Etikettarkiv: afrikaada teethsavers

Internationella Kvinnodagen

mortel Idag firas internationella kvinnodagen världen över. I Gambia, liksom i alla delar av världen finns det många kvinnor att fira och hylla, men det finns också många problem för kvinnor att lyfta upp specifikt.

Några av de särskilda svårigheter som finns för kvinnor i Gambia handlar om förlossningar, situationen för många frånskilda kvinnor eller änkor, situationen för outbildade kvinnor, könsstympningar av unga flickor, fattigdom, arbetslöshet, tvångsäktenskap, bigami, barnäktenskap och den makt många män utövar mot sina döttrar, systrar och inte minst fruar av den enkla anledningen att de kan för att de är män och män i alla länder, men i synnerhet länder som Gambia och andra har en högre status än kvinnor.

Många av dessa problemställningar som nämns ovan, handlar förstås om ett långsiktigt arbete för att stärka kvinnors ställning i samhället, men det finns även mycket man kan göra idag för att stötta utsatta kvinnor på olika sätt, både på individnivå, men även genom olika organisationer och föreningar som arbetar varje dag, året om för att stödja kvinnors kamp för rättvisa i Gambia. Det handlar om attitydförändringar i samhället när man ska stärka kvinnors ställning, men det handlar även om att ge kvinnor chans till självförsörjning, personlig utveckling, utbildning och verktyg till att uppfostra sina barn till jämställdhet och rättvisa mellan könen.

matlagningGambiagrupperna är en av många organisationer med fokus på Gambia. De har arbetat med dessa frågor under många år och har funnits länge. De har byggt upp strategier, nätverk, kontakter, hållbar utveckling och ett hållbart arbete för att på sikt stärka kvinnors situation. För endast 50 kronor i månaden kan du vara med och stärka kvinnors vardag i Gambia genom att bli medlem i Gambiagrupperna. Självklart finns det även andra organisationer att hjälpa och stärka. Även att stötta Afrikaada TeethSavers, som vi tidigare har skrivit om, är ett sätt att stötta både kvinnor och barn för bättre munhälsa. Självklart finns det andra organisationer att stötta också, men dessa två kan vi rekommendera då arbetet pågått under många år och det finns en struktur och kunskap i organisationerna för att hjälpa på ett sätt som stöttar många kvinnor i Gambia.

Självklart består Gambia även av många driftiga, smarta kvinnor som lyckats utveckla olika system för självförsörjning och starta egna sätt att skapa kontroll och makt över sina egna liv och sin egen vardag. En av alla dessa kvinnor är prisbelönade Isatou Ceesay som vi också skrivit om tidigare. Gambia är ett land i utveckling och mycket av den utvecklingen går snabbt och kraftfullt framåt. Med kvinnor som Isatou Ceesay kommer Gambia att bli ett allt mer rättvist och jämställt land. Läs gärna om Isatou igen, om du missat artikeln om henne. HÄR kan du se hur hon lyckats bli självförsörjande med mycket små medel.

Till alla hårt arbetande kvinnor i Gambia och världen över, detta är kvinnornas dag, grattis till er alla och må världen bli mer jämställd så att alla kvinnor kan ta makten över sina egna liv.

 

Fatou Touray
Fatou Touray

Afrikaada TeethSavers utbildar och bedriver tandhälsovård i Soma

Afrika 3 042Afrikaada TeethSavers är en organisation som har varit aktiv sedan 2007. Den startades av tandläkaren Jette Lehrmann Madsen som även är ordförande för organisationen. Just nu pågår ett projekt i Gambia där man samarbetar med bland annat två skolor i Soma. Projektet heter +flouride.

Jette Lehrmann Madsen menar att det saknas både tandvård och kunskap om munhälsa i Gambia.

Karies (hål i tänderna) är i dag den mest utbredde infektionssjukdomen bland människor. Sjukdomen orsakas av bakterier och är inget man behöver ha. I länder som Gambia kan obehandlad karies leda till andra mycket allvarliga sjukdomstillstånd som till exempel Noma med grav ansiktsdeformiteter som följd.

