Etikettarkiv: floden

Veckans Bild (v48)

Veckans bild v48 Veckans bild berör en utav livets viktigaste beståndsdelar, nämligen vatten. För turister i Gambia är vatten, i form av havet eller floden, ofta en stor del av semestern. Man badar i Atlanten, åker på båttur på Gambiafloden och fiskar kanske endera i floden eller i havet.

För de flesta gambier är dock vattnets betydelse av en helt annan karaktär då vattnets närvaro bestämmer huruvida platser ens går att bo på. Under regnsäsongen ställer vattnet till med besvär på många håll, då mängden regn som faller under kort tid är enorm, vilket gör stora skador på egendom. Under den torra säsongen är förhållandena dock det motsatta, då utgör bristen på vatten ett kanske ännu större problem. Att borra en brunn och installera en pump är tämligen dyrt och beroende på vart i landet man befinner sig kan djupet på en brunn vara så mycket som cirka 65 meter eller mer. Att då endast med handkraft hinka upp vatten till matlagning, tvättning, dusch, odlingar osv är ett otroligt tidskrävande och tröttsamt jobb.

Vattnets existens är därför en livsavgörande faktor i de flesta människor liv.

anna wedin

 

Veckans Bild (v43)

Veckans bild v43

Veckans bild är tagen vid färjan till Janjangbureh från den norra flodbanken. De små båtarna som korsar floden är snabba och effektiva medan man får vänta lite längre på den större och lite långsammare färjan, dock är det enda alternativet om man reser med bil.

Om man vill korsa floden finns det sex olika färjor spridda längs med floden, från Banjul-Barra i väster till Fatoto i öster. Dock har det under de senaste månaderna varit problem med en del av överfarterna. I Banjul-Barra har man i nuläget endast en fungerande färja och även den har stundvis problem. I Fatoto i andra änden av landet har färjan varit stängd periodvis under den gångna regnperioden på grund av att vattennivån blir för hög för att färjan ska kunna lägga till vid land. på grund av dessa problem är de små båtarna ofta det enda alternativet som finns för att korsa floden. Använder man sig av dom mindre båtarna vid överfarten mellan Banjul och Barra är dock själva resan inte den största upplevelsen utan snarare det faktum att man måste bli buren ut till båten!

anna wedin