första av de tre värst drabbade länderna, fritt från viruset. Över 26 000 människor har hittills smittats av viruset och utbrottet pågår fortfarande i Guinea och Sierra Leone.

Källor: Reuters, BBC
Huvudbild: WHO:s huvudkontor, Genève – Foto: I Yann

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh