Etikettarkiv: app

En särskild app har tagits fram i Ghana som hjälper till att utbilda autistiska barn

I Ghana har en särskild app tagits fram som nu används i undervisningen på ett center för autistiska barn. Tillvaron för de autistiska barnen har underlättats av den lokalt skapade appen, som hjälper barn med autism att få en bättre utbildning, men som också skapar större förståelse och kunskap om autism.

Symbol för autism. Bild: Pixabay
Symbol för autism. Bild: Pixabay

Det aktuella centret för autistiska barn heter HopeSetters autismcenter och ligger i kuststaden Tema, i Ghana. Centret är ett allaktivitetshus som skiljer sig åt från andra skolor, då det är anpassat och utarbetat för barn med autism.

Centret är privatfinansierat och ger utbildning till 18 autistiska barn mellan fem och femton år och HopeSetters är en av de första organisationerna i landet att använda sig av en lokalt utformad app som stöd och som ett pedagogiskt verktyg med ljud och visuella metoder som hjälper barnen i utbildningen.

Med sina särskilda inlärningsmetoder, SMS-hjälplinje för föräldrar, informationscenter och den särskilda appen, som tros vara den första i sitt slag i Afrika, söder om Sahara, bidrar till att ytterligare utbilda barn med särskilda behov, men också för att skapa en större medvetenhet för autism i Ghana.

Alice Mamaga Akosua Amoako, endast 24 år gammal och Solomon Avemegah har skapat den särskilda appen. Alice Amoako säger att den ger undervisningsmaterial som hjälper lärare och föräldrar att förbättra kommunikationsförmågan med barnen.

Statistik för autism i Ghana och många andra afrikanska länder saknas, men en studie beräknar att ett av 87 barn under tre år är autistiska i Ghana.

Lekande barn i Ghana. Barnen på bilden har ingen koppling till texten. Bild: Pixabay
Barn i Ghana. Barnen på bilden har ingen koppling till texten. Bild: Pixabay

Aktivister i Ghana menar att barn med autism diskrimineras och möter samma fördomar som människor med psykiska diagnoser. Alice Amoako och andra lärare hoppas att organisationen och appen ska hjälpa till att förändra attityder. Medan Alice Amoako studerade för att ta en examen inom IT vid Ghana tekniska högskola, grundade hon Autism Ambassadors of Ghana (AAG).

”Jag besökte ett autismcentrum och hade kontakter med vårdgivare och barn och insåg att det fanns ett behov av att höja medvetenheten. Under mitt sista år på universitetet var vi tvungna att göra ett projekt för att slutföra våra studier och vi utvecklade då appen,” säger Alice Amoako till The Guardian.

Appen använder Picture Exchange Communication System. Programmet levereras med bildsektioner och teckenspråksverktyg för de som inte kan kommunicera verbalt.

Alice Amoako säger att hon även hoppas på att de ska kunna modifiera appen med tiden och även utveckla den till att inkludera lokala språk på plattformen längre fram.

För att uppmärksamma medvetenheten runt autism, organiserade AAG en marsch med över 400 personer genom Accra den andra april. Autism Society of West Africa höll nyligen en tredagarskonferens i Accra med förespråkare från Ghana, Nigeria och Senegal.

Skaparna av appen har också prisbelönats. Läs mer om det HÄR! Dislabelled om HopeSetters Autism School, Tema, finner du HÄR på Facebook.

Appen är gratis att ladda ned HÄR!

Källor: The Guardian, Face2FaceAfrica

Fatou Touray

Säkrare förlossningar i Etiopien med hjälp av danska appen Safe Delivery

I Etiopien beräknas 9 av 10 kvinnor föda sina barn i hemmet, oftast helt utan någon medicinsk assistans eller med tillgång till mödravård under graviditeten. Den danska appen Safe Delivery kan nu bidra med livsavgörande kunskap för dessa barn och mammor.

Skärmavbild. Foto: Anna Wedin, Afropé
Skärmavbild. Foto: Anna Wedin, Afropé

För gravida kvinnor i Etiopien är alternativet att föda i hemmet ofta det enda alternativet. Detta till följd av långa avstånd och en tradition av att enbart se sjukhusfödslar som ett alternativ om det uppstår komplikationer. Det resulterar i att 85 procent av alla barn i Etiopien föds i hemmet, och oftast går det bra. När det inte gör det, är sjukhuset oftast för långt bort för att kunna vara till någon nytta. Barnmorskor som jobbar i avlägsna områden har kanske inte alltid den rätta kunskapen, eller möjlighet att uppdatera sina kunskaper kring åtgärder, när det uppstår komplikationer. Något som kan resultera i att både mammor och barn mister livet i annars behandlingsbara komplikationer.

Globalt sett är mödradödligheten som mest koncentrerad i fattiga utvecklingsländer, då 99 procent av alla dödsfall sker i låginkomstländer, varav hälften i afrikanska länder. År 2013 dog 289 000 kvinnor under sin graviditet eller under förlossningen, en siffra som år 1990 var nästan dubbelt så stor. Skillnaden beroende på i vilket land man lever är dock gigantisk, i Sverige är risken för att dö under graviditeten eller förlossningen en på 13 600, medan samma siffra för en blivande mamma i Tchad är en på 15. Statistiken för barnen som föds är ännu sämre då det årligen dör 1 miljon nyfödda barn under deras första levnadsdygn, till föjd av brist på vård och omsorg. Samtidigt är det 300 miljoner kvinnor, ett antal som motsvarar en fjärdedel av alla kvinnor i låginkomstländer, som lever med allvarliga skador, infektioner eller funktionshinder som beror på komplikationer under graviditet eller förlossning.

Den nya appen Safe Delivery, som tagits fram av danska utvecklingsorganisationen Maternity Foundation, ska fungera som ett hjälpmedel vid dessa födslar som sker i hemmet. Appen utgör ett lätt sätt att skaffa sig kunskap och få vägledning för de som assisterar vid födslarna och kan därmed hjälpa till att rädda liv. Fördelen med appen är att den består både av instruktioner och animerade filmer för att så många som möjligt ska kunna använda sig av den, språket kan dessutom växlas mellan engelska och de lokala språken. Ytterligare en stor fördel är att appen när den väl installerats inte behöver tillgång till internet för att fungera, något som gör att den är användbar även i områden med dålig mobil täckning. Till skillnad från en bok är appen dessutom lätt att uppdatera när till exempel nya riktlinjer implementeras.

Skärmavbild. Foto: Anna Wedin, Afropé
Skärmavbild. Foto: Anna Wedin, Afropé

Teknikens positiva effekt har redan kunnat påvisas då man förra året genomförde ett försök i Gimbie, en liten stad i Oromoregionen, 450 kilometer väster om Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Totalt delades 78 mobiler med Safe Delivery-appen ut till lokala barnmorskor. Efter ett år hade förmågan att hantera blödningar ökat från 20 till 60 procent och återupplivning av nyfödda barn steg från 30 till 70 procent.

Maternity Foundation jobbar för säkrare förlossningar och tillgång till mödravård världen över och har mottot ”No women should die giving life” (svensk översättning: Inga kvinnor ska behöva dö när de bär fram liv). I dagsläget testas appen, förutom i Etiopien, i Ghana och inom en snar framtid kommer den även lanseras i bland annat Tanzania och Guinea. Organisationens målsättning är att år 2017 ha försett 10 000 hälsoarbetare med mobiler och tillgång till appen. Uppnås detta mål beräknas 1 miljon kvinnor ha fått tillgång till en säkrare förlossning.

Anna Wedin
Anna Wedin

What3Words – appen som skapar nya möjligheter

Stora delar av världens befolkning har inte tillgång till en riktig postadress. Detta skapar stora problem för bland annat leveranser och gör e-handel nästintill omöjligt. En ny app som nu lanseras kan vara lösningen på detta problem.

Uppemot 75% av världens befolkning saknar ett postnummer (zip code) och en betydande del av dessa människor bor i Afrika söder om Sahara. Genom att sakna en riktig adress försvåras många av de allra vardagligaste händelserna, till exempel att beställa varor via internet. Förutom att det kan försvåra livet för den enskilda individen utgör det även ett hinder för handeln, som hämmas av att stora delar av en befolkning i och med detta saknar köpkraft.

20150908_191656Appen What3Words kan vara lösningen på det här problemet. Genom att dela in hela jorden i 57 biljoner rutor som mäter 3 gånger 3 meter och tillsätta ett ordförråd av 40 000 ord kan varje enskild ruta namnges med en kombination av tre ord. Det revolutionerande med denna programvara är att den använder sig av ett betydligt enklare sätt för att ange en plats än till exempel GPS-koordinater, som består av en 18-siffror lång kombination. Kombinationen av bara tre ord gör det extremt lättanvänt och användarvänligt. Förutom användbarheten när det kommer till e-handel och postadresser har appen nästan obegränsade möjligheter, alltifrån att hitta sina vänner på en festival till att lokalisera människor med ett hjälpbehov.

Bakom utvecklandet av programvaran står Chris Sheldrick som genom att söka medfinansiärer fått ihop 1,5 miljoner dollar för uppstarten av appen, samtidigt som ett antal olika partners knutits till företaget, bland annat navigationsappen Navmii, norska Kartverket, ett brasilianskt leveransföretag och ett ännu icke namngivet afrikanskt lands nationella postservice.

Peter Atalla, VD för Navmii menar att bristen på postadresser är ett stort problem och att appen därför kommer ha störst påverkan på länder med bristande adresshantering, så som delar av Västafrika och Latinamerika. Men han påpekar också att appen kommer att marknadsföras i Europa för användande på till exempel festivaler. Med bas i Tanzania kommer en version av appen på Swahili att introduceras i Östafrika samtidigt som man i Brasilien använder sig av What3Words för att kartlägga några av Rio de Janeiros favelas, slumområden nästintill helt utan adresser.

Källa: Bloomberg

Anna Wedin
Anna Wedin