Så kan Brexit drabba Afrika

Lågkonjunktur, brutna avtal, hårdare gränser och minskade investeringar? Eller stärkta relationer och öppenhet? Frågorna är många kring hur Afrika kan komma att påverkas av Storbritanniens uttåg ur EU.

flag-1463482_960_720– Många växande marknader kommer att sättas under press.

– Allt kommer att beror på hur snabbt någon form av stabilitet kan återskapas på den finansiella marknaden.

Säger Razia Khan från Standard Chartered Bank till tidningen Quartz.

Handel och investering

Vissa prognoser spekulerar kring att Storbritannien kan hamna i en teknisk lågkonjunktur vilket skulle kunna påverka investerings- och handelsrelationer med Afrika.

Storbritanniens handelsavtal med afrikanska länder är i grunden EU:s avtal. Vid lämnandet behövs omförhandlingar, något som kan ta år och göra marknaden och relationer osäkra. Ett exempel är handeln mellan Nigeria och Storbritannien, värderad till över 6 miljarder pund och förväntas stiga till 20 miljarder år 2020. Storbritannien var enligt Quartz landets största utländska investerare under 2015. En försvagad brittisk ekonomi kan på så sätt påverka handel, investeringar och även de nigerianer som bor i Storbritannien och som årligen skickar hem över 15 miljarder pund.

En ytterligare effekt av en lågkonjunktur kan vara minskad efterfrågan på afrikanska varor. Exempel på marknader som kan drabbas är Kenyas export av snittblommor, över en tredjedel av EU:s import kommer från landet. Storbritannien och Nederländerna (som också hotar med att lämna) är huvuddestinationer för kenyanska blommor. Om marknaden skulle stanna av kan landet, enligt Kenyas blomsterförening, förlora över 350 miljoner kronor i månaden.

Valutamarknaden har även känt av osäkerheten. BBC:s Matthew Davies beskriver hur den sydafrikanska valutan rand, den mest väletablerade afrikanska valutan på den internationella marknaden, började svänga efter att EU-lämnandet blivit officiellt. Enligt Davies är andra afrikanska valutor mer isolerade och påverkas i mindre grad av den internationella valutamarknaden, men kan komma att drabbas som en dominoeffekt.

Immigration och bistånd

money-924828_960_720Ett hett ämne i debatten som ledde upp till valet. Utvecklingen går inte att förutspå men enligt flera analytiker kan gränserna hårdna, vilket gör att oron hos afrikaner som bor i eller planerar att flytta till Storbritannien kan öka.

Quartz menar att det finns en oro kring att Englands engagemang för Afrika kommer att minska när landet lämnar. De har enligt Quartz lovat att 0,9 % av BNP:n ska används till bistånd och som ledare för G8-mötet i fjol gavs löftet att dubbla insatser till Afrika. De är även huvudfinansiärerna för världsbankens utlåningsprogram.

Enligt Davies kommer löftet troligtvis hållas men om en lågkonjunktur sker och BNP:n sjunker så kommer detta naturligt drabba biståndet. Vidare menar han att Storbritannien varit en av de mest drivande faktorerna i stödet för bistånd och att lämnandet kan leda till ett generellt minskat engagemang inom unionen.

Samma sak gäller för den gemensam jordbrukspolitiken (CAP). Afrikanska bönder har kritiserat politiken för att gynna europeiska bönder vilket de anser gjort marknaden ojämlik. Storbritannien har drivit frågan kring en reformering av politiken, och även detta engagemang riskerar nu att minska.

Quartz spekulerar i att den största konsekvensen för Afrika kan vara att Storbritannien blir mindre utåtriktat, och på så sätt minskar fokuset på internationella utvecklingsfrågor.

Även om osäkerheterna är många så kan Brexit även innebära nya möjligheter för Afrika. Enligt Davies är det troligt att de nuvarande avtalen behålls och fortsätter på samma sätt som tidigare. Det kan även vara så att Storbritannien är drivna till att stärka befintliga relationer och skapa nya med flera afrikanska nationer, i synnerhet de som tillhör det brittiska samväldet. Detta är något som även kan komma att göra det lättare för afrikaner att emigrera.

 

Nadina Rosengren
Nadina Rosengren