Etikettarkiv: kvinnlig könsstympning

Första åtalet gällande kvinnlig könsstympning i Gambia

Det första åtalet efter den uppmärksammade lagstiftningen gällande kvinnlig könsstympning (FGM) har väckts i Gambia. Flickan som var fem månader vid stympningen avled senare och nu står flickans mamma samt mormor åtalad.

Gamcotrap, en av de organisationer som jobbar mot könsstympning. Foto: Nichol Brummer
Gamcotrap, en av de organisationer som jobbar mot könsstympning. Foto: Nichol Brummer

Lagförslaget röstades igenom av den Gambiska Nationella Församlingen i slutet av december förra året, efter att landets president Yahya Jammeh i november gått ut och förbjudit kvinnlig könsstympning. Organisationer som jobbat för att förbjuda ingreppet menade dock att det inte bara räckte med en lag utan att det också måste implementeras i samhället för att få ett slut.

Sedan lagen trädde i kraft har nu det första åtalet väckts mot två kvinnor som står åtalade efter att en fem månader gammal flicka könsstympats och senare dött av sina skador. Det är flickans mamma och mormor som nu åtalas för att ha planerat att få flickan omskuren, mormodern har sedan varit den som tagit flickan till kvinnan som genomfört stympningen och därmed också gjort sig skyldig till att efterfråga och uppmuntra till könsstympning. Mamman till flickan står dessutom åtalad för att ha varit medveten om att könsstympningen skulle utföras utan att ha rapporterat detta till myndigheterna.

Dådet ska ha begåtts kring den 27 februari i byn Sankandi som ligger i Kiang West. Enligt mamman till den avlidna flickan ska hon ha lämnat dottern med barnvakten för att gå till sina odlingar och när hon kom tillbaka ska flickan ha varit stympad. Vidare säger mamman att såren var nästan läkta när flickan sedan efter tio dagar börjat blöda så kraftigt att hennes liv inte gick att rädda, mamman uppger att vem som utfört stympningen är för henne okänt.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De båda åtalade nekar till anklagelserna och vid rättens första sammanträdande den 10 mars ajournerades rättegången på begäran av polisens åklagare som hänvisade till att utredningen fortfarande pågår. Vid rättens andra sammanträdande, den 15 mars behandlades det huruvida de åtalade ska erbjudas borgen eller inte. Borgenbegäran avslogs då och samtidigt beslutades det att rättegången nu överförs till Högsta domstolen i Mansa Konko i nedre flodregionen (LRR, Lower River Region) den region där dådet begåtts. De åtalade sitter tills rättegången åter ska upptas häktade på Mile 2-fängelset utanför landets huvudstad Banjul.

Gamcotrap som är en av de gambiska organisationer som jobbat för att förbjuda kvinnlig könsstympning anser att åtalet nu visar på hur den nya lagstiftningen kommer att fungera. Samtidigt som det är beklagligt att kvinnor ska behöva åtalas så visar det vikten av och allvaret i att skydda barnen från kvinnlig könsstympning, enligt ett uttalande gällande fallet på organisationens facebooksida.

Källor: Gamcotrap & Daily Observer

Relaterat:
Kvinnlig könsstympning förbjuds i Gambia

Förbudet mot kvinnlig könsstympning i Gambia är nu lagstadgat

Anna Wedin
Anna Wedin

 

Afropés adventskalender Lucka nummer 6

Afropés kalender Lucka 6
Afropés kalender Lucka 6

Idag är det den 6 december och Afropé öppnar sin sjätte lucka i lucköppningen!

Idag vill vi öppna en lucka till en stängd värld. Jag vill öppna en lucka för den glädje, den framtidstro och de stora förhoppningar som finns för att massor av Afrikanska länder just nu förbjuder kvinnlig könsstympning i en rasande fart. Självklart har detta inte skett utan ett gediget arbete från massor av människor runt om i världen, i synnerhet kvinnor som själva blivit stympade och som vågat berätta, som orkat förklara och som gör sina röster hörda och står upp för sina mänskliga rättigheter på ett sätt och i samhällen som kräver stort mod och en stor styrka. Dessa kvinnor gör det, inte för att de kommer bli hjälpta av det själva, då de redan blivit könsstympade, utan för att hjälpa och rädda många flickor efter dem.

Afropé har skrivit ett flertal artiklar både om kvinnlig könsstympning, men också om just de förbud som nu håller på att utfärdas i ett flertal länder på den afrikanska kontinenten just nu. Några av de länder som inte tillåter könsstympning är Burkina Faso, Egypten, Sudan, Nigeria, Etiopien och Gambia, bland många andra.

Rakblad, ett vanligt verktyg vid kvinnlig könsstympning
Rakblad, ett vanligt verktyg vid kvinnlig könsstympning

I dagens lucköppning vill vi hylla de lagstiftare som förbjuder kvinnlig könsstympning, vi vill hylla alla de eldsjälar och organisationer som arbetar för att förhindra kvinnlig könsstympning, men mest av allt vill vi hedra och hylla de kvinnor som utsatts för denna könsstympning, men som ändå finner styrkan och modet att bekämpa det för nästkommande generationer.

Barnkonventionen säger följande:

3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

24 Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

För mer information, ladda gärna ned UNICEFs PDF-fil om kvinnlig könsstympning HÄR!

Organisationen TOSTAN

Organisationen RISK

Socialstyrelsen

Fotnot: Många länder utanför den afrikanska kontinenten utövar och eller tillåter kvinnlig könsstympning.

Lucköppningen kommer att fortsätta och vi räknar ned till julen tillsammans.

Fatou Touray

Kvinnlig könsstympning förbjuds i Gambia

Gambias president meddelade under måndagskvällen att landet nu förbjuder kvinnlig könsstympning. Förbudet träder i kraft med omedelbar verkan, men det står ännu oklart hur snart en lagstiftning kommer att genomföras. Gambia är det tjugonde landet på den afrikanska kontinenten att förbjuda detta övergrepp på kvinnor.

Kvinnlig könsstympning utförs på olika sätt runt om i världen, men gemensamt för samtliga metoder är den grymhet och de komplikationer det innebär för den utsatta kvinnan – som oftast är ung flicka, eller bara bebis, när övergreppet utförs – och det faktum att det medför att kvinnans sexuella upplevelser istället för njutning förknippas med smärta. Många gånger innebär konsekvenserna av ingreppen farliga infektioner och blödningar, ibland också livshotande tillstånd eller infertilitet.

Mer än 100 miljoner kvinnor världen över utsätts för proceduren, främst i länder i Afrika och Mellanöstern.

”Ingen plats i det moderna samhället”

President Yayha Jammeh - Foto: Jagga, commonslicence
President Yayha Jammeh – Foto: Jagga, commonslicence

Gambias president Yahya Jammeh sa på måndagen i ett offentligt tal i Kanilai att detta kontroversiella kirurgiska ingrepp med omedelbar verkan ska anses olagligt i landet. Jammeh poängterade att vi nu lever på 2000-talet och ingrepp som kvinnlig könsstympning har ingen plats i det moderna samhället. Över 70 procent av landets kvinnor har utsatts för övergreppet och många av dessa är ännu tonåringar.

Gambia är ett av de länder där kvinnlig könsstympning varit utbredd, men senare års mätningar visar att stödet för övergreppet minskat. Många, främst kvinnorna själva, har under den senaste tiden offentligt tagit till orda och fördömt det faktum att det fått fortgå i landet.

Stöd för övergreppet varierar mellan olika folkgrupper och platser i landet och man har också kunnat se skillnader inom olika samhällsklasser. Främst är det i gruppen av de rikaste kvinnorna i landet som stöd för fortsatt användande av det kontroversiella ingreppet varit som starkast.

Välkommet förbud

Banjul, Gambias huvudstad - Foto: Afropé | Fatou Touray
Banjul, Gambias huvudstad – Foto: Afropé | Fatou Touray

Förbudet välkomnas från många håll och inte minst från aktivister världen över och framförallt i Gambia. Equality Now, en organisation för mänskliga rättigheter, har stått i framkant för ett genomförande av ett förbud mot kvinnlig könsstympning i landet. I många år har de kämpat och spridit kunskap bland befolkningen i landet. Mary Wandia, kampanjchef i frågan för avskaffandet av kvinnlig könsstympning säger till The Guardian;

”Förbudet är ett viktigt första steg mot ett slut på kvinnlig könsstympning och vi berömmer president Jammeh för att äntligen tillkännage det.

/…/

En lag måste nu antas på korrekt sätt för att säkerställa att varje flicka i riskzonen är ordentligt skyddad. Regeringen måste visa ett starkt engagemang och prioritera denna fråga i ett land där tre fjärdedelar av kvinnorna har drabbats och avveckling har varit långsam med att förverkligas.”

Tidigare i år förbjöds ingreppen i Nigeria, som då blev det nittonde landet på den afrikanska kontinenten att införa förbud. The Gaurdian startade under 2014 en stor kampanj för att förbjuda kvinnlig könsstympning över hela världen, med stöd av kampanj- och petitionssidan Change.org.

Nu hoppas man att Sierra Leone, Senegal och Uganda skall komma att ansluta under nästa år.

Källor: The Gaurdian, Star Africa

Relaterat:
Bröststrykning – en annan sida av kvinnlig könsstympning

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh

Bröststrykning, en annan sida av kvinnlig könsstympning

En ritual som ibland omnämns som ”bröststrykning” eller ”bröststympning”, pågår på många flickor i puberteten. Metoden går ut på att ”platta ut” flickors bröst, för att de inte ska växa för tidigt och bli för stora i unga år. I försök att uppnå detta, används flera smärtsamma och farliga metoder.

Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé

Den ena metoden handlar om att helt enkelt hetta upp en större sten eller ett järn, som man sedan ”stryker” brösten med, så de hämmas i utväxten. Det är inte ovanligt att man hettat upp järnet eller stenen vid en öppen eld. En annan metod är att ”stryka” brösten med ett större batongliknande föremål. Ytterligare en metod är att ”linda brösten” med ett fast bälte som spänns fast hårt över bysten för att hindra eller hämma utväxten. Den senare metoden är vanligare bland rikare familjer i medel- och överklassen i de länder som praktiserar bröststympning, eller bröststrykning.

Den brittiska nationalkommittén för FNs kvinnoavdelningen, UN Women, rapporterar om att fenomenet är på uppgång och att bröststrykning nu drabbar cirka 3.8 miljoner kvinnor i världen.

Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé

Enligt den engelska välgörenhetsorganisationen Cawogido, som bedriver kampanjer för att öka medvetenheten om både bröststympning och kvinnlig könsstympning, kan metoden i praktiken leda till cancer, bölder, infektioner, cystor och även att det ena eller båda brösten helt försvinner. Cawogido samarbetar med polisen, vården, socialtjänsten och skolor för att öka medvetenheten om bröststympning.

Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé

FNs befolkningsfond menar att bröststympning är ett av de fem mest underrapporterade brotten i samband med könsrelaterat våld.

Leyla Hussein, som är en aktivist och överlevare av kvinnlig könsstympning, tillika psykoterapeut och förkämpe mot kvinnlig könsstympning har uttalat sig om hur absurt skadlig ritualen med bröststympning är. Leyla Hussein har bloggat om fenomenet på Cosmopolitan.

Leyla skriver: ”Jag genomgick kvinnlig könsstympning för min säkerhet. Vilken absurd värld vi lever i när kvinnors kroppar inte anses säkra i sitt naturliga tillstånd och män inte anses kunna ta ansvarar för att kontrollera sina egna drifter.”

Vidare skriver Leyla Hussein också:

”Genom att hålla tyst om metoder såsom bröststrykning och kvinnlig könsstympning, så säger vi till flickorna att de inte är en prioriterad fråga. Prioriteten är att deras sexualitet kontrolleras.”

Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé
Motivet på bilden har inget med artikeln att göra Foto: Fatou Touray, Afropé

Bröststrykningen kan pågå allt från några dagar, till flera veckor. I cirka 58 % av fallen är förövaren offrets mamma. I de flesta fall är mamman övertygad om att hon gör något gott för sin dotter, genom att utåt sätt försena hennes pubertet och därmed möjliggöra för flickorna att kunna fortsätta skolan och slutföra sin utbildning, i stället för att få friare till sig, så hon väljer att gifta sig eller kan giftas bort. I många fall är familjer också övertygade om att metoden med bröststrykning kan förhindra våldtäkter av unga kvinnor.

FN uppskattar att cirka 3,8 miljoner unga kvinnor är i riskzonen för bröststympning i Central- och Västafrika. I Storbritannien kan tusentals flickor från Kamerun, Sydafrika, Nigeria, Guinea, Togo och Elfenbenskusten också vara i riskzonen. Liksom även risken finns att många flickor även i Sverige kan finnas i riskzonen för bröststympning. Företeelsen är vanligast i Nigeria, Sydafrika och Kamerun.

Det är viktigt att informera om denna typ av händelser som ett stöd för de flickor som blir utsatta för denna typ av kroppsstympning.

Fatou Touray

Kvinnlig könsstympning i Nigeria förbjuds

Nigerias nyligen avsatta president Goodluck Jonathan kriminaliserade nyligen kvinnlig könsstympning (FGM, female genital mutilation) eller omskärelse som det också kallas genom att underteckna en ny lag där kvinnlig könsstympning förbjuds i landet. Nära 20 miljoner kvinnor i Nigeria beräknas ha genomgått ingreppet.

På bilden: Den traditionella barnmorskan Awa berättar om förlossningar under en diskussion om kvinnlig könsstympning i sin kommun. Fotograf: Jessica Lea/DFID
På bilden: Den traditionella barnmorskan Awa berättar om förlossningar under en diskussion om kvinnlig könsstympning i sin kommun. Fotograf: Jessica Lea/DFID

Den nya lagen hyllas och antas bli ett viktigt steg för Afrikas folkrikaste land, men experter hoppas också att lagen kommer att få en dominoeffekt på de 26 afrikanska nationer som har en ansenlig mängd kvinnor som genomgår könsstympning.

Nigerias beslut att förbjuda kvinnlig könsstympning (FGM) sänder ”en kraftfull signal, inte bara inom Nigeria utan hela Afrika”, enligt J. Peter Pham, chef för Afrika Center vid Atlantiska rådet. ”Nigeria, bara på grund av storleken av dess befolkning, har en av de högsta absoluta antalet fall av kvinnlig könsstympning i världen”, sade han och tillade att lagförslaget nu effektivt kriminaliserar en betydande andel av kvinnlig könsstympning på den afrikanska kontinenten. ”Man kan inte överskatta effekten av ett eventuellt beslut från Nigeria [på kontinenten].” Enligt International Business

Mer än 125 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen beräknas ha genomgått någon form av kvinnlig könsstympning, med majoriteten koncentrerade i 29 länder, alla utom två i Afrika, enligt en studie från 2013, från FNs barnfond (Unicef). Kvinnlig könsstympning eller kvinnlig omskärelse, är ett förfarande där alla eller de flesta av de yttre kvinnliga könsorganen antingen tas bort eller på annat sätt opereras, utan att det finns några medicinska skäl.

Även den nyligen installerade nya presidenten Muhammadu Buhari antas fullfölja lagändringen efter den tidigare presidentens undertecknande om kriminaliseringen.

Trots de internationella ansträngningarna är det så många som över 95 procent i länder som Somalia, Guinea, Djibouti och Egypten som utövar kvinnlig könsstympning. I Nigeria, som har en befolkning på 175 miljoner, beräknas cirka 27 procent utöva kvinnlig könsstympning, med stora variationer mellan regioner. Det fortsatta utövandet av kvinnlig könsstympning är en följd av djupt rotade kulturella och sociala faktorer. Detta är en enorm utmaning för både internationell hälsa och mänskliga rättigheter, men även för nationella och lokala aktörer som har försökt att få kvinnlig könsstympning att upphöra.

Även om den nya lagen som är på väg att träda i kraft, välkomnas av många som försökt bekämpa kvinnlig könsstympning under många, många år, så inser de flesta att det inte kommer att upphöra över en natt. Det kommer att krävas många satsningar på utbildning, information, samhällsengagemang och ett förändrat tankesätt gällande sociala normer. Framtida utmaningar är enorma, men lagstiftningen i Afrikas folkrikaste land är en viktig markering och ett första steg för att stärka flickors och kvinnors rättigheter.

Fatou Touray
Fatou Touray

 

Krönika: Svaret på vad som firades kom som en chock – kvinnlig omskärelse

Första gången jag kom i kontakt med kvinnlig omskärelse var när jag var runt 10 års ålder. Jag hade precis kommit till min farfars by och var överlycklig över att få träffa alla släktingar, kusiner och sist men inte minst- min farfar, Maraboun. Som pricken över i:et var det en stor fest när vi kom dit, alla kvinnor dansade, sjöng och spelade trummor. Vi blev välkomnande att dansa med dem och efter ett tag frågade vi ”vad är det ni firar?” Svaret som kom är fortfarande chockerande för mig då det var en så glad fest, till följd utav något som var så pass ofattbart och främmande för mig -kvinnlig omskärelse.

En del hävdar att kvinnlig omskärelse är kopplat till islam. Enligt islam.nu förekommer omskärelse på två sätt i koranen som har gjort att en del muslimer ansett att det är tillåtet att göra det. ”Omskärelse är sunnah för män och en hedervärd sak för kvinnor”. Ett annat tillfälle i koranen är när profeten får höra om att en flicka blivit omskuren och inte uttryckligen förbjudit det. Till följd av detta finns det något som kallas för sunnah-omskärelse där huden över klitoris skärs bort. Dock menar islam.nu att ”Vi måste dock understryka att rätt hållning i denna fråga är att det inte finns någon tillförlitlig text som direkt uppmuntrar till omskärelse, och därmed faller frågan under andra allmänna texter som förbjuder det som är skadligt och uppmuntrar till det som är nyttigt och hälsosamt.” Man uppmuntrar även till kvinnlig sexualitet i koranen, då en kvinna kan be om skilsmässa om maken inte kan tillfredsställa henne.

Foto: Ida Isatou Svenungsson
Foto: Ida Isatou Svenungsson

Jag kunde inte riktigt förstå varför man gjorde det. Var det något männen ville? Var det något som religionen sa? Varför gjorde man det om det inte hade någon som helst positiv effekt till hänsyn av hygien eller renhet? Svaret är fortfarande svårt för mig att finna. Det blir bara mer och mer klart att det är ett utbrett problem som inte bara är en följd av kvinnlig tradition som är något som mor- och farmödrar stöttar. Det är även något som en del tjejer själva kan vilja upp till tonårsåldern. Det ses även som att det är lättare för en omskuren flicka att ”bli” gift. Man ser vänner som är omskurna och det pratas om det som något speciellt och positivt, vilket leder till att unga tjejer ser det som något som de vill göra för att inte anses som ”orena”. Det är alltså en kulturell tradition snarare än en religiös. Det finns olika myter till varför det skulle vara positivt- att klitoris är en manlig rest och om inte denna del tas bort så kan flickan inte bli en kvinna, att det är orent, att den kvinnliga orgasmen kan döda spermier. När det kommer till de grövre varianterna av könsstympning är det att man vill stärka kvinnans kyskhet och på så sätt få kontroll över kvinnans sexualitet.

En organisation som arbetar mot kvinnlig omskärelse är Tostan. De arbetar på ett sätt att de sprider kunskaper om mänskliga rättigheter, hygien, hälsa med mera. Genom detta har de lyckats att influera tusentals afrikanska byar (de är mest verksamma i Afrika) att avskaffa kvinnlig omskärelse samt tvångsäktenskap. Det som jag tycker är beundransvärt och definitivt det sätt alla biståndsorganisationer bör sträva mot är att genom utbildning, och inte genom ett top-down perspektiv, stödja människors och samhällens utveckling. Jag får ofta känslan av att biståndsorganisationer arbetar på ett sätt där man inte får bistånd om man inte gör exakt som organisationen säger.

Foto: Ida Isatou Svenungsson
Foto: Ida Isatou Svenungsson

Tostan arbetar istället med att utbilda människor till att själva vilja göra skillnader, i sin familj och även i sin by. Initiativet måste komma inifrån och det är definitivt något som Tostan stödjer genom deras tillvägagångssätt. Deras Community Empowerment Program(CEP) är det som implementeras i byar och i Gambia har det implementerats i 32 stycken.

Mitt hjärta lyftes när jag var i Gambia senast och på alla hjärtans dag (14e februari) fick se en parad. När jag gick närmare för att höra mig för om vad det handlade om berättade de att det var i samband med #onebillionrising. De gjorde det för att stå upp för kvinnors rättigheter när det kom till utbildning, hälsa, kvinnlig omskärelse och annat våld mot kvinnor. Paraden fylldes av uppträdanden av orkestrar, teatrar, diktuppläsning och musik i mängder.

Detta ger mig hopp om att det en dag så kommer kvinnlig omskärelse inte utföras, jämställdhet mellan män och kvinnor kommer vara en självklarhet och sist men inte minst, att människor kan ändra sig.

 

Om man vill läsa mer om kvinnlig omskärelse så är det dessa källor jag använt:
· Omskärelse och könsstympning
· Kvinnlig könsstympning
· Som Gud skapade oss
· Könsstympning
· One Billion Rising, Gambia
· Det finns en internationell Tostan och en svensk Tostan som du kan se och följa på facebook
· Tostan har kontor i Kololi i Gambia.