Förlossningsläkare DO-anmäls efter avsliten arm på dött foster och afrofobiska uttalanden

Kvinnans foster dog i magen efter halva graviditeten. När mediciner som skulle sätta igång förlossningen sedan gör värkarbetet utdraget bestämmer sig en läkare vid Gävle sjukhus att ta ut fostret manuellt. Armen på fostret lossnar då och läkarens hantering av hela situationen anmäls till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) av en barnmorska som anser att situationen hanterats oetiskt och inhumant. Senare visar det sig att barnmorskans information om hur läkaren uttryckt sig mycket rasistiskt och afrofobiskt tagits bort ur den offentliga avvikelserapport som Gefle Dagblad fått tagit del av. Kvinnan och hennes man anmäler nu läkaren till DO (diskrimineringsombudsmannen) samt IVO.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Det var i september förra året som den afrosvenska kvinnan sökte vård vid Gävle sjukhus. Hon var då gravid i vecka 21 och lider av en genetisk blodsjukdom som kunde medföra komplikationer för barnet. Efter att ha blivit inlagd på sjukhuset dog fostret efter några dagar och medicinering för att starta förlossningsarbetet gavs. När värkarbetet sedan drog ut på tiden och pågått i två dagar beslutade läkaren att fostret skulle tas ut på en gång. Enligt rapporten sticker då fostrets arm ut ur kvinnans vagina och när läkaren försöker vidga livmoderhalstappen manuellt påpekar en rutinerad barnmorska att det finns risk för bristningar med påföljande blödningar. Läkaren avbryter då och enligt anmälan säger läkaren till kvinnan: Jag har hört att du är intresserad av att se ditt barn men det är inte alls säkert att vi får ut den helt. Den kanske vi får ut i bitar.

När läkaren återigen vill försöka dra ut fostret påpekar barnmorskan att det inte är lämpligt att göra på förlossningssalen, hen blir då ivägskickad för att hämta mediciner och när hen kommer tillbaka har blod torkats upp från golvet och en avsliten arm ligger i ett badkar. Under tiden som barnmorskan är borta berättar kvinnan själv om hur läkaren stoppat in hela handen och upprepade gånger försökt vända samt dra ut fostret, tills att armen lossnar och kommer ut, kvinnan som trots att hon var mycket medtagen kommer ihåg förloppet och att det var väldigt mycket blod. Hon kan även bekräfta barnmorskans uppgifter i anmälan om att läkaren sagt att han vet att hon vill se sitt barn men att han inte är säker på om han får ut det helt. Läkaren vill sedan använda sig av ett tångliknande instrument för att få ut fostret, men barnmorskan råder återigen till att kvinnan bör flyttas till operation, något som då sker.

Bilden har inget med den aktuella händelsen att göra - Foto: Kiqi D Minteh | Afropé
Bilden har inget med den aktuella händelsen att göra – Foto: Kiqi D Minteh | Afropé

Detta var den information som fanns med i den avvikelserapport som Gefle Dagblad fick ta del av efter att ha uppmärksammat fallet tidigare i år. Följderna efter avvikelserapporten blev att berörda parter kallades till samtal och sjukhusledningen ansåg att allvarlighetsgraden var betydande men med liten risk för upprepning och ingen känd skada hade uppstått. Chefsläkaren samt överläkaren på kvinnokliniken trodde att det rörde sig om en konflikt mellan barnmorskan och läkaren, samt att det var en naturlig förruttnelseprocess som fått fostrets arm att lossna. Att förruttnelseprocessen skulle vara så långt gången att armen lossnar efter två dagar, menar dock avdelningschefen för rättsmedicinska avdelningen i Umeå inte är troligt, i ett mejl till Gefle Dagblad.

När den drabbade kvinnan sedan läser den första artikeln som publicerades av Gefle Dagblad tar hon kontakt med tidningen då inte all information framkommit. Det visar sig då vara en kortad version av avvikelserapporten som Gefle Dagblad fått ta del av, slutet av barnmorskans anmälan är borttaget, något som visar på hur läkaren uttryckt sig grovt rasistiskt och afrofobiskt under ingreppet. I den version av avvikelserapporten som kvinnan själv fått ta del av, går följande att läsa ur barnmorskans anmälan:

”När jag säger att handläggningen är oetisk och inhuman påpekar läkaren NN att det är vanligt förfarande i Afrika….. Jag uttrycker då: HH, det här gör du mot patienten för att hon är afrikanska och inte kan försvara sig och uttrycka sig så bra på svenska. Du skulle aldrig göra så mot en svensk kvinna som kan försvara sig.”

Då Gefle Dagblad når chefsläkaren för att fråga om de saknade uppgifterna menar han att det tagits ett juridiskt beslut för att skydda patientens identitet. Uppgifter som att kvinnan härstammar från Afrika och inte kan så bra svenska skulle alltså ha utgjort en möjlighet till att kvinnans identitet röjdes. Även chefsjuristen menar att en sekretessbedömning grundad på lagstiftningen gjorts, och att uppgifterna därefter plockats bort.

