Etikettarkiv: artemisinin

Malariaforskning ger hopp om vaccin samtidigt som läkemedelsresistensen ökar

Malaria fortsätter att skörda liv världen över men allra hårdast drabbat är Afrika söder om Sahara. Samtidigt som ny forskning ger hopp om ett vaccin som ska skydda mot sjukdomen kommer alarmerande rapporter om att utbredningen av läkemedelsresistenta malariaparasiter verkar ökar.

Världshälsoorganisationens (WHO) senaste uppskattning av antalet malariafall släpptes i december 2016 och man beräknade då att 212 miljoner människor insjuknat i malaria under år 2015. Samma år dog ca 429 000 människor i malaria. Hårdast drabbade är barn, och 70 procent av alla dödsfall är bland barn under fem år. Afrika söder om Sahara står för 90 procent av alla sjukdomsfall och 92 procent av alla dödsfall sker i regionen. Trots att ett barn dör av malaria varannan minut går sjukdomen att både förebygga och bota, men resurser och kunskap saknas på många håll. Globalt sett har dock antalet malariafall och dödligheten minskat senaste åren, och WHO räknar med att 6,8 miljoner människoliv räddats sedan 2001, till följd av satsningar på bland annat förebyggande åtgärder och effektivare behandlingar.

Anophelesmyggan sprider malariaparasiten. Foto: Johns Hopkins Malaria Research Institute

En av standardbehandlingarna av okomplicerade malariafall är läkemedel med syntetiserat artemisinin, en ört använd i traditionell kinesisk medicin som visat sig effektiv i bekämpandet av malariaparasiter. Artemisinin fick stor internationell uppmärksamhet 2015, då kinesiska Youyou Tu, kvinnan bakom upptäckten av denna örts effekt på malaria tilldelades Nobelpriset i fysik och medicin. I och med användandet av artemisininbaserade läkemedel har dödligheten minskat då malariaparasiterna inte utvecklat resistens mot dessa läkemedel. Dock kommer nu oroande rapporter om bland annat fyra fall av malaria som behandlats i Storbritannien med dessa läkemedel och där parasiterna verkar ha utvecklat resistens mot även dessa läkemedel. De fyra fallen hade ådragit sig malaria i Uganda, Angola samt Liberia och läkare tror att detta är ett tecken på att resistensutvecklingen börjat ske i ökad skala och naturligtvis orsakar än större skada i flertalet afrikanska länder där artemisinin används som standardbehandling.

Samtidigt arbetas det för fullt med olika försök till att skapa vaccin som ska ge effektivt skydd mot malariaparasiterna. De försök som nu görs, innebär att parasiterna genmodifieras till att inte kunna infektera leverceller, och därmed inte kunna fullgöra den livscykel som krävs för att människor ska insjukna i malaria. Dock innebär det att försökspersonernas immunförsvar utsätts för parasiten och därmed reagerar och börjar producera en form av antikroppar. När dessa antikroppar förts över till möss har dessa sedan uppvisat ökad motståndskraft mot att infekteras, trots att de utsatts för parasiten. Förhoppningen är att fortsatta studier ska kunna visa på att vaccinet, som redan är säkert att använda på människor, ska kunna leda till en tillräckligt stor aktivering av immunförsvaret hos människor också, så att risken att insjukna i malaria minskar drastiskt. Framtiden kommer därför att utvisa huruvida vaccinet fungerar eller inte, och om det i så fall kan komma att användas i stor skala för att skydda människor i utsatta områden från att insjukna.

Anna Wedin

Positiv utveckling i kampen mot malaria resulterade i Nobelpris

I måndags tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, ett pris som denna gång tilldelades 3 forskare för deras kamp mot sjukdomar orsakade av parasiter samt malaria. Samtidigt visar färsk statistik på hur dödsfall orsakade av malaria drastiskt sjunkit de senaste 15 åren.

De tre Nobelpristagarna är William C. Campbell, Satoshi Omura och Youyou Tu. Campbell och Omura tilldelas priset för deras arbete att finna nya behandlingsmetoder för infektionssjukdomar orsakade av parasitmaskar. Det läkemedel som de båda forskarna upptäckte har bidragit till att minska förekomsten av en rad olika parasitsjukdomar, bland annat lymfatisk filariasis samt flodblindhet. Den tredje pristagaren, Youyou Tu tilldelades priset för sin upptäckt av Artemisinin, ett läkemedel som visat sig vara mycket effektivt vid malariabehandling och bidragit till att minska dödligheten drastiskt.

Youyou Tu tillsammans med sin handledare på China Academy of Chinese Medical Sciences 1950-tal. Foto:
Youyou Tu tillsammans med sin handledare på China Academy of Chinese Medical Sciences 1950-tal. Skapare: Xinhua News agency Källa: Chinadaily. (commonslicens)

Tu, som föddes 1930 i Kina är den tolfte i raden av kvinnor som tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Upptäckten av Artemisinin skedde då hon genom att leta i gamla örtmedicinrecept hittade växten Artemisia annua, och genom olika reningsprocesser kunde finna den aktiva substansen, Artemisinin.

Upptäckten av Artemisinin har tillsammans med en rad andra förebyggande åtgärder inneburit att antalet dödfall orsakade av malaria drastiskt har sjunkit de senaste 15 åren.

Mer än 6,2 miljoner dödsfall orsakat av malaria har sedan år 2000 undvikits, och främst bland barn under 5 år i Afrika söder om Sahara. Det är 6,2 miljoner människor som får möjligheten att leva och slippa dö i en sjukdom som kan behandlas. Mest påverkan har detta haft på just barnen under 5 år i Afrika söder om Sahara, där dödligheten relaterat till malaria minskat med 69 procent.

Röda blodkroppar infekterade av malaria. Foto: privat
Röda blodkroppar infekterade av malaria. Foto: privat

En av de åtgärder som visat sig effektiv är distributionen och användandet av impregnerade myggnät. I Afrika söder om Sahara har mer än 900 miljoner myggnät delats ut till familjer mellan åren 2004 och 2014. Resultatet av denna distribution kan ses i den undersökning som genomfördes dels i början av 2000-talet och sedan återigen 10 år senare. Undersökningens syfte var att kartlägga hur många procent av barnen i ett antal afrikanska länder som sov under impregnerade myggnät. Rwanda var det land som haft den mest positiva utveckling då man gått från 4 till 74 procent på cirka 10 år. Lägst utveckling hade Nigeria som gått från 1 till 17 procent under samma tidsperiod. Genomgående för alla undersökta länder var dock att de i de flesta fall gått från ett fåtal procent till att uppvisa siffror på nära eller mer än 50 procent. En utveckling som alltså inneburit att miljontals fler barn kan sova tryggt om nätterna utan att riskera att drabbas av malaria. Sammantaget kan alltså den positiva utvecklingen tillskrivas upptäckten av nya effektivare läkemedel som Artemisinin samt förebyggande åtgärder.

Dock är det fortfarande en lång väg att gå innan malaria, och det fortfarande stora antalet dödsfall sjukdomen orsakar, kan besegras. Det är fortfarande 3,3 miljarder människor i världen som riskerar att insjukna i malaria och prognosen för år 2015 är 214 miljoner nya fall och 472 000 dödsfall orsakade av malaria. 80 procent av det globala antalet dödsfall sker i 17 länder, där de allra flesta ligger i Afrika söder om Sahara, sjukdomen fortsätter alltså att skörda flest liv i länder som kämpar med andra svårigheter och med redan ansträngda ekonomier. Resurser och krafttag behövs därför för att vi tillsammans ska kunna utrota malaria och rädda ännu fler liv.

Källa, statistik: FN

Afropé har tidigare skrivit om ett nytt malariavaccin HÄR.

Anna Wedin
Anna Wedin