Etikettarkiv: karolinska institutet

En unik studie om malaria

Foto: James Gathany Malariamyggor kan man känna igen på att när de sitter på ett underlag så är kroppen framåtlutad och inte parallell med underlaget.
Foto: James Gathany Malariamyggor kan man känna igen på att när de sitter på ett underlag så är kroppen framåtlutad och inte parallell med underlaget.

Under 2012 tog malaria 627 000 människoliv, enligt WHO, Världshälsoorganisationen, de flesta var barn under fem år. Nu har forskare från KTH och Karolinska institutet, tillsammans med forskare i Nigeria och England kommit fram till helt nya forskningsrön.

”– Vi har studerat blodprover från barn som kommit in till sjukhus och kliniker i Nigeria. Barnen har haft typiska malariasymptom som allvarliga feberattacker som i ett senare skede ibland utvecklas till svår malaria. Det är här problemet uppstår. Barn kan komma att skickas hem med för ”enkel” behandling. Fram till idag har man nämligen inte vetat vilka patienter som riskerar att utveckla en farligare variant av malaria vilket innebär att man snabbt kan hamna i koma och dö. Då vår forskning gör att man skulle kunna skilja de som har en mildare variant från de som löper ökad risk för att utveckla allvarligare former av malaria behöver inte barn som riskerar att dö skickas hem,” säger Peter Nilsson, professor i proteomik vid KTH.

Han fortsätter med att berätta att det finns flera allvarliga varianter av malaria, där cerebral malaria är den värsta.

”– Vårt resultat indikerar att det är muskelvävnad som bryts ner hos patienter med framför allt cerebral malaria, något som inte sker hos de patienter som har lättare malariavarianter. Det här muskelsönderfallet sker innan patienter hamnar i det allvarliga läget med koma som resultat,” säger Peter Nilsson.

Han tillägger att det här är en unik studie.

Informationen och citat till denna artikel är hämtade på KTH´s nyhetssida.

fatou touray 2013