Malawi upphäver tillfälligt sodomilagen

Malawis regering upphäver tillfälligt sin kontroversiella sodomilag efter livlig debatt om homosexuellas rättigheter. Det väcker glädje hos lokala människorättsorganisationer och AIDS Foundation, som sedan 2011 har stöttat en lokal partner i kampen mot lagstiftningen.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nedanstående citat är hämtat direkt ur denna omdiskuterade lag ur Malawi Penal code, section 153 – Unnatural offences

“Any person who has carnal knowledge of any person against the order of nature […] or permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature shall be guilty of a felony and shall be liable to imprisonment for fourteen years, with or without corporal punishment”

Strax före jul upphävde Malawis justitieministerie tillfälligt sodomilagen, som kan medföra upp till 14 år i fängelse för sexuellt umgänge mellan två personer av samma kön. Förra veckan backades detta upp av Malawis president, Peter Mutharika, som meddelade att Malawi bör respektera homosexuellas rättigheter.

Ett steg i rätt riktning
Enligt Gift Trapence, chef för den Malawiska människorättsorganisationen, Centre for the Development of People (CEDEP), är detta en mycket positiv utveckling. ”Det kommer att hjälpa till att skydda landets sexuella minoriteter från missbruk, och det är också ett steg mot att helt avskaffa lagen,” sade han i ett pressmeddelande från AIDS Foundation.

Regeringens tillkännagivande kommer efter att två män i december brutalt greps och åtalades under den mer än 100 år gamla sodomilagen. Gripandet har lett till en livlig debatt i det sydöstafrikanska landet omkring homosexuellas rättigheter. En enorm press från människorättsorganisationer och internationella intressen, fick regeringen att strax före jul frige de två männen och tillfälligt upphäva den kontroversiella lagen.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Möjlighet till folkomröstning om lagen
Det finns dock fortfarande stort motstånd för att helt avskaffa sodomilagen, särskilt bland religiösa ledare från den katolska kyrkan, som anklagat regeringen för att ge efter för påtryckningar från internationella intressen. Regeringens uttalande är inte heller en entydig försäkran om förändring. President Mutharika har meddelat att om lagen slutligen kommer att avskaffas, måste det göras genom en folkomröstning där folket i Malawi får ta ställning. Aids-fondet menar att detta sannolikt kommer att innebära ett nej till avskaffandet.

CEDEP och flera andra människorättsorganisationer är dock redo att utmana en eventuell folkomröstning omkring lagen, som de menar är i strid med både Malawis konstitution och de universella mänskliga rättigheter som landet har undertecknat. ”Vår konstitution är mycket tydlig när det gäller att skydda rättigheterna för alla, däribland personer med annan sexuell läggning”, säger Trapence. Han betonar att de mänskliga rättigheterna är okränkbara och gäller för alla oavsett religion, kön eller sexualitet. ”Den stora frågan är, vad ska vi rösta om? Huruvida homosexuella har rättigheter?”, frågar han sig.

Presidenten pressad från två håll
Folkomröstningen är ett uttryck för att presidenten – i likhet med till exempel Uganda – är under press från internationella intressen å ena sidan och landets mäktiga och ofta homofobiska religiösa ledare å andra sidan, säger Ash Krarup, internationell projektledare på AIDS Foundation. ”Malawi är bland de fem fattigaste länderna i världen och är djupt beroende av internationellt bistånd. Å andra sidan har de religiösa ledarna en stor inverkan på den allmänna opinionen. Mutharikas meddelande bör ses som ett försök att tillfredsställa båda sidor. ” säger Krarup.

AIDS Foundation har sedan 2011 samarbetat med CEDEP att försäkra sig om att män som har sex med män, har lika rättigheter inom hälso- och sjukvård och för att bekämpa stigmatisering och diskriminering av homosexuella genom samarbete med regeringen, religiösa ledare och lokala hövdingar.

Källa: Aids Fondet

 

Hanna Danielsson
Hanna Danielsson