Om oss

Material: 

Allt material som publiceras av vår redaktion är skyddat och upphovsrätten tillkommer tidningen thegambia.nu/afrope.se eller respektive upphovsman. Ansvarig utgivare är Fatou Bakotou Lusi.

Målgrupp:

Afropé är en ideell webbtidning som vänder sig till alla med intresse för den afrikanska diasporan och afrosvenska frågor. Vår huvudinriktning är Västafrika, men också med en fortgående utökning till hela kontinenten Afrika. Vår grundtanke är att Afropé vänder sig till afrosvenskar i Sverige, men vi välkomnar självklart alla som är intresserade av vårt innehåll. En annan tanke är även att ge afrosvenskar en röst, vi ser därför gärna afrosvenskar eller afropeér skriva för tidningen.

Målsättning:

Tidningen har som målsättning att vända sig med informativa och delvis nyhetsbaserade artiklar, till personer med intresse för den afrikanska gemenskapen i Sverige eller för Afrika som kontinent. Målsättningen är sedan starten också att sprida positiv kunskap om Afrika och den afrosvenska diasporan. Webbtidningen hette tidigare thegambia.nu, men bytte namn till Afropé i december 2014. Viss rapportering måste naturligtvis även vara av ”negativ art”, särskilt när det gäller nyheter, men grunden ska vara att tidningen ska sprida en positiv anda och öka kunskapen om Afrika och dess befolkningar i de olika länderna, samt den afropeiska diasporan. Vårt mål är att publicera minst en artikel/dag.

Politik och Religion:

Afropé är en politiskt och religiöst obunden webbtidning. För övrigt ska tidningen ha en bredd och utrymme för olika åsikter och olika ämnen. Gällande religion är webbtidningen religiöst obunden, men vi kommer rapportera om olika religioner. Vi kommer även att belysa olika högtider, men vi propagerar inte för en specifik religion.

Rasism:

Tidningen kommer inte att lämna utrymme för rasism och främlingsfientlighet. Alla kommentarer modereras och de som innehåller rasism eller främlingsfientlighet kommer inte att publiceras. Sedan 2013 kommer tidningen också att aktivt arbeta mot rasism och i synnerhet afrofobi och vi är en uttalad antirasistisk webbtidning och det är även en av våra starkaste grundvärderingar.

Mänskliga Rättigheter:

Vår grundvärdering är de mänskliga rättigheterna enligt FN: HÄR kan du läsa dem!

Rapportering:

Vi rapporterar kring aktuella och historiska händelser från alla delar av Afrika, samt den afropeiska diasporan.

Bakgrund + Namnet:

Thegambia.nu startades i juni 2012. Bakgrunden till uppkomsten av webbtidningen är en idé som Fatou Lusi burit under flera år och som allt mer började ta sig tanke och form när rapporteringen kring Gambia handlat allt för mycket om sexturismen om landet och att gambier i Sverige tycks ha fått två rykten som börjar bli allt mer befästa, nämligen sexturism och narkotikaförsäljning och allt för lite om det Gambia som de flesta av oss känner så starkt för. Fatou Lusi har i sin prisbelönta blogg skrivit om Gambia i perioder sedan 2005 och sett hur sökningarna om Gambia har varit många och därmed insett behovet av en sajt som kan ge mer samlad information om allt som har med Gambia att göra. Namnet handlade i första hand om att finna ett neutralt och enkelt namn. Det fanns en viss tveksamhet med att använda sig av ”The” i ”The Gambia” på grund av att det lätt för tankarna till kolonialismen, men då alla domäner för bara ”Gambia” var upptagna, så var ”Thegambia” det enklaste alternativet samt att många gambier fortfarande använder just namnet ”The Gambia” och det är även det officiella namnet på landet. Under 2013-2014 har det blivit allt mer uppenbart att det finns ett behov av att bredda webbtidningens innehåll och att tidningens totala innehåll är direkt missvisande till namnet.

Afropé startade i december 2014 och tanken är egentligen att bredda tidningen på ett sätt som namnet thegambia inte hade förmågan till. Grundprincipen av Afropé är densamma som den tidigare, bara att vi väljer att byta namn och bredda tidningen på ett mer medvetet plan. Tanken är även att kunna belysa den afrofobiska intolerans som blivit allt mer uppenbar i Sverige, Europa och världen.

Språket:

Grunden är att artiklar i Afropé skrivs på svenska, men även här har vi valt att bredda oss och det är nu upp till skribenterna själva att skriva på engelska om man känner sig mer bekväm att skriva på det språket. Det är viktigare att en artikel blir språkligt intressant än att alla artiklar skrivs på svenska. Översättningar får sällan samma språkliga gensomslag. Webbtidningen har en enkel översättningsknapp där man kan översätta tidningen till valfritt språk, även om det lämnar en del att önska, så är det ändå viktigt att det går att översätta till diverse språk.

Mer om oss skribenter och fotografer på Afropé kan du läsa HÄR!

%d bloggare gillar detta: