Privat-offentligt samarbete för att motverka Kenyas vattenbrist inleddes i Köpenhamn

Kenya befaras få vattenbrist i framtiden om landet fortsätter på samma sätt som tidigare. Det östafrikanska landet har därför anslutit sig till ett samarbetsforum i Köpenhamn där den privata och den offentliga sektorn tillsammans ska försöka hitta möjliga lösningar.

Vattenbrunn Foto: Fatou Touray
Vattenbrunn Foto: Fatou Touray

Redan år 2030 räknar experter med att det kommer att finnas ett 40% underskott på vattentillgången i världen jämfört med behovet. Denna klyfta mellan den tillgängliga mängden rinnande vatten och behovet av detsamma försöker nu 2030 Water Resources Group (WRG 2030) att minska. Nu kan gruppen få utökning av en ny medlem då Kenya bestämt sig för att ansluta sig till samarbetet.

Detta skedde officiellt vid en presskonferens på 3GF-konferensen, som hölls i Köpenhamn den 6:e till 7:e juni. ”Kenya är ett land med vattenbrist. Vi måste komma med nya lösningar”, sade Eugene Wamalwa, som sitter i det kenyanska departement för vatten, vid mötet. Partnerskapet mellan den privata sektorn och civilsamhället kommer att bidra till att tillhandahålla lösningar för att säkerställa vattentillgången för kommande generationer, tillägger han.

Som representant för 2030 WRG var direktör Anders Berntell närvarande vid tillkännagivandet .
”I Kenya är intresset för denna typ av diskussioner och nyfikenheten på att utforska nya infallsvinklar mycket imponerande. Detta kommer att vara avgörande för Kenyas långsiktiga utveckling”, förklarar han.

Insatserna mot vattenslöseri

Nairobi, Kenya Foto: Pixabay
Nairobi, Kenya Foto: Pixabay

Vatten är en bristvara. 663 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. Om du gör en periodisk beräkning är siffran en miljard människor som någon gång under året har otillräcklig tillgång till vatten av en anständig kvalitet. En av FN:s världsmål är att säkra tillgång till rent vatten för alla människor – det uttrycks i mål nummer sex.

I Kenya kommer det år 2030 att vara 30% mindre tillförsel av vatten än det faktiska behovet, om man fortsätter att använda vatten på det sätt man gör idag, det vill säga, enligt en business as usual strategi.

Nu är det dags för ’business as unusual’ säger Vimal Shah, VD för Bidco Afrika.

Hittills har den offentliga sektorn och den privata sektorn provat olika lösningar och när saker inte fungerar så har de anklagat varandra för problemen fortsätter Shah. Med den här lösningen står varken regeringen eller den privata sektorn allena om att hitta en lösning, nu är det dags att stå tillsammans tillägger han. Han menar inte att det reellt saknas vatten, problemet är snarare att mycket vatten går till spillo.

Phyllis Wakiaga, chef för Kenyas producentförbund, anser också att insatserna hittills har splittrats. ”Det har inte funnits någon samordning. Nu börjar vi med utmaningarna och rör oss långsamt mot lösningarna. Vi är till exempel tvungna att titta på slöseriet med vatten inom industrin,” fastslår hon.

”Att säkerställa en säker och riklig tillgång på vatten är viktigt för att göra Kenya till ett industrialiserat medelinkomstland,” är budskapet från Eugene Wamalwa.

Han betonar samtidigt att det östafrikanska landets konstitution garanterar medborgarna tillgång till vatten av god kvalitet.

Många länder deltar i samarbetet

Initiativet 2030 WRG inleddes 2009. Projektet skapades som ett samarbete mellan International Finance Corporation (en division inom Världsbanken), World Economic Forum, den Schweiziska utvecklingsagenturen, och ett antal privata företag som Nestlé, PepsiCo och Coca Cola.

Idag har projektet föreningar i Indien, Mexiko, Mongoliet, Peru, Sydafrika och Tanzania. Kenya är den senaste medlemmen. Dessutom har 2030 WRG lite lösare verksamhet i Jordanien och Bangladesh.

”Vi är bara handledare. Det är länderna själva som styr vad som ska hända,” säger Anders Berntell. Vi skapar ramarna för de olika aktörerna, en plattform där civilsamhället, regeringar och den privata sektorn kan föra samtal. Det har skett en snabb utveckling av samarbetet i Kenya. Det första mötet kommer att äga rum i oktober och det finns redan etablerade program tillägger han.

Undersökning om prissättning på vatten

Den danska utrikesministern Kristian Jensen (V) markerade Kenyas anslutning till 2030 WRG som en av de största framgångarna för 3GF konferensen. Det hände i avslutningstalet där han också presenterade en slutdeklaration från parterna. I den slutliga sammanställningen från mötet, som kallas ”stadgan om åtgärd”, finns det en tydlig uppmaning om att utöka samarbetet omkring vattenproblemet i Afrika, Asien och Latinamerika.

Stadgan uppmanar också till att göra en undersökning om konsekvenserna av prissättningen på vatten. Det kommer enligt stadgan att ge beslutsfattare ett bättre underlag för att lagstifta på detta område.

Ett pressmeddelande kan hittas på 2030 WRG hemsida där mer information om initiativet finns HÄR!

Källa: WRG

Hanna Danielsson
Hanna Danielsson