Etikettarkiv: klimat

Projektet AFR100 utlovar ny gigantisk afrikansk skog

Tio afrikanska länder har gått samman i projektet AFR100 och under det pågående klimatmötet i Paris har projektet, som har som målsättning att återskapa minst 100 miljoner hektar skog, lanserats. Länderna siktar på att ha uppnått sina mål år 2030 och får stöd från bland annat Världsbanken.

Foto: Anna Wedin, Afropé
Foto: Anna Wedin, Afropé

De afrikanska skogarna har under årtionden konstant minskat till följd av bland annat skövling, ensidigt jordbruk och skogsbränning. Detta har förutom att skada miljön och naturlivet även drabbat människor hårt. Många har på grund av ökenutbredning tvingats flytta, matbrist har drabbat många och konflikter över resurser har varit vanligt förekommande.

Ytan som projektet nu ska återskapa motsvarar nästan hela Etiopiens storlek och kommer enligt beräkningar gjorda av World Resources Institute (WRI) att innebära en årlig minskning av kontinentens koldioxidutsläpp med 36 procent under de närmsta 10 åren. Förutom de uppenbara miljö- och klimatfördelarna med projektet innebär det också bättre levnadsvillkor för många av kontinentens människor. I Niger har till exempel redan bönder börjat plantera mer träd på sina odlingsmarker, vilket inneburit att 2,5 miljoner människor redan fått bättre tillgång till mat. Ytterligare ett land som redan införlivat sitt löfte om mer skog är Etiopien som hittills återskapat 1 miljon hektar skogsmark.

Än så länge har tio länder anslutit sig till projektet och 30 miljoner mark har än så länge utlovats, men målsättningen är alltså att länder ska ställa upp med ytterligare 70 miljoner hektar. Rwanda har än så länge bidragit med 2 miljoner hektar mark och Vincent Biruta, minister för naturresurser i Rwanda har i ett pressmeddelande från Wri uttalat sig gällande projektet, ”Att återskapa vårt land ger välstånd, säkerhet och möjligheter, menar Biruta. Flertalet av länderna har liknande inställningar och ser investeringen som en direkt satsning på utveckling och förbättrade levnadsvillkor för sin befolkning, samt naturligtvis de positiva miljö- och klimataspekterna.

Foto: Anna Wedin, Afropé
Foto: Anna Wedin, Afropé

Projektet som är det första i sitt slag sträcker sig över hela den afrikanska kontinenten och lovordnas av bland annat Andrew Steer, chef på WRI. Steer menar att dessa länder i och med projektet visar på verklig handlingskraft då ländernas historiska ansvar för klimatförändringar är lågt, men att man trots detta åtar sig en sådan storslagen klimatsatsning.

De här afrikanska ledarna omvandlar sina ord till handling och gör ett verkligt bidrag för att motverka det globala klimathotet, säger Steer i pressmeddelandet från WRI.

Projektet har hittills genererat 1,5 miljarder dollar, och den största bidragsgivaren är än så länge Världsbanken som bidragit med 1 miljard dollar, men även Tyskland och miljöorganisationer har utlovat finansiell hjälp till projektet. Privata investerare kommer också att engageras i projektet för dess genomförande.

Fram tills idag är det följande länder som anslutit sig till projektet AFR100: Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Niger, Rwanda, Togo och Uganda.

Anna Wedin
Anna Wedin

Mangroveträsk, naturens sätt att hjälpa sig själv

Mangroveskog i Gambiafloden. Foto: Anna Wedin, Afrope
Mangroveskog i Gambiafloden. Foto: Anna Wedin, Afrope

På den allt mer miljömässigt påfrestande planet vi lever på är allt som motverkar miljö- och klimathotet ytterst viktigt. Oavsett om det handlar om att förbjuda plastpåsar eller göra något nytt av skräpet så är varje litet steg ett steg i rätt riktigt.

Förutom det som vi människor kan göra för att minska olika miljö- och klimathot hjälper jorden till alldeles på egen hand också. Mangroveträsk är ett sådant exempel, växtlighet som anpassat sig till att leva i både söt- och saltvatten och som drastiskt minskar jorderosion. Längs hela Gambiafloden kan man se Mangrove som förutom att motverka erosionen även utgör hemvist för en rad olika djurarter, alltifrån fåglar till ödlor, slamkrypare och ostron lever och frodas i dessa träskmarker.

I stora delar av världen skövlas dessa områden för att ge plats för bland annat industriell odling av jätteräkor, något som får förödande konsekvenser dels för djuren och naturen men även för de människor som livnär sig på att till exempel plocka ostron i träsken.

Anna Wedin
Anna Wedin

Veckans Bild (v46)

Veckans bild v46

Veckans bild berör ett ständigt aktuellt och globalt problem, men som också på lokal nivå skapar stora problem, nämligen miljöpåverkan. I Gambia där man traditionellt lagar mat över öppen eld använder de flesta sig av metoden med tre stenar som utgör grunden för eldstaden. Denna metod är relativt ineffektiv och innebär att mycket av värmen från elden inte tas tillvara på utan frigörs i omgivningen. Att laga mat blir därför både tidskrävande men också en kostnadsfråga eftersom förbrukningen av kol eller ved ökar.

Detta innebär i förlängningen att en avskogning sker och med de knappa skogsresurser som Gambia har skapar detta problem med ökenutbredning. Vissa menar att ökenutbredningen inom de kommande 2-3 decennierna kommer att vara mycket omfattande i Gambia, speciellt på den norra flodbanken. Det lokala problemet blir då att befolkningen kommer få svårigheter att tillreda sin mat till följd av att bränsle till eldar kommer vara en bristvara.

För att motverka detta problem krävs kunskap och nya metoder för att bättre ta tillvara på energin från eldarna, till exempel genom att istället för att laga mat över öppen eld, mura en eldstad som behåller värmen och därmed minskar kol- och vedförbrukningen.

anna wedin