Etikettarkiv: läkare utan gränser

Kolerautbrott i flyktingläger i Tanzania

Den senaste tidens oroligheter i Burundi har lett till att närmare 100 000 människor flytt och nu samlats i läger i angränsande Tanzania. Lägren är överbefolkade och detta har lett till dåliga förutsättningar för vatten och sanitet och ett kolerautbrott härjar just nu i flyktinglägren Kigoma och Kagunga. Människor måste därför välja mellan att stanna i oroligheterna eller fly och riskera att insjukna i kolera.

Burundis oroligheter har pågått under de senaste månaderna och fått människor att fly från sina hem. Många av dessa människor har tagit sig till grannlandet Tanzania där mindre provisoriska läger väntar, innan vidare transport till något av de större flyktinlägren kan ske.

Foto: Dave Proffer
Foto: Dave Proffer

Under dessa förhållanden, med en stor mängd människor samlade på en liten yta samt dåliga förutsättningar för sanitet och rent vatten är ett kolerautbrott en katastrof. Sjukdomen, som är en bakterieinfektion som sprids via förorenad mat och vatten, ger kraftiga diarréer och kräkningar som snabbt leder till livshotande uttorkning, och utan omedelbar vård kan sjukdomen vara dödlig. I överbefolkade läger som lider av stora problem med sanitet- och avloppshantering sprids sjukdomen lavinartat och enda lösningen för att få bukt på utbrottet är att förbättra de hygieniska förhållandena.

Utbrottet har hittills drabbat mer än 4000 människor och ett 30-tal människor har dött till följd av sjukdomen. Ett antal hjälporganisationer, bland annat Läkare Utan Gränser, finns på plats och behandlar insjuknade samt jobbar med förebyggande åtgärder för att kunna bistå i kampen mot sjukdomen. Främst handlar det om att ge vätskeersättning för att minska den stora vätskeförlust som