Sockerbrist drabbar Tanzania hårt

Sedan några månader tillbaka råder det sockerbrist i Tanzania och hyllorna i landets affärer gapar tomma. Priserna har skjutit i höjden och det råder delad mening om vem som ligger bakom krisen, regeringen eller affärsmännen?

Tanzania har en årlig konsumtion av cirka 420 000 ton socker, men den inhemska produktionen möter inte efterfrågan, då produktionen endast når cirka 320 000 ton årligen innebär det att cirka 100 000 ton socker måste importeras.

Sockerrör. Foto: CSIRO
Sockerrör. Foto: CSIRO

Sedan några månader tillbaka råder det nu kraftig brist på socker i Tanzania och regeringen samt affärsvärlden skyller nu på varandra. Regering ledd av president John Magufuli beslutade i februari om att alla sockerimportörer var tvungna att ha tillstånd utfärdade av statshuset, ett beslut som grundade sig i att importen enligt president Magufuli kännetecknats av korruption och dålig kvalitet. I och med beslutet dubblades nästan sockerpriset omedelbart, från 1,05 US dollar till 2 US dollar per kilo. Ett pris som är tre gånger högre än det statligt satta priset på socker.

Samtidigt som regeringens beslut om att kraftigt kontrollera importen fick sockerpriset att skjuta i höjden, anklagar regeringen nu affärsmän och distributörer för att köpa upp och lagra stora mängder socker, och därmed skapa en efterfrågan som är högre än landets faktiska behov, vilket i sin tur får priset att öka.

Den tidigare stora importen har förutom att skapa problem med korruption och dålig kvalitet också inneburit att landets 10 000 sockerrörsodlare haft problem att försörja sig, i och med konkurrensen från det importerade sockret. För att lösa den akuta bristen på socker tillåter nu regeringen import av 70 000 ton socker, och man hoppas därmed att problemet ska vara löst för tillfället. Dock kvarstår problematiken med en större efterfrågan från konsumenterna än vad landets sockerrörsodlade kan producera.

Källa: BBC

Anna Wedin
Anna Wedin