What3Words – appen som skapar nya möjligheter

Stora delar av världens befolkning har inte tillgång till en riktig postadress. Detta skapar stora problem för bland annat leveranser och gör e-handel nästintill omöjligt. En ny app som nu lanseras kan vara lösningen på detta problem.

Uppemot 75% av världens befolkning saknar ett postnummer (zip code) och en betydande del av dessa människor bor i Afrika söder om Sahara. Genom att sakna en riktig adress försvåras många av de allra vardagligaste händelserna, till exempel att beställa varor via internet. Förutom att det kan försvåra livet för den enskilda individen utgör det även ett hinder för handeln, som hämmas av att stora delar av en befolkning i och med detta saknar köpkraft.

20150908_191656Appen What3Words kan vara lösningen på det här problemet. Genom att dela in hela jorden i 57 biljoner rutor som mäter 3 gånger 3 meter och tillsätta ett ordförråd av 40 000 ord kan varje enskild ruta namnges med en kombination av tre ord. Det revolutionerande med denna programvara är att den använder sig av ett betydligt enklare sätt för att ange en plats än till exempel GPS-koordinater, som består av en 18-siffror lång kombination. Kombinationen av bara tre ord gör det extremt lättanvänt och användarvänligt. Förutom användbarheten när det kommer till e-handel och postadresser har appen nästan obegränsade möjligheter, alltifrån att hitta sina vänner på en festival till att lokalisera människor med ett hjälpbehov.

Bakom utvecklandet av programvaran står Chris Sheldrick som genom att söka medfinansiärer fått ihop 1,5 miljoner dollar för uppstarten av appen, samtidigt som ett antal olika partners knutits till företaget, bland annat navigationsappen Navmii, norska Kartverket, ett brasilianskt leveransföretag och ett ännu icke namngivet afrikanskt lands nationella postservice.

Peter Atalla, VD för Navmii menar att bristen på postadresser är ett stort problem och att appen därför kommer ha störst påverkan på länder med bristande adresshantering, så som delar av Västafrika och Latinamerika. Men han påpekar också att appen kommer att marknadsföras i Europa för användande på till exempel festivaler. Med bas i Tanzania kommer en version av appen på Swahili att introduceras i Östafrika samtidigt som man i Brasilien använder sig av What3Words för att kartlägga några av Rio de Janeiros favelas, slumområden nästintill helt utan adresser.

Källa: Bloomberg

Anna Wedin
Anna Wedin