Afrikanska lejons skyddsstatus förväntas förbättras under 2016

Afrikanska lejon kommer under 2016 att internationellt sett få en mer skyddad status. Debatten har väckts sedan lejonet Cecil brutalt dödades av en amerikansk troféjägare i Zimbabwe förra året samt till följd av vetenskapliga studier som visar på lejonens utsatta situation med jakt och förlorade habitat.

Antalet afrikanska lejon har sedan 90-talet minskat till hälften och skyddsbehovet för arten har därmed ökat. Samtidigt har troféjakten ökat markant och antalet lejon som föds upp i fångenskap för att sedan dödas av betalande jägare har i Sydafrika nästan fördubblats mellan åren 2005 och 2013. Förutom troféjakten på lejon riskerar dessutom arten att dödas för sina organ och ben, som används i diverse traditionella mediciner i främst Asien. En studie visar att 1160 lejonskelett exporterades legalt från Sydafrika till främst Laos mellan 2008 och 2011.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De afrikanska lejonens utsatta situation fick internationell uppmärksamhet när lejonet Cecil dödades av en amerikansk troféjägare i Zimbabwe i juli 2015. Lejonet hade lurats ut ur nationalparken Hwange national park för att sedan brutalt dödas för nöjes skull. Efter detta har USA sett över sina regelverk gällande bland annat import av jakttroféer och från och med den 22 januari 2016 kommer tuffare regler att gälla för import av lejontroféer. Detta till följd av att två underarter av afrikanska lejon nu klassas som utrotningshotad samt hotad av amerikanska myndigheter. Då merparten av troféjägarna som besöker de parker där uppfödda lejon jagas och dödas är just amerikaner förväntas de betydligt tuffare importreglerna kunna minska denna form av jakt och handel.

I dagsläget är de afrikanska lejonen skyddade till den grad att handel med, samt import, av jakttroféer och djurdelar av lejon kräver tillstånd, och tillhör därmed Appendix II enligt CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Den internationella konventionen, som är en överenskommelse mellan 181 regeringar världen över, är en av överenskommelser som samlar flest länder kring bestämmelser om handel med utrotningshotade eller hotade djurarter.

De afrikanska lejonens situation förväntas diskuteras då konventionens medlemsstater möts i Johannesburg, Sydafrika i september, då förhoppningen är att lejonen ska uppgraderas till Appendix I, vilket skulle innebära att all handel med troféer och djurdelar tillhörande lejon skulle förbjudas. För att lejonen ska uppnå skydd under Appendix I krävs det att en av de 181 medlemsstaterna lyfter frågan under konferensen i Johannesburg, samt att två tredjedelar av medlemsstaterna röstar för förslaget, något som i dagsläget är oklart om det kommer ske. I Sydafrika och andra länder i södra Afrika är fortfarande den vilda lejonpopulationen stark och dessa länder skulle därför kunna motsätta sig en höjd skyddsstatus.

Anna Wedin
Anna Wedin