Etiopien riskerar en allvarlig humanitär svältkatastrof

FN varnar för den största torkan på årtionden i Etiopien. Just nu uppges 400 000 barn lida av allvarlig undernäring och över fem miljoner barn riskerar att drabbas av livshotande undernäring. Omvärlden måste agera snabbt för att rädda barns liv.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Naturfenomenet El Niños enorma styrka uppges vara skälet till den extrema torka som drabbat landet, i kombination med att andra delar av landet drabbats av stora översvämningar.

”Vi har bara två akuta situationer i världen som har kategoriserats som en kategori ett. Syrien är den ena och Etiopien den andra,” säger Carolyn Miles, VD för Rädda Barnen i USA till Aljazeera.

Flera hjälporganisationer uttrycker stor oro för landet framöver. Påverkan på människorna är enorm och många har förlorat sina skördar, sin boskap som dör och vattenbristen är stor. Även den akuta matbristen är mycket stor. Många har övergett sina hem i jakt på mat och vatten. Rädda Barnen uppger att det är den värsta torkan i Etiopien på 50 år.

”Utsikterna för 2016 är mycket dystra”, menar Amadou Allahoury, FAOs representant för Etiopien, och tillade: ”fortsatt torka under början av 2016 innebär också att betet kommer att minska, vilket påverkar djuruppfödare som är beroende av dessa betesmarker negativt och även vattentillförsel, för sin livsmedelsförsörjning.”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Den etiopiska regeringen har avsatt 1,3 miljarder kronor för att bekämpa krisen och mildra den extrema torkans påverkan på människor, boskap och miljö, men pengarna kommer inte att räcka. Mycket mer ekonomiska resurser kommer att krävas för att inte situationen akut ska försämras. Den etiopiska regeringen har ett bra skyddsprogram för att hantera akuta situationer, men behöver nu alltså ett mycket större ekonomiskt stöd, menar FN.

Om barnen inte får ordentlig vård kan det leda till kronisk undernäring som kan hämma deras fysiska och mentala utveckling och ge bestående men. I värsta fall dör barnen av näringsbrist.

Både FN och Rädda Barnen trappar nu upp insatserna för att kunna hjälpa till i landets kris. Som alltid i kris, är det barnen som drabbas värst och är de mest utsatta.

Aljazeera rapporterar

http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1

Om du vill stötta krisarbetet genom FN, kan du göra det HÄR! Om du vill stötta krisarbetet genom Rädda Barnen kan du göra det HÄR!

Källor: Rädda Barnen (engelska och svenska kanaler), EU, FN (svenska och engelska kanaler), Aljazeera

Fatou Touray