Hur går det med Millenniemålen?

Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Fler människor ska kunna göra det som är självklart för de flesta av oss i Sverige; äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. FN har precis släppt en ny rapport som handlar om hur det går med mål nummer 8, bistånd och handel.

Vattenbrunn Foto: Fatou Touray, Afropé
Vattenbrunn Foto: Fatou Touray, Afropé

Flera av de framsteg som skett visar att Millenniemålen är möjliga att uppnå. Till exempel har många länder redan halverat fattigdomen, antalet barn som börjar skolan är i dag högre än någonsin och barnadödligheten har minskat rejält. Samtidigt finns många stora utmaningar kvar.

Under de senaste årtiondena har de allra flesta länder i världen utvecklats i en positiv riktning. Medellivslängden har ökat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder är demokratier.

Det finns dock många hinder för fortsatta framsteg. Till exempel befinner sig över 26 miljoner människor på flykt i sina egna länder, hungern i världen har brett ut sig i stället för att minska och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen fortsätter att öka och har de senaste 25 åren ökat med ytterligare nästan 50 procent.

Foto: Fatou Touray, Afropé
Närbutik Foto: Fatou Touray, Afropé

FN har precis släppt 2015 års rapport för Millenniemål 8, som handlar om handelsmöjligheter. Målets viktigaste delar berör bistånd, tillgång till marknader och handel, hållbara skulder, tillgång till billiga nödvändiga mediciner och tillgång till ny teknologi.

Årets rapport är den sista i serien som följt millenniemål 8 och ger en avslutande rapport över de senaste 15 åren med globalt partnerskap för utveckling. Många framsteg har gjorts mot ett effektivt internationellt partnerskap inom de fem områdena, men det behövs ett förnyat globalt partnerskap för utveckling.

Biståndet har ökat, trots att biståndet till de minst utvecklade länderna minskat de senaste åren. Global handel av varor och tjänster har ökat stort de senaste 15 åren och värderas nu till mer än 20 biljoner dollar. Utvecklingsländerna deltar i högre grad än förut.

Det internationella samfundet har förhandlat i 13 år för att slutföra ”the Doha Development Round”, men har misslyckats. Detta gör det svårare att få en fungerande handel för ekonomisk tillväxt och utveckling.

Många länder har fått minskade skulder tack vare skuldavskrivningar men det behövs fortfarande bättre policies för att förhindra och lösa skuldkriser.

Rapporten visar att många länder fortfarande har dålig tillgång på nödvändiga mediciner till rimliga priser. Detta gäller framförallt inom den offentliga sektorn. Det ser bättre ut för dem som har råd att anlita privata kliniker.

Rapporten noterar att tillgången till modern teknologi för information och kommunikation har ökat stort de senaste 15 åren. Men det finns fortfarande ett stort digitalt gap mellan utvecklade och utvecklingsländer.

 

Fakta: Vilka är Millenniemålen?

Mål 1: Halvera jordens fattigdom och hunger

Mål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola

Mål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

Mål 4: Minska barnadödligheten

Mål 5: Förbättra mödrahälsan

Mål 6: Stoppa spridningen av hiv och aids

Mål 7: Säkra en hållbar utveckling

Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och handel

Helena Svensson
Helena Svensson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.