Etikettarkiv: gambias nationalsång

Visste du detta om Gambias nationalsång?

Notbladet är tyvärr inte ett utdrag ur ”For Gambia Our Homeland”

Kan du orden till Gambias nationalsång, eller har du någon gång funderat över historian bakom nationalsången. Många visste säkert sedan innan att Gambias nuvarande nationalsång togs i bruk i samband med självständighetsförklaringen den 18 februari, 1965. Och annars har ni säkerligen lärt er det efter förra veckans frågeomgång i vår tävling Veckans Läsare. Men hur valdes just den sången och hur kom den till? Vi ska låta ett brev från självaste tonsättaren, Jeremy Frederic Howe, svara på den frågan.

Jeremy Howe verkade som administrativ tjänsteman i landet från 1954-1965 och skickade för ett par år sedan ett brev till Gambia som ingående förklarar ursprunget och uppkomsten av nationalsången.

Howe hade utsetts till ordförande för en kommitté som på uppdrag av regeringen skulle ta fram förslag på en lämplig nationalsång. Genom att erbjuda en prissumma till den som vann hoppades man på att via allmänheten få in ett bidrag som skulle kunna utses till landets nationalsång.
Men så lätt var det tydligen inte.

I sitt brev från 2012 skrev Jeremy Frederic Howe;

Jag har nyligen läst på internet om Gambia, där jag är stolt över att ha tjänat som administrativ tjänsteman 1954-1965. Det verkar som om det fortfarande finns en del argument om ursprunget till den gambiska nationalsången och jag tänkte att det skulle vara bra om jag sammanfattade vad som faktiskt hände och ställa ordningen till rätta.

Vid tidpunkten för det interna självstyret att ta plats var jag knuten till ministeriet för lokalförvaltningen i huvudstaden, då känd som Bathurst. Regeringen hade beslutat att från allmänheten bjuda in bidrag till en ny hymn och erbjöd också ett pris för framgångsrika förslag. En kommitté tillsattes för att bedöma de förslag som mottagits och göra rekommendationer till regeringen. Jag utsågs till ordförande för utskottet. Kabinetten avförde tyvärr alla bidrag som olämpliga och de uppmanade istället mig att själv skicka in en komposition med ord och musik .

Orden i den nuvarande hymnen, vilken kabinetten slutligen accepterade, skrevs av min fru, Virginia Julia Howe. Jag själv anpassade och harmoniserad en traditionell mandinkasång, ”Foday Kaba Dumbuya”, att passa med dessa ord. Jag valde denna sång efter att ha lyssnat på några inspelningar av olika traditionella sånger. Hymnen är alltså helt resultatet av min frus och mitt bidrag .


För ungefär två år sedan, då jag konstaterat att det verkade finnas delade meningar om ursprunget till nationalsången, skrev jag till Gambia High Commission i London och skickade kopior av några av de ursprungliga korrespondenser som fortfarande fanns i min ägo, om min anställning som ordförande i urvalskommittén och ett brev som bekräftar att jag hade fått ett pris på £50, ett pris som gjort det möjligt för mig att köpa det skrivbord som jag just nu skriver detta brev på.


Min fru och jag skulle vara mycket tacksam om de officiella handlingar som hör till hymnen kunde korrigeras och olika webbplatser uppdateras. Jag vill också påpeka att min frus andra namn är Julia och inte Julie, och att mitt andra namn är Frederic, utan K.


Jag skulle bli glad att höra från er när mitt brev har mottagits och lämpliga åtgärder vidtagits. Om jag kan vara till någon ytterligare hjälp så tveka inte att låta mig veta detta.

Med vänliga hälsningar och lyckönskningar,
Jeremy Howe

Sett till information om nationalsången som finns att hämta på internet och undervisning som sker om den idag kan vi konstatera att brevet mottogs och uppgifterna uppdaterats. För er som vill lägga orden i sången på minnet så kommer texten här nedan. Besök sedan gärna vår artikel från själva nationaldagen, där hymnen också finns att lyssna till.

For The Gambia, our homeland
We strive and work and pray,
That all may live in unity,
Freedom and peace each day.
Let justice guide our actions
Towards the common good,
And join our diverse peoples
To prove man’s brotherhood.
We pledge our firm allegiance,
Our promise we renew;
Keep us, great God of nations,
To The Gambia ever true.

Källa: Daily Observer

 

Kiqi D Minteh