Afropés adventskalender Lucka nummer 9

Idag är det den 9 december och Afropé öppnar sin nionde lucka i lucköppningen!

Afropés kalender Lucka 9
Afropés kalender Lucka 9

Böcker är ofta en uppskattad julklapp och kan innebära ett tillfälligt besök i en helt annan värld, utan att en ens behöver lämna soffan där hemma. Böcker kan också vara en enorm kunskapsbank och kvarlevor från svunna tider. I Uganda finns ett sådant exempel men där kunskapen och historian håller på att gå förlorad. I Ugandas huvudstad Kampala finns medlemsorganisationen The Uganda Society som driver landets äldsta bibliotek startat 1923. Biblioteket innefattar böcker från den koloniala tiden fram till nutid och samlar en stor del av landets historia, som på många andra håll gått förlorad under inbördeskriget.

För att kunna bevara denna skatt och göra den tillgänglig för kommande generationer vill man nu börja digitalisera böckerna samt införskaffa en AC för att förhindra att böckerna förstörs av det fuktiga klimatet. De böcker som redan tagit skada vill man dessutom restaurera. För att genomföra detta projekt krävs en scanner, en dator, en AC, en kopiator samt material för att kunna restaurera de trasiga böckerna. Problemet med detta är att finansiella medel saknas och en utav bibliotekets volontärer och eldsjälar, Wartson Atukwatse har därför startat en insamling för att kunna göra dessa inköp. Insamlingens mål är till en början 2000 dollar och man har hittills lyckats samla ihop 800 dollar, men 1200 dollar saknas fortfarande för att rädda denna kulturskatt från att försvinna.

Vill Du bidra till att rädda dessa böcker och deras historia kan du donera en valfri summa HÄR! Kanske kan en donation i någon annans namn vara en fin och lite annorlunda julklapp.

Lucköppningen kommer att fortsätta och vi räknar ned till julen tillsammans.

Anna Wedin
Anna Wedin

 

Projektet AFR100 utlovar ny gigantisk afrikansk skog

Tio afrikanska länder har gått samman i projektet AFR100 och under det pågående klimatmötet i Paris har projektet, som har som målsättning att återskapa minst 100 miljoner hektar skog, lanserats. Länderna siktar på att ha uppnått sina mål år 2030 och får stöd från bland annat Världsbanken.

Foto: Anna Wedin, Afropé
Foto: Anna Wedin, Afropé

De afrikanska skogarna har under årtionden konstant minskat till följd av bland annat skövling, ensidigt jordbruk och skogsbränning. Detta har förutom att skada miljön och naturlivet även drabbat människor hårt. Många har på grund av ökenutbredning tvingats flytta, matbrist har drabbat många och konflikter över resurser har varit vanligt förekommande.

Ytan som projektet nu ska återskapa motsvarar nästan hela Etiopiens storlek och kommer enligt beräkningar gjorda av World Resources Institute (WRI) att innebära en årlig minskning av kontinentens koldioxidutsläpp med 36 procent under de närmsta 10 åren. Förutom de uppenbara miljö- och klimatfördelarna med projektet innebär det också bättre levnadsvillkor för många av kontinentens människor. I Niger har till exempel redan bönder börjat plantera mer träd på sina odlingsmarker, vilket inneburit att 2,5 miljoner människor redan fått bättre tillgång till mat. Ytterligare ett land som redan införlivat sitt löfte om mer skog är Etiopien som hittills återskapat 1 miljon hektar skogsmark.

Än så länge har tio länder anslutit sig till projektet och 30 miljoner mark har än så länge utlovats, men målsättningen är alltså att länder ska ställa upp med ytterligare 70 miljoner hektar. Rwanda har än så länge bidragit med 2 miljoner hektar mark och Vincent Biruta, minister för naturresurser i Rwanda har i ett pressmeddelande från Wri uttalat sig gällande projektet, ”Att återskapa vårt land ger välstånd, säkerhet och möjligheter, menar Biruta. Flertalet av länderna har liknande inställningar och ser investeringen som en direkt satsning på utveckling och förbättrade levnadsvillkor för sin befolkning, samt naturligtvis de positiva miljö- och klimataspekterna.

Foto: Anna Wedin, Afropé
Foto: Anna Wedin, Afropé

Projektet som är det första i sitt slag sträcker sig över hela den afrikanska kontinenten och lovordnas av bland annat Andrew Steer, chef på WRI. Steer menar att dessa länder i och med projektet visar på verklig handlingskraft då ländernas historiska ansvar för klimatförändringar är lågt, men att man trots detta åtar sig en sådan storslagen klimatsatsning.

De här afrikanska ledarna omvandlar sina ord till handling och gör ett verkligt bidrag för att motverka det globala klimathotet, säger Steer i pressmeddelandet från WRI.

Projektet har hittills genererat 1,5 miljarder dollar, och den största bidragsgivaren är än så länge Världsbanken som bidragit med 1 miljard dollar, men även Tyskland och miljöorganisationer har utlovat finansiell hjälp till projektet. Privata investerare kommer också att engageras i projektet för dess genomförande.

Fram tills idag är det följande länder som anslutit sig till projektet AFR100: Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Niger, Rwanda, Togo och Uganda.

Anna Wedin
Anna Wedin