I en intervju med Gefle Dagblad bekräftar kvinnan uppgifterna om att läkaren sagt att den metoden han skulle använda fortfarande är vanlig i Afrika. Kvinnan som underrättades av chefsläkaren om att det skulle skrivas om fallet trodde att han var på hennes sida, men insåg sedan när artikeln publicerades att han bara ville skydda läkaren. Kvinnan och hennes man kommer nu anmäla läkaren till diskrimineringsombudsmannen samt IVO. Anmärkningsvärt är att enligt uppgift från IVO förekommer läkaren redan i åtta ärenden men inget av dessa har lett till åtgärder.

Källa: Gefle Dagblad

Anna Wedin
Anna Wedin

Titta dig omkring, alla kan göra något

Ingen kan göra allt, ensam är inte stark och du hörs inte över bruset. Vi är nog många som känner oss överväldigade av världens problem ibland och väljer att stänga allt ute. Vår samtid har ändå en stark profil av engagemang, kanske är vi uppe på de nivåer som man hade på 1970-talet. Men tyvärr sträcker sig vardagligt engagemang sällan längre än till internet och sociala medier.

Medmänsklig värme borde vara högsta prioritet. Foto: Enver Rahmanov
Medmänsklig värme borde vara högsta prioritet. Foto: Enver Rahmanov

Mina föräldrar som var unga på 70-talet organiserade protester, strejker och demonstrationer. De blev fängslade för civil olydnad och hungerstrejkade. Allt medan majoriteten av engagerade nuförtiden delar och gillar olika bilder, artiklar och videor för att visa vilka de är. Jag undrar om inte viljan att verkligen förändra hamnar lite i bakgrunden. För det går sällan längre än så, infiltrerar inte vår riktiga vardag. För många individer avlutas dessa inlägg med hetsade diskussioner, tyvärr ofta med hat och hot som följd, men görs det verkligen någon skillnad av denna slacktivism? Är vi dåliga människor om vi inte är framme och uttrycker vår avsky eller medlidande vid varje inlägg som berör t ex den afrikanska diasporan? Och vart tar detta gillande vägen? Bara ut i cyberrymdens svarta hål?

Ingen kan göra allt, men om ingen tar något initiativ och bara lämnar över ansvaret för vår värld på politiker, makthavare och andra konturlösa någon blir ju inget heller gjort. Vi har den värld vi skapar helt enkelt. Jag underskattar inte hur överväldigande det är att ta sig an världens problem men vi måste bekämpa den tanken lite och gör någon annans vardag lite bättre. Att sprida lite kärlek och medmänsklig värme borde vara högsta prioritet.

De borde ropa högre och synas mer. De som faktiskt gör något i verkliga livet. En sådan person är Assie Jakobsson från Munkedal på västkusten. Hon arbetar på ett äldreboende och har faktiskt tittat sig omkring i sin egen vardag. Assie har tagit kontakt med kommunerna i närheten. Tillsammans har man samlat ihop 56 sjukhussängar med madrasser, rullstolar, rullatorer och andra diverse hjälpmedel som till exempel sondmatningsutrustning. Dessa hjälpmedel som inte längre används skall skickas till sjuka och funktionsnedsatta personer i Assies forna hemland Gambia.

Assie berättade nyligen för tidningen Expressen att hon alltid velat göra livet bättre för andra och just sjuka personer är speciellt utsatta i Gambia där sjukvården inte är avgiftsfri. Funktionsnedsatta individer tvingas ofta att tigga eller kan ha mycket svårt att ta sig ut från sina hem. Assie ser fram emot att rullatorerna och rullstolarna som inte längre används i Sverige, skall få komma till nytta bland annat på ett dagcenter i Gambia för barn och ungdomar.

Assie Jakobsson har samlat in bland annat rullstolar som ska skickas till Gambia. Foto: Pixabay
Assie Jakobsson har samlat in bland annat rullstolar som ska skickas till Gambia. Foto: Pixabay

Nu behöver Assie hjälp med att samla ihop pengar för att kunna skeppa över utrustningen. Hon står själv bakom sitt projekt men har fått mycket stöd från vänner och kollegor på kommunen. ”Inget märkvärdigt” säger hon. ”Alla kan göra lite om man vill hjälpa till. Det handlar inte ens om pengar. Detta är min dröm och det kommer att hända”.

All kärlek som sprids och som spenderas kommer tillbaka tiofalt. Enkelt, gör som Assie och titta dig omkring i din vardag och hitta ett sätt att göra tillvaron lite bättre för en medmänniska. Du kanske kan hjälpa en äldre granne med att handla tillsammans en gång i månaden? Finns det någon i bekantskapskretsen som verkar ha det svårt att få vardagspusslet att gå ihop? Föreslå att du lagar mat och hämtar på dagis någon gång då och då. Bli godman för ett flyktingbarn eller fadder för en nyanländ familj. Rensa ihop allt som inte familjen behöver och skänk till en familj som har det svårt. Baka och sälj bullarna på jobbet, skänk pengarna till ditt favoritprojekt. Välj gärna ett litet projekt där pengarna och möjligheterna hamnar direkt i händerna på behövande.

När vi fysiskt hjälper varandra och finns där för varandra känner vi oss behövda. Vi upplever kontakt och samhörighet. Inget mera vi och dem. Bara vi. Heja Assie!

*slacktivism = aktivism som fodrar ingen eller ytterst lite ansträngning från aktivistens sida

Sara Safa
Sara Safa