På internet är vi alla jämlikar

Organisationen IT For Children arbetar för att ge skolbarn i Ghana tillgång till datorer och genom detta ge elever verktyg i skapandet av sin egen framtid. Den 5:e september kan du hjälpa till.

Idén om IT For Children väcktes i samband med att grundaren Torsten Kjellgren praktiserade hos organisationen Young People We Care 2012, idag fungerar de som IT For Childrens partner. I arbetet som volontär vid en skola i Kumasi, Ghana, upptäckte Kjellgren att största delen av IT-utbildningen utfördes utan datorer. Eleverna undervisades genom en handbok som läraren till bästa förmåga förklarade på klassrumstavlan. Genom en eldsjäl i Sverige lyckades Kjellgren få ner ett tjugotal datorer och barnens ekande applåder när Windowsloggan trädde fram gav ett bestående intryck.

Torsten Kjellgren, grundare och vd för itforchildren.org
Grundaren av IT For Children Torsten Kjellgren. Foto: Viktor Wrange

I mars 2015 grundades IT For Children som drivs ideellt av sju engagerade personer med olika bakgrunder inom juridik, ekonomi och programmering. Visionen är tydlig,

”På internet är vi alla jämlikar” – Torsten Kjellgren

Genom tillgång till datorer och internet har barnen möjlighet att ta dela av samma kunskap och information som resten av världen. En väsentlig del i att ge elever möjlighet att skapa sin egen framtid.

I januari 2016 planeras den första lasten lämna Sverige, målet är 200 datorer som skall distribueras på fem olika skolor i västra Ghana. På plats finns även en heltidsanställd som har till uppgift att bistå lärare och rektorer med assistans kring information och underhåll.

Utöver datorer planerar IT For Children att förse skolorna med elektricitet och internet. Till en början kommer dessa drivas av generatorer, målet är dock solpaneler för att främja en hållbar utveckling. Genom att förse en skola med el skapas en samlingsplats för hela samhället där kunskap och gemenskap står i centrum.

Vill du vara med från början? Boka in lördagen den 5:e september, Drottninggatan 88 i Stockholm. Har du en dator som söker ett nytt hem? Enda kravet är att den är bärbar och startar. Ekonomiska bidrag är en viktig del i att möjliggöra projektet och går direkt till frakter, installationer och underhåll av el och internet, samt lön till den ghananske IT-koordinatorn på plats.

Vill du veta mer, besök eventets Facebooksida.

 

Nadina Rosengren
Nadina Rosengren