Etikettarkiv: enar

ENARs skuggrapport om rasdiskriminering i Europa – en allvarlig tankeställare

En skuggrapport utförd av European Network Against Racism, (ENAR) visar att svarta människor upplever en utbredd rasism och diskriminering i hela EU och detta inom alla områden i livet. Bland annat inom sysselsättning, utbildning och inom polis- och rättsväsendet. Det här är slutsatsen av ENARs skuggrapport om afrofobi i Europa, den första paneuropeiska kvalitativa undersökning som gjorts om människor av afrikansk härkomst och svarta européer, enligt ett pressmeddelande från ENAR som kom ut nyligen.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay
Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay

Enligt rapporten är diskriminering i arbetslivet utbredd och barriärer reses i varje steg för att förhindra svarta människor från att få arbete som motsvarar deras kompetens och erfarenhet.

I Storbritannien behöver arbetssökanden med afrikanskt klingande efternamn skicka dubbelt så många arbetsansökningar som en person med ett vitt brittiskt klingande namn för att komma till intervju.

Enligt statistik över EUs medlemsstater har personer med afrikanskt ursprung systematiskt högre arbetslöshet än det nationella genomsnittet, vilket delvis beror på rasdiskriminering. I Finland är arbetslösheten tre gånger högre än för personer med afrikanskt ursprung. Personer med afrikanskt ursprung har 41,2 % arbetslöshet, medan det nationella genomsnittet ligger på endast 8,7 %.

Svarta personer är särskilt utsatta för polisvåld samt rasistiskt våld och övergrepp från allmänheten. I Sverige riktades 17 % av hatbrott mot svarta personer under 2014 (av totalt 1075 hatbrott). Det finns en brist på förtroende mellan svarta personer och polisen som uppstår genom olika metoder som används av polisen. Dels genom rasprofilering men också på grund av brist på fullständiga utredningar av rasistiskt motiverade brott. Vissa brottsbekämpande personer visar tydliga rasistiska beteenden och polisen i vissa medlemsstater beskrivs som institutionellt rasistiska.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay
Personen på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Pixabay

Svarta elever upplever även rasism i skolor genom rasistisk mobbning, men även genom partiskt undervisningsmaterial och praktiskt utövande. Lärarnas inflytande och rasdiskriminering av svarta elever kan få betydande konsekvenser för både utbildningsnivå och livschanser för svarta personer.

I Nederländerna har elever av afrikansk härkomst underutvärderats av lärare, trots högre poäng i olika prov som ska bestämma nivån av elever för att nå högre utbildningsmöjligheter att studera vidare på. Detta försämrar förstås elevernas chanser till högre studier.

”Det finns inte en enda nationell eller europeisk politik som specifikt behandlar rasojämlikhet och diskriminering som drabbar svarta människor”, sade ENARs ordförande Sarah Isal. ”Med tanke på de överväldigande bevisen, är detta chockerande. Vi kan inte bara ignorera livet för de 12 miljoner svarta människorna i Europa. Detta är en tankeställare för EU och dess medlemsstater att upphöra med strukturell diskriminering mot svarta människor. Vi behöver en EU-ram för nationella strategier för att bekämpa afrofobi och främja integration av människor av afrikansk härkomst, med tydliga mål och indikatorer.”
.

Mer om ENARs rapport kan du finna HÄR

Skuggrapporten i sin helhet kan du finna HÄR (pdf)

Separata länders genomgångar från skuggrapporten kan du finna HÄR

ENAR på Facebook

Fatou Touray

Synlig med ändå osynlig! Svensk lansering av boken “Invisible Visible Minority” i Malmö

Synlig med ändå osynlig! Afrofobi och hatbrott ökar i hela Europa. Medan människor med afrikanskt ursprung är synliga genom att avvika från den vita normen osynliggörs deras utsatthet och diskriminering i dagens samhälle. Man måste förstå och erkänna att de problem afroeuropéer möter varje dag är på riktigt. Malmö har de senaste åren på många sätt varit ledande i arbetet mot afrofobi i Sverige, eller i alla fall visat framfötterna på ett sätt som inte sker i alla städer i vårt land. Nu blir det även i Malmö som Sverigelanseringen av den nya boken kommer att ske.

Bild: Momodou Jallow
Bild: Momodou Jallow

I antologin “Invisible Visible Minority” ger personer med afrikanskt ursprung från olika europeiska länder en bild av hur afroeuropéers historia, bidrag till samhället och utsatthet i vardagen ser ut. Antologin presenterar en bild av en systematisk diskriminering och en utbredd rasism mot människor med afrikanskt ursprung i Europa. Det krävs en ökad kunskap och ett politiskt erkännande för att förändring skall vara möjlig. Som en del av FN decenniet för människor med afrikanskt ursprung, bjuder Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR) i samarbete med ABF Malmö och European Network Against Racism (ENAR), på onsdag in till den svenska lanseringen av boken “Invisible Visible Minority”.

Förutom en presentation av boken kommer det att anordnas en paneldiskussion, tal och artisteri i olika former. Enklare förtäring kommer att erbjudas.

Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö

När: Onsdagen den 26 augusti | kl. 17.00-21.00

Afropé kommer att publicera en intervju med Momodou Jallow inom kort, med anledning av utgivningen av boken: “Invisible Visible Minority” Håll ögonen öppna!

Fatou Touray
Fatou Touray

Debatt: Vi talar för 12 000 000 svarta i Europa och kräver rättvisa för ännu fler miljoner.

Dag ett: Dagen har varit lång, väldigt lång. 1,5 timme sömn på 24 timmar, sammanlagt 10 timmars restid och 18 timmars ofrivillig fasta. Men det är gjort, frågor kring EU:s svarta medborgare ligger på dagordningen i Europas finrum, under drygt 1,5 timme kommer EU-parlamentariker och representanter från civilsamhället mötas i en dialog om frågor som berör svarta människor, med svarta personer.

Foto: Goodwill/ENAR
Foto: Godwyll Osei-Amoako/ENAR

Vägen hit har varit lång, mycket hat har uttryckts mot både arrangörer och deltagare. Bland åhörarna sitter parlamentariker för högerextrema frihetspartiet från Nederländerna, intressant nog bredvid två representanter ifrån Sverigedemokraterna som utbyter många hånleenden under mötets gång. Under hela mötet utsätts vi för aggressioner av olika slag, avbrott, flaggor med rasistiskt innehåll viftas, samt många försök att stävja vår yttrandefrihet. Bland åhörarna sitter även positiva krafter, men allt för få, vi saknade många svenska parlamentariker. Till dem säger jag bara; vill ni ha våra röster får ni stödja vår röst.

Trots tomma magar och sömnen i ögonen är vi skärpta och energiska med blickarna låsta på det högerextrema lägret. Med oss i tankarna har vi minst 12 000 000 svarta europeiska medborgare, vars krav på rättvisa och jämlikhet och värdighet, givit oss energi och fokus.

Vi talar tydligt, välformulerat och bestämt. Vi talar för 12 000 000 svarta i Europa och kräver rättvisa för ännu fler miljoner. Vi talar för våra förfäder men ännu mer för våra barn, VÅR framtid. Våra argument är inte känslobaserade utan vetenskapligt underbyggda. Oavsett var man åker i Europa är situationen för svarta personer densamma, detta kan inte vara en slump och statistiken talar för sig själv. Tyskland, Nederländerna, Sverige och Belgien lider till synes av samma koloniala minneslucka. Detta är inte heller en slump, FN:s expertgrupp som varit på besök i Sverige konstaterade att den svenska självbilden, som en liberal, tolerant och progressiv nation, som strävar efter allas lika värde, inte längre är sann – fasaden är sprucken och sanningens kyla blåser igenom. Åtgärdar man inte sprickorna kommer fasaden att rasa helt och hållet.

Under en timme fick vi tala och de lyssna. De fick lyssna på det systematiska sättet institutioner stratifierar och rasifierar en grupp människor. De fick lyssna på hur arbetsmarknaden sållar ut oss trots överkvalifikation, hur rättsväsendet bryter mot den svurna eden att tillhandahålla rättssäkerhet och en säker rättslig prövning för alla medborgare. Lyssna på hur polisen gång på gång bryter mot sin grundprincip, att tjäna och skydda oss alla. Lyssna på hur skolväsendet som under minst 40 timmar i veckan ansvarar för och utbildar det sköraste som finns, framtiden. Våra barn sitter i samma klassrum men får inte samma utbildning. Den ena utbildas i att ansamla, värna om och utöva makt, medan den andra utbildas i att vara tacksam över att de får vara med i leken, att inte ta för mycket plats. De fick lyssna på hur vården, beroende på vilket postnummer du tillhör, på sikt, påverkar både livslängden och livskvaliteten. Lyssna på hur politiker gärna går på charmoffensiv och förför oss med retorik, tar emot våra röster och lämnar oss i förorterna utan att lyssna på vår enhälliga röst;

Malin Björk, Goodwyll, Rudy - Foto: Goodwyll/ENAR
Malin Björk, Godwyll Osei-Amoako, Rudy Mengesha – Foto: Godwyll Osei-Amoako/ENAR

Rösten av Eric Garner’s ”I can’t breath” – ”Vi kan inte andas, systemet kväver oss!”. Vi lever under samma krav och lagar, men inte samma villkor och förutsättningar. Att lika för alla egentligen betyder; lika för alla, förutom er. Att yttrandefriheten endast gäller när vi sjunger de visor ni väljer. Vi tänker inte acceptera REVA, vi tänker inte acceptera att vi inte går säkra på kvällarna, eller att bo hemma till 30-årsåldern. Att polisen istället för att beskydda oss knäcker våra ben. Att rättssystemet inte straffar personer som attackerar och skadar oss. Att lärare, istället för att arbeta med och lära ut vikten av mångfald i dagens samhälle, är tysta och tittar bort när våra barn gråter i klassrummen.

Mest av allt är vi är trötta på att irra runt i en genomskinlig labyrint med glastak. Där allt är till synes möjligt och nära men i verkligheten det motsatta. Där endast ett fåtal släpps igenom för att rättfärdiga dess existens samt lägga ansvaret
på oss.

Fasaden av ett liberalt Europa som värnar om minoriteter och allas lika rätt är sprucken, likaså är fasaden av ett jämlikt Sverige där alla får vara med.

Tillsammans kan vi laga den.

Men endast om vi står på samma plattform under samma socioekonomiska förutsättningar och på lika villkor.

 

Gästartikel skriven av:
Godwyll Osei-Amoako
Rudy Mengesha
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa

PRESSMEDDELANDE

ENAR
ENAR

Här har vi valt att lägga upp ett helt pressmeddelande i sin helhet, då vi tycker innehållet är av vikt och då vi tror att det ligger i våra läsares intresse:

PRESSMEDDELANDE

Håller konst i Danmark och Sverige på att bli den ultimata fristaden för rasism?

Bryssel, 8 oktober 2014 – En hovrättsförhandling mot den svenske, självutnämnde konstnären, Dan Park, dömd i augusti för förtal och hets mot folkgrupp, pågår för närvarande i Malmö, Sverige. De kontroversiella konstverken – förbjudna i Sverige på grund av åtal – finns nu till försäljning på nätet i Danmark, där det danska Tryckfrihetssällskapet även kommer att visa bilderna på ett konstgalleri i Köpenhamn den 23 oktober.

”Detta väcker frågan om i vilken utsträckning konst ska kunna användas fritt för att förolämpa minoritetsgrupper, i detta fall miljontals människor med afrikanskt ursprung som lever i Europa, och i de mest extrema fall, hets mot folkgrupp”, säger Sarah Isal, ENAR:s ordförande.

Yttrandefriheten är en hörnsten i demokratin, i synnerhet för konstnärer och journalister. Men när konst eller yttrandefriheten går över gränsen och blir till uppvigling, eller främjande av hat, måste vi sätta vissa gränser. Denna glorifiering av våld mot identifierbara personer som görs av den svenska konstnären, är uppenbart oförenlig med de grundläggande rättigheterna. Hatpropaganda kan uppfattas som en uppmaning att agera och leder ofta till våld.

Detta fall visar på ett oroande underliggande problem: Nedvärderande och avhumaniserande skildringar av svarta människor. Sådana framställningar är inte isolerade händelser och är resultatet av en lång europeisk historia av negation av afrikaner och svarta människors person, rotad i arvet från slaveriet och kolonialismen.

De förstärker djupt rotade, negativa stereotyper av svarta människor och förevigar maktstrukturer inom europeiska samhällen, vilket leder till höga nivåer av diskriminering. De sänder också ut budskapet att rasistiska fördomar är socialt och juridiskt accepterade. Detta kommer i ett sammanhang där andra konstnärliga skapelser förbjöds av liknande skäl i Storbritannien.

”Alla borde agera ansvarsfullt för att avhjälpa dessa vridna representationer, särskilt genom intelligent och känslig konst”, säger Isal och fortsätter, ”Europeiska stater måste visa politisk vilja att bekämpa afrofobin och utveckla effektiva strategier för att motverka den strukturella, likväl som den vardagliga rasismen, som förhindrar inkluderandet av många svarta i det europeiska samhället.”
För ytterligare information, kontakta:

Georgina Siklossy, kommunikation och pressansvarig
Tel: +32 (0) 2 229 35 70 – Mobil: +32 (0) 473 490 531

E-post: georgina@enar-eu.org

Webb: http://www.enar-eu.org

ENAR
www.enar-eu.org
Det europeiska nätverket mot rasism (ENAR) är ett nätverk av medlemsorganisationer i Europa. ENAR bekämpar rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans, främjar jämlikhet för alla, och länkar lokala/regionala/nationella initiativ med EU-initiativ.

 

Översättare:

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh