Etikettarkiv: fn-rapport

BRÅ rapporterar om stor ökning av hatbrott mot afrosvenskar

Mellan år 2008 och 2014 har antalet hatbrott mot afrosvenskar ökat med cirka 41 procent, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Afrosvenskar drabbas i högre utsträckning än andra minoriteter. I februari 2014 rapporterades det att hatbrott mot afrosvenskar ökat mellan 2008 och 2012 med 24 procent och dessa siffror finns även med i Afrofobirapporten, framtagen på uppdrag av regeringen, som släpptes då. Trots denna rapport med tydliga, konkreta rekommendationer på vilka åtgärder som kan genomföras för att komma åt den ökade afrofobin i Sverige, har inga åtgärder vidtagits och ökningen har bara fortsatt.

Foto: Fatou Touray, Afropé
Svarta män är särskilt utsatta för afrofobiska brott Foto: Fatou Touray, Afropé

I dagarna kom även skarp kritik mot Sverige av FN i en rapport som Afropé gjorde en sammanfattning och översättning till svenska på och förhoppningen är nu att svenska regeringen tar dessa ökningar på allvar och är villiga att arbeta för att även afrosvenskar ska känna sig trygga i Sverige framöver. En trygghet som många idag inte upplever. Läsning av rapporten eller sammanfattningen av den, rekommenderas varmt av Afropé.

Svarta män ska vara särskilt utsatta för afrofobiska brott, en verklighet som även media har återspeglat de senaste åren.

Godwyll Osei-Amoako, ordförande i Centrum mot Rasism är djupt oroad över BRÅs rapport. Han säger till Afropé:

Godwyll Osei-Amoako, ordförande för Centrum mot rasism Foto: Fredrik Bergenkvist, Afropé
Godwyll Osei-Amoako, ordförande för Centrum mot rasism Foto: Fredrik Bergenkvist, Afropé

”Jag är djupt oroad över den skrämmande hatbrottsstatistiken i BRÅs rapport. Den ökande rasismen i samhället kräver tydliga riktade åtgärder som är hållbara och substantiella. I synnerhet för den afrosvenska minoriteten som trots sin relativa synlighet ändå osynliggörs när bland annat medel ska skjutas till och rättvisa skall utkrävas.

De sedvanliga likabehandlingsplanerna bör förstärkas med konkreta åtgärder som ämnar att behandla och stötta minoriteter efter deras specifika behov och förutsättningar. Om inte, riskerar vi att minoriteter såsom den afrosvenska osynliggörs i större utsträckning än vad som redan sker.

Tiden är inne för seriösa krafttag i syfte att motverka den växande afrofobin i Sverige, den svenska regeringen bör ta till sig kritiken från FNs expertgrupp samt ta vara på kunskapen som finns kring afrofobin i Sverige och hur man kan gå tillväga för att bekämpa den.”

FNs kritik mot Sverige gällade afrofobi

Fatou Touray

Nigeria Världens 3e största land befolkningsmässigt år 2100

Twins Foto: thegambia.nu
Twins Foto: thegambia.nu

UN’s enhet för ekonomiska frågor släppte i början av Juni en rapport som kraftigt reviderar de beräkningar som utfördes inför samma rapport år 2010 avseende Jordens befolkning år 2100.

Uppskattningsvis kommer befolkningen vara uppe i massiva 10,8 miljarder år 2100, och det är en ökning med 800 miljoner invånare. Faktorer som är avgörande för denna ökning är bland annat ökade födelsetal i Afrika söder om Sahara, Sydostasien och den samtidigt ökande livslängden i stora delar av världen. I samma rapport finner man överraskande saker som:

-Nigeria passerar USA omkring år 2050 och kan komma att konkurrera med Kina om näst folkrikaste landet vid detta sekels slut.
-Indiens befolkning blir större än Kinas runt år 2028, vilket då gör Indien till det folkrikaste landet på Jorden.
-Man antar också att listan över länder som har mer än 200 miljoner invånare vid sekelskiftet kommer omfatta länder som Indonesien, Tanzania, Pakistan, Kongo, Etiopien, Uganda och Niger.
-Merparten av befolkningen kommer att bo i städer, man räknar med drygt 84% och att antalet ’Megacities’ (Städer med +100 miljoner invånare) kommer att vara omkring 37 stycken år 2025.

Rapporten som också säger att det är svårt att säkerställa ökningarna, då den totala befolkning kan var allt mellan 6,8 miljarder och 16,6 miljarder beroende på faktorer som energi och livsmedelsförsörjning, men också faktorer som vattentillgång, föroreningar och stadsplanering kommer att påverka under de kommande decennierna. Men att medianen för beräkningarna ligger på 10,8 miljarder.

För den som vill fördjupas sig i ämnet kan man läsa rapporten HÄR! Infographic HÄR!

Anders Sporring
Anders Sporring