Etikettarkiv: barnäktenskap

Lagändringar i Tanzania för att minska antalet barnäktenskap

Tidigare i Tanzania kunde så unga flickor som fjorton år (arton för pojkar) gifta sig lagligt om deras föräldrar hade samtyckt, eller med ett särskilt domstolsbeslut. Förra månaden antogs dock en ny lag i Tanzanias parlament som gör det olagligt och straffbart för en man att gifta sig eller göra en flicka i grundskoleåldern gravid. Bryter man mot lagen, kan straffet bli kännbart. Upp till 30 års fängelse riskerar de som bryter mot lagen.

Flickorna på bilden har ingen koppling till texten. Foto: Pixabay
Flickorna på bilden har ingen koppling till texten. Foto: Pixabay

15 miljoner flickor under 18 år, är gifta runt om i världen. Oavsett om äktenskapen arrangeras av ekonomiska skäl eller helt enkelt är en del av en kulturell norm, så kvarstår det faktum att gifta flickor i skolåldern ökar sannolikheten att inte slutföra sin utbildning, de riskerar att dö till följd av förlossningar, smittas av hiv och riskerar att bli offer för våld och sexuellt våld.

37% av minderåriga flickor i Tanzania är gifta och mer än var femte flicka mellan 15 och 19 år har fött barn.

Detta är ett av ett flertal lagändringar som ska göra det möjligt att förbättra tillgången till utbildning för unga flickor i Tanzania. Lagändringarna är en del av att Tanzania nyligen lanserade gratis utbildning till barn. Regeringen utfärdade också en varning till föräldrar som förbjuder sina barn att gå i skolan. Även dessa kan komma att straffas.

Fatou Darboe

Theresa Kachindamoto räddar flickor från barnäktenskap i Dedza, Malawi

Starka kvinnor med högt inflytande över sina egna liv och resurser att påverka sina samhällen är vägen till att göra världen till en bättre plats för alla. På många håll har bistånds- och andra hjälporganisationer, men även politiska makthavare insett att för att bryta fattigdomscykeln bör man stärka kvinnor.

Kvinnor som får tillgång till utbildning och egna möjligheter till försörjning sprider och ökar denna förbättring i hela sin omgivning inte bara sin egna närmsta familj.

Theresa Kachindamoto är den högste traditionella ledaren i Dedzadistriktet i centrala Malawi. Hon styr över dryga 900 000 människor och hon är inte rädd för att använda sin makt till att hjälpa främst kvinnor och barn i sitt område.

Under de senaste 3 åren har Theresa annullerat mer än 850 barngiftermål. Efter att ha tagit de unga flickorna tillbaka, har hon skickat flera hundra av dem till skolan för att de skall kunna avsluta sin utbildning.

Theresa och andra traditionella ledare i Malawi arbetar outtröttligt med att bannlysa reningsritualer, som innebär att flickor så unga som 7 år tvingas delta i sexuella initieringsseder. Dessa riter är mycket skrämmande men bekämpas bäst på lokal nivå, både med lagar och sanktioner för förbrytare, men även genom det arbete som Theresa och hennes kollegor utför.

Enligt FN:s undersökningar år 2012 var hälften av alla malawiska flickor redan gifta innan de fyllde 18 år. Detta innebär oftast att flickorna lämnar skola samt får barn alldeles för tidigt. Detta är en av anledningarna till att Malawi ständigt befinner sig på listor över länder med låga utvecklings- och livskvalitetsindex.

Theresa Kachindamoto har med sin nolltoleransinställning och mycket effektiva åtgärder blivit en av de viktigaste aktörerna i kampen för kvinnors och barns rättigheter i Malawi. Hon inspirerar även andra ledare och aktivister över hela världen.

Theresa är född i Dedza men arbetade som sekreterare i 27 år i ett annat distrikt, innan hon kallades tillbaka för att tjäna som högste distriktsäldste. När hon kom hem till Dedza blev hon mycket ledsen och nedslagen när hon såg många småflickor i 12-årsåldern redan bortgifta och gravida.

Sedan förra året har man infört lagar som innebär att man endast kan ingå äktenskap efter arton år fyllda, men det finns fortfarande undantag om föräldrarna ger sitt samtycke. Theresa beordrade 50 av sina underordnade ledare att skriva under och införliva ett totalförbud mot barnäktenskap i Dedza. Ändå fortsatte ett fåtal manliga ledare att genomföra och godkänna giftermål för underåriga barn, då tog Theresa till hårdhandskarna och stängde av dem. De fick endast komma tillbaka till sina poster efter att giftermålen annullerats.

Skola i Dedza - Bild: Skärmavbild, Youtube
Skola i Dedza – Bild: Skärmavbild, Youtube

Theresa Kachindamoto är inte någon dussinpolitiker som bara tar beslut och sedan hoppas att det ska lösa sig för de flickor som hon räddar. Hon följer upp sina beslut och betalar faktiskt ofta själv för flickornas skolgång när familjerna vägrar eller inte kan. Hon hedrar oss, varje kvinna och varje barn. Vi saluterar dig Theresa!

Källa: Global Citizen

Sara Safa
Sara Safa

Afrikanska kommissionen hjälper våldtagen etiopisk flicka att få upprättelse efter 15 år

I mars 2001 blev då endast 13-åriga Woineshet Zebene Negash överfallen i sitt hem, kidnappad och våldtagen av Aberew Jemma Negussie och ett antal medbrottslingar.

Äldre kvinnor i Etiopien. Personerna på bilden har inget med texten att göra. Foto: A. Davey
Äldre kvinnor i Etiopien. Personerna på bilden har inget med texten att göra. Foto: A. Davey

I vissa delar av Etiopien har bortförande under många år använts för att tvinga en flicka eller kvinna att gifta sig. Flickan förs bort av en grupp män, där mannen som vill gifta sig med henne sedan våldtar flickan. Ofta har mannen inte råd med hemgift. Dagen därpå brukar den äldste mannen i byn be om ursäkt till den utsatta flickans familj och be dem att gå med på ett äktenskap. Familjen tvingas på så sätt många gånger till samtycke, då en flicka som inte längre är oskuld av många anses som mindre värd i fråga om framtida äktenskap.

I Woineshets fall, anmälde hennes lärare det inträffade till polisen och Woineshet räddades och våldtäktsmannen Negussie greps. Men den fasansfulla berättelsen tar inte slut här. Negussie betalade borgen och släpptes av polisen. Därefter kidnappade han Woineshet igen och gömde henne i sin brors hus. Hon hölls kvar i huset tills hon lyckades fly en månad senare, men innan dess hade hon tvingats skriva sitt namn på ett papper. Ett dokument som senare skulle komma att användas emot henne i domstol som bevis på att hon accepterade äktenskapet.

I juli 2003 dömdes Negussie för kidnappning och våldtäkt till tio års fängelse utan möjlighet till benådning. Fyra medbrottslingar dömdes också var och en till åtta års fängelse. Detta var det första etiopiska fall där medbrottslingar också dömdes för kidnappning. Där kunde man tro att rättvisan hade skipats, men senare samma år överklagades domen och samtliga fem gärningsmän friades. Enligt rapporter ska domstolen ha ansett att hon inte kan ha blivit våldtagen då ”ingen vill våldta en flicka som inte är oskuld”. Fallet avslogs.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Efter påtryckningar från Etiopiens kvinnliga advokatorganisationer och internationella människorättsorganisationer ledde kritiken mot domen i Woineshets fall till att straffen för våldtäkt höjdes och lagen skärptes för att skydda kvinnor. De nya lagarna trädde i kraft 2004.

2007 gjordes en överklagan till ”African Commission on Human and Peoples’ Rights”, (afrikanska kommissionen) för Woineshets räkning. Ett beslut har nu tagits för att Etiopiens regering ska hörsamma att Woineshets behöver få juridisk rättvisa, ekonomisk kompensation och upprättelse för att landet inte kunde erbjuda flickan skydd eller rättvisa. Människorättsorganisationen Equality Now hjälpte Woineshet att överklaga domen.

Nio år senare och femton år efter att Woineshet våldtogs har afrikanska kommissionen funnit att Etiopien inte tillgodosett hennes behov. De ansåg att hon bör kompenseras med motsvarande 1,2 miljoner kronor och att Etiopien bör genomföra ökade och riktade åtgärder för att ta itu med ”äktenskap genom kidnappning och våldtäkt”.

För Woineshet har detta inneburit 15 år av smärta, kamp och brist på rättssäkerhet. Idag lever hon i relativ säkerhet och fullföljer sin utbildning. Den nya domen innebär att hon äntligen kan sätta punkt för denna del av sitt liv och det som drabbade henne. Samtidigt har hennes kamp bidragit till att göra livet bättre i framtiden för många flickor och kvinnor i Etiopien och många människorättsorganisationer hoppas att domen ska vara avskräckande för olagliga barnäktenskap.

Fatou Touray

Barnäktenskap förbjuds i Zimbabwe

Barnäktenskap förbjuds i Zimbabwe. Författningsdomstolen har beslutat att äktenskap för flickor och pojkar under 18 år är olagligt och strider mot grundlagen. Domen kom efter en ansökan från två kvinnor, Loveness Mudzuru och Ruvimbo Tsopodzi, som själva varit barnbrudar.

Flickan på bilden har ingenting med texten att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Flickan på bilden har ingenting med texten att göra Foto: Fatou Touray, Afropé

Beslutet att förbjuda barnäktenskap ses som en milstolpe och hyllas av många människorättsgrupper och medborgare. Lagen har grundlagsskyddats. Beslutet ses som ett steg i rätt riktning för att skydda rättigheterna för barn, särskilt för unga flickor.

Beslutet löd: ”Ingen person, man eller kvinna i Zimbabwe kan ingå något äktenskap, inte heller ett oregistrerat sedvanligt förbund eller någon annan sorts sammanslutning, inte heller till följd av religion eller religiösa ritualer, innan de uppnår 18 år.”

 

Barnäktenskap är ett globalt problem som förekommer i många delar av Afrika, men även i andra länder. Så sent som 2014 lagstiftades det mot barnäktenskap i Sverige, en lag som funnits tidigare men som innehållit så pass många möjligheter till undantag att lagen i sig ansågs tandlös.

Flickan på bilden har ingenting med texten att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Flickan på bilden har ingenting med texten att göra Foto: Fatou Touray, Afropé

Enligt organisationen Girls not Brides, är omkring 15 miljoner flickor gifta innan de fyllt 18 år, varje år över hela världen.

Girls not Brides säger: ”Barnbrudar är ofta maktlösa, beroende av sina män och berövas sina grundläggande rättigheter till hälsa, utbildning och säkerhet, varken fysiskt eller känslomässigt redo att bli fruar och mödrar. Barnbrudar löper större risk att drabbas av farliga komplikationer i samband med graviditet och förlossning”.

Organisationen Girls not Brides hemsida finner du HÄR och deras Facebook finner du HÄR!

Källor: This is Africa, Girls not Brides, Veritas, FN

Fatou Touray

Malawi förbjuder barnäktenskap

Den Malawiska regeringen har lagstiftat omkring barnäktenskap och höjt gränsen för flickor till 18 år. Flickor får för närvarande gifta sig vid 16, eller 15 med föräldrarnas samtycke. Men många blir bortgifta vid ännu yngre ålder.

Arkivbild: Fatou Touray, Afropé
Arkivbild: Fatou Touray, Afropé

Malawi har godkänt en lag som förbjuder äktenskap med minderåriga barnbrudar och höjt åldern för giftermål till 18 år. Kvinnorättsorganisationer applåderar den nya lagen som förväntas göra en enorm skillnad i ett land där, enligt Reuters, hälften av landets flickor förr blivit bortgifta som barn.

Men samma aktivister varnar för att barnäktenskapen inte kommer att upphöra utan en synkroniserad ansträngning för att adressera fattigdom och bakåtsträvande, traditionella seder.

‘Denna lagen är av extremt stor vikt då barnäktenskap är ett mycket stort problem i vårt land,’ sade parlamentarikern Jesse Kabwila vars ansträngningar varit med till att få igenom den nya lagen.

Malawi är ett av de länder i världen med högst andel barnäktenskap. 50% av landets flickor blir gifta innan de fyller 18 år och runt 12,5% blir gifta innan de fyllt 15.

Tidigt äktenskap berövar inte bara flickorna utbildning och de möjligheter utbildning ger men ökar också risken för dödsfall eller allvarliga förlossningsskador om de får barn innan deras kroppar är redo. Barnbrudar löper också större risk för våld och sexuellt våld.

”Denna lag är mycket viktig på grund av antalet flickor som hoppar av skolan när de skall gifta sig, och på grund av det stora antalet flickor som dör när de föder barn,” sade Kabwila till Thomson Reuters Foundation i en telefonintervju.

Vi kan inte prata om utveckling om vi har barnäktenskap, fortsätter Kabwila. Kvinnors egenmakt är en avgörande aktör i utvecklingen och kvinnor kan inte ha befogenhet, om de inte är utbildade.

 

Källa: Reuters

Hanna Danielsson
Hanna Danielsson