Malmö Stads svek mot afrosvenskar

Malmö Stad har länge ansetts ligga i framkant med sitt arbete mot afrofobi. Nu gör Socialdemokraterna och Miljöpartiet en helomvändning och tillsammans med Sverigedemokraterna röstar de emot fortsatt riktat arbete mot afrofobi i Malmö, trots alarmerande rapporter om afrofobi.

”Afrofobi är ett stort problem i Sverige idag (Hübinette et al. 2014). De sfärer där den afrosvenska befolkningen utsätts för hatbrott och diskriminering omfattar allt från det offentliga rummet, myndighetsutövning och utbildningsväsendet till arbets- och bostadsmarknaden samt i det digitala rummet (BRÅ 2010, 2012, 2013, Hübinette et al. 2014).” Så står det i förstudierapporten som Malmö stad beställde för mindre än ett år sen.

Malmö Bild: Pixabay
Malmö Bild: Pixabay

Denna verklighet kommer till uttryck på flera olika sätt inte minst mot våra barn inom skolan, på lekplatsen, inom barnkultur och litteratur där man ständigt utsätts för de grövsta av avhumanisering. På arbetsmarknaden utestängs och diskrimineras afrosvenskar just därför att vi är afrosvenskar, eller inom kulturlivet där man förnedras antingen genom att förneka oss inträde på krogar eller aktivt välja ut rasistisk och afrofobisk så kallad konst för allmänhetens beskådning och på bekostnad av afrosvenskars mänsklighet. Ständiga hot och dödligt våld, trakasserier och missgynnande som alltför ofta bygger på afrofobiska stereotyper och rasistiska föreställningar sprungen från ett historiskt arv som placerade svarta kroppar längst ner på den sociala hierarkin.

Denna utsatthet har berövat afrosvenskar det som för många är en självklarhet men som för oss är en daglig kamp. Rätten att kunna känna sig trygg och delta i den sociala samvaron på lika villkor som alla andra, rätten till att försörja sin familj, rätten för barn att ta del av utbildningsmaterial utan att bli kränkta och att kunna åtnjuta grundläggande rättigheter så som att man anses vara oskyldig tills motsatsen bevisas.

Malmö är inte fri från denna verklighet och det var just det som ledde till att kommunstyrelsen med förslag från jämställdshetsberedningen att fatta beslutet om att inleda ett långsiktigt och hållbart strategisk arbete för att motverka afrofobi i Malmö. En utredning tillsattes och afrosvenska organisationer mobiliserades. Förstudien bekräftade bilden så som den är nationellt och en rad specifika och konkreta åtgärder föreslogs. En arbetsgrupp som består av 6 representanter från det afrosvenska civilsamhället tillsattes av den politiska ledningen med ett tydligt uppdrag att ta ansvar för att vidareutveckla kommunens arbete mot afrofobi i enlighet med förstudiens förslag på åtgärder.

I ett pressmeddelande den 16.03.02 säger det ansvariga kommunalrådet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, Nils Karlsson, följande:

”Afrosvenskar tillhör de grupper som oftast utsätts för hatbrott, kränkningar och diskriminering. Därför förtydligar vi nu uppdraget till arbetsgruppen och sätter en tid för när vi i kommunstyrelsen vill ha förslag på konkreta åtgärder. Politiker sitter sällan själva inne med alla lösningar – det är därför vi arbetar tillsammans med olika organisationer för afrosvenskar. Min förhoppning är att vi har fått in konkreta förslag redan före sommaren…”

Flera företrädare för Malmö stads ledning har under de senaste åren uttalat sig i mycket positiva ordalag om kommunens engagemang mot afrofobi. Både demokratiministern Alice Bah Khunke och FN har uppmärksammat satsningen och nödvändigheten av riktade åtgärder mot afrofobi.

Den 18 Maj 2016 valde det rödgröna minoritetsstyret som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet att överge sina ambitioner för att driva en seriös verksamhet specifikt riktat mot afrofobi i staden. Alltså den politiska ledningen valde att ignorera förslaget från den afrosvenska gruppen, förstudierapporten och arbetsgruppens förslag på åtgärder. Det är trots allt, till skillnad från Nils Karlsson tidigare uttalande, politikerna som vet bäst. De beslutade att återremittera ärendet med en helt annan inriktning, d.v.s. att man inte längre anser att det finns ett behov av att fokusera eller motverka just afrofobi genom bland annat att skapa ett frirum för afrosvenskar utan man ska ta en gemensam satsning och upprätta en generell handlingsplan mot rasism och diskriminering. Alltså att göra det som Malmö stad redan har gjort i och med kommunens strategiska utvecklingsplan mot diskriminering som reviderades 2014.

Man kan undra vad som har förändrats och som gjorde att den politiska ledningen i Malmö valde, trots tre års satsningar, politiska beslut och förberedelse att lägga ner den uttalade ambitionen för kommunen att skapa ett frirum för afrosvenskar. Ännu ett svek från de i maktposition som oftast säger en sak och gör något helt annat. Att påstå att man inte kan ha riktade satsningar mot särskilda grupper kan de knappast tro på själva. Detta är inget annat än ett försök för att vilseleda Malmöborna, eftersom det redan finns riktat arbete mot antisemitism och antizeganism i staden.

De moraliska och materiella skador svarta lidit genom Sveriges historiska arv inom den transatlantiska slavhandeln bär vi fortfarande på och konsekvensen av denna historia har gjort svarta till rasismens ständiga offer och detta speciella förtryck förtjänar att lyftas fram och de utsatta förtjänar en trygg plats för att få stöd.

”Enligt ett Kommunfullmäktigemål 4 – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.”

Malmö Bild: Pixabay
Malmö Bild: Pixabay

När det gäller afrosvenskar råder märkligt nog andra förutsättningar. En allmän uppfattning om att man inte har förmågan att definiera vår utsatthet men framför allt en bristande förmåga att formulera vad man anser vara en lämplig åtgärd. För om Malmö kommun hade det minsta förtroendet för den afrosvenska gruppens förmåga att formulera sina egna lösningar då hade man visat ödmjukhet för gruppens förslag.

Därför anser vi att Malmös afrosvenskar förtjänar ett uppriktigt svar på varför den politiska ledningen i Malmö stad har valt att ändra inriktningen för ett fortsatt riktat arbete mot afrofobi i staden. Vi vill att det svaret kommer från den högst ansvariga i kommunen, kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

 

Abdikani Jama Mohamed, ordförande för föreningen Daljir och ledamot i Somaliska Riksförbundet

Adam Tensta

Afro FK SKÅNECAM (kamerunsk kulturförening)

Afropé

Afrosvenskarnas forum för Rättvisa

Afrosvenskarnas riksförbund

Arga Flickor podcast

Black Coffee

Black Family

Centrum mot rasism

Horn of Africa Youth Initiative

Judiska församlingen

Kenyans in Skane Welfare Association

Kitimbwa Sabuni, talesperson ASR

Kulturföreningen i sin samtid

Malmös Unga Muslimer

Najma Ali, Statsvetenskaps student på SU

Nigeria Association Skåne

Organisation of Sierra Leoneans in Sweden

Organisationen Afrosvenska diasporan

PeaceWorks

RFSL Malmö

Riksförbundet Romer i Europa

Rita Richmore, pastor

Romano Trajo

Romska kulturella utvecklingscentret i Malmö

Samir Dualeh, VD för Tankesmedjan HornDoc

Senegambiska kulturföreningen i Malmö

Somaliland – Förening i Malmö

Somaliska Föräldrar Forum

Somaliska kvinnoföreningen i Linköping

Somaliska kvinnoföreningen i Västerås

Somaliska ungdomsföreningen i Västerås

Svensk-Somaliska Socialist Föreningen

Sveriges Unga Muslimer

Tatiana Håkansson, ungdom mot rasism Umeå

Teysir Subhi, samhällsdebattör

The redeemed Christian church of God jubilee center Malmö

Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik

Ungdom Mot Rasism i Malmö

Waalid förening i Uppsala

Watoto i Malmö / Khaya

(Protesterna är starka och har väckt mångas irritation. Listan med underskrifter kan komma att uppdateras.)

En tanke på “Malmö Stads svek mot afrosvenskar”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.