Lagförslag om erkännande av ett tredje kön i Kenya

I Kenya har Isaac Mwaura bett landets parlament att anta en lag för att erkänna ett tredje kön. Lagen ska leda till upphörandet av diskriminering mot de som identifierar sig som intersex.

Wikipedia

Isaac Mwaura ber även om finansiering av könsinriktad kirurgi och en informationskampanj för att stigmatisering mot intersexuella ska upphöra. ”De ser mig som en förbannelse, en person som föddes till kvinna men som senare utvecklade manliga fysiska egenskaper”, uppger Isaac Mwaura till BBC.

Intersex är personer vars kön varken är manliga eller kvinnliga. James Karanja som identifierar sig som man, berättade för BBCs Idris Situma i Nairobi om den ångest han har levt med. ”Mitt officiella namn är Mary Waithera.” Namnet gavs till Karanja av sin mor vid födseln då man trodde att han var en flicka, men Karanja själv identifierar sig som pojke.

Karanja genomgår just nu kirurgiska ingrepp. Det är kostsamma, medicinska utföranden som är utom räckhåll för många i liknande situationer.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Det finns idag 120 registrerade personer i Kenya som intersex och Isaac Mwaura menar att anledningen till att han driver dessa frågor i parlamentet är för att fördela en budget som ska kunna hjälpa de registrerade personerna att få ekonomiskt stöd för att genomföra nödvändiga processer för dessa personer.

Kenya är till stor del ett konservativt land där frågor om könsidentitet och sexuell läggning brukar avfärdas med hjälp av kulturella och religiösa övertygelser.

Denna tradition bröts dock av en domstol 2014. En transsexuell kvinna hade stämt skolmyndigheterna för att vägra ändra sina certifikat för att spegla sitt nya kön och sitt nya namn. Trots det uppmärksammade fallet är många minoriteter i Kenya stigmatiserade och deras behov sällan tillgodosedda av samhället.

Karanja vittnar om detta och hans exkluderade situation i samhället. Han menar också att många med liknande svårigheter funnit livet outhärdligt och några har även begått självmord.

Källa: BBC

Fatou Touray