Minst 20 döda i gisslandrama i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou

Minst 20 personer uppges ha dödats sedan ett hotell i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou sent under fredagen belägrats av tungt beväpnade män med kopplingar till al-Qaida. Tidigt på lördagsmorgonen uppges säkerhetsstyrkor ha stormat hotellet och den gisslansituation som uppstått ska nu vara över.

Hotel Yibi, ett av de hotell som uppges vara attackerat. Foto: Zenman
Hotel Yibi, ett av de hotell som uppges vara attackerat. Foto: Zenman

Tungt beväpnade män stormade Splendid Hotel i landets huvudstad under fredagen och belägrade de övre våningarna genom att rigga hotellet med sprängladdningar, något som skapade en gisslansituation med drygt 120 människor fast på hotellet. Den närbelägna restaurangen Cappuccino omfattades också av belägringen.

Tidigt på lördagsmorgonen lyckades landets säkerhetsstyrkor med stöd av franska och amerikanska styrkor bryta belägringen och frita de 126 personerna som hållits gisslan, av dessa ska 33 personer vara skadade, och ytterligare ett 20-tal döda ska ha hittats på hotellet och i den närbelägna restaurangen. Tre gärningsmän ska dessutom ha dödats vid styrkornas tillslag under morgonen.

Det har under lördagsmorgonen inkommit uppgifter om att hotellet brinner, då franska styrkor ska ha använt sprängmedel för att storma byggnaden. Samtidigt uppges ytterligare ett hotell vara involverat i attacken, och säkerhetsstyrkor genomsöker byggnaden för att finna eventuella gärningsmän som tros ha gömt sig på Hotel Yibi, beläget mittemot Splendid Hotel.

Enligt den läkare som behandlat de skadade ska vissa ha påstått att gärningsmännen fokuserat sina attacker på västerlänningar, men det är fortfarande oklart vilka nationalitet som finns bland offren.

Den nyligen tillsatta regeringen, ledd av president Roch Marc Kabore som valdes så sent som i november förra året, uppges ha kallat till krismöte under lördagförmiddag med anledning av dådet. Landet befinner sig i en politiskt instabil fas då förra årets presidentval var det första efter den kupp som störtade förre presidenten Blaise Compaoré, som styrt landet i 27 år.

Källor: AFP & Reuters

Anna Wedin
Anna Wedin

Förbudet mot könstympning i Gambia är nu lagstadgat

Afropé har tidigare rapporterat HÄR om förbudet mot könsstympning av kvinnor i Gambia. Internationella och lokala aktörer manade då till lagstadgande av förbudet. Måndagen den 28 december 2015 blev dagen alla väntat på.

I slutet av november 2015 meddelade President Yahya Jammeh, under ett offentligt tal i Kanilai, att könsstympning av kvinnor nu var förbjudet i landet. Presidenten menade att detta praktiserande inte har någon plats i ett modernt samhälle. Beslutet uppmärksammades i lokala och internationella medier. Tillfrågade organisationer och övriga engagerade aktörer såg förbudet som ett steg i rätt riktning men underströk vikten av en konkret lagstiftning, i syftet att nå full effekt.

Kvinnors rätt i Gambia 2016
Foto: Viktor Wrange

Måndagen den 28 december 2015 kom att bli en historisk dag i Gambia. En majoritet av den Gambiska Nationella Församlingen röstade för att förbudet skulle bli en del av den nationella brottsbalken. The Women Amendment Act 2015 innebär att personer som utför eller är en del av könsstympning av kvinnor kan dömas till upp till 3 års fängelse samt/eller böter upp till 50 000 dalasi, ca 10 500 kr. Tidigare har rätten endast kunnat förlita sig på lagstiftning gällande exempelvis kroppsskada.

Landets vicepresident Isatou Nije Saidy menar att den nya lagen kommer stärka kvinnors konstitutionella rättigheter, vilket innebär att inte behöva utsättas för sedvänjor som skadar deras hälsa och välmående. Vice talman Fatou Mbye beskrev den som en av de mest progressiva i parlamentets historia.

Beslutet är ett stort steg i kampen för kvinnors rättigheter, dock är arbetet inte över. Enligt Unicef har tre fjärdedelar av Gambias kvinnliga befolkning utsatts för könsstympning. Sedvänjor som ofta är djupt traditionellt och socialt förankrade. Sabrina Mahtani, Amnesty International West Africa, säger till Al Jazeera, att om en lag ska nå full effekt krävs det information och utbildning hos den lokala befolkningen om varför dessa traditioner bör avskaffas. Mahtani menar vidare att detta innebär att flera aktörer, religiösa ledare, lagstiftare, kvinnliga ledare och ungdomar engageras i arbetet mot ett gemensamt mål.

I Gambia och många andra länder arbetar organisationer på gräsrotsnivå för att informera lokalbefolkning om konsekvenserna av stympning. Syftet är, likt Mahtani resonemang, främjandet av ett socialt avståndstagande. Mätningar under de senaste åren visar att stödet för dessa traditioner minskat i Gambia.

Vad är könsstympning?
Könsstympning kan innebära flera saker. Avlägsnande av delar av blygdläppar och/eller klitoris. Ibland prickas klitoris med ett vasst objekt. Den grövsta formen är infibulation, vilket innebär att klitoris samt både de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. Huden sys sedan ihop och endast ett millimeter stort hål lämnas öppet där urin och menstruationsblod ska rinna ut. Handlingarna utförs bland annat med fickkniv, krossat glas och rakblad. I mer välbärgade samhällen kan stympningen ske på sjukhus, trots många läkarorganisationers fördömande.

Stympning medför fruktansvärda känslomässiga och fysiska komplikationer. Exempel är svår smärta, infertilitet, kraftiga blödningar och död. Infibulation skapar stor risk för infektioner och svåra förlossningar med omfattande risker för mamma och barn. Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, dock förkommer det även på spädbarn. Vissa kvinnor stympas när de ska gifta sig eller innan/efter de fött barn.

Könstympning har en stark traditionell förankring och sker i flera delar av världen utan koppling till en enskild religion. Syftet är ofta att göra könsorganen ”vackra och rena” och ses bland annat som en initiering in i vuxenlivet. Stympning anses även ofta vara en nödvändighet inför äktenskap, att flickan ska bevara sin oskuld till giftermål. Sexualiteten begränsas då den sexuella njutningen påverkas, kvinnan antas därför vara trogen mot sin man. Dessa argument vittnar om en tydlig bild av kvinnas position i samhället

Runt om i världen arbetar organisationer för att motverka stympning, vilken bryter mot flera internationella konventioner. AU (Afrikanska Unionen) har uppmärksammat problematiken och 1983 bildades IAC (Inter-African Committee on traditional Practices Affecting the Health of Women and Children) vilka fungerar som ett rådgivande organ till FN. Idag har IAC kommittéer i 29 afrikanska länder samt kopplingar till grupper runt om i världen, Sverige är ett exempel. De arbetar aktivt för avskaffandet av könsstympning och andra skadliga traditionsbaserade sedvänjor.

Källor: Unicef, AlJazeera, Yahoo News

Nadina1
Nadina Rosengren