Dålig tandhälsa har normaliserats i Gambia, eftersom i princip alla någon gång har tandvärk och i ett land som Gambia där nöden är stor gällande mycket ekonomiskt och materiellt så prioriteras inte tandvård, i synnerhet inte på landsbygden.

I tillägg saknas naturligt fluor i vattnet, vilket försämrar möjligheterna till god tandhälsa. ”Har man inte tillräckligt med mat att ge sina sex barn, så prioriterar man inte tandläkaren om man själv eller ett av barnen får tandvärk. I Gambia är möjligheten till tandvård mycket begränsad och för många en ekonomisk omöjlighet”, menar Jette Lehrmann Madsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Projektet +fluoride som nu är igång ska utbilda mödrar och skolpersonal i första hand. Man kommer i tillägg att tillföra fluor genom att salta skolmaten med fluorsalt, något man vet att det hjälper, men man vet också att så snart man upphör med fluortillskottet så är man tillbaka på ruta ett, därför väljer man att lägga mycket resurser på att utbilda och medvetandegöra de vuxna som finns kring barnen i deras vardag.

Man satsar på att utbilda mödrar och lärare om tandhälsa genom kurser till mödrarna och utbildningar till lärarna. Afrikaada TeethSavers finansierar och har initierat detta projekt, men de går via Svensk-Gambiska organisationen Gambiagrupperna och deras organisation FIOH (Future In Our Hands) som är stationerade i Gambia. FIOH har redan byggt upp nätverk och har goda kunskaper om Gambia som land och därför går man via ett samarbete de vägar som redan har byggts upp via dem, för att kunna fokusera på det viktiga, nämligen att nå ut med information och utbildning om tandhälsan. FIOH kommer sedan att stå för fortbildningen.

Projektet +fluoride bedrivs i Soma skolkluster och Afrikaada TeethSavers går via klusterlärarna för att kunna genomföra utbildningarna av såväl lärarna som mammorna. Det handlar om att få fram ett budskap som tandläkare kan ge klusterlärarna genom ny fakta och kunskap, men kunskapen måste genom ett kulturellt filter så gambier på gatan kan ta till sig budskapet i sin vardag.

Man kommer att använda klustret i Soma och gå via lärarna i klustret för att kunna genomföra utbildningarna. Tandläkare Lars Göran Wärn som befinner sig i Gambia just nu och även sitter i styrelsen för Afrikaada TeethSavers, arbetar på plats i Gambia för att sprida sina kunskaper, samtidigt som han även bedriver tandvård för behövande.

Afrikaada TeethSavers har arbetat med tandhälsa i Gambia och Senegal som organisation sedan 2007.

I oktober-november 2013 screenades cirka 700 barn för att få en grunduppfattning om hur tandhälsan ser ut och även avgöra hur projektet påverkar befolkningen direkt. Projektet kommer att fortsätta avläsa statusen och utvecklingen gällande tandhälsan i Soma de närmsta 3 åren. Jette Lehrmann Madsen räknar med att projektet kommer att undervisa och behandla cirka 6000 barn inom tre år. Efter den screening som nyligen gjordes kan man konstatera att tandhälsan inte alls ser bra ut, varken för vuxna eller barn i Soma. Förhoppningsvis kommer kunskapen att öka markant och göra stor skillnad efter projektets tre år.

Om du vill stötta Afrikaada TeethSavers och projektet +flouride så kan du göra det genom att betala in ett belopp på PG 307094-3

Om man är intresserad av att jobba som volontär (tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska) kan man höra av sig på e-post. Nästa resa är planerad den 21 mars 2014 och det rör sig om en resa på två veckor, en resa planeras även in i november 2014, där datum ej fastställts ännu.

Mer om Afrikaada TeethSavers:

Hemsida

e-post styrelsen i Sverige: info@afrikaadats.com
e-post i Gambia: admgambia@afrikaadats.com

Hos Gambiagrupperna, FIOH

Samtliga bilder i artikeln kommer från Afrikaada TeethSavers fatou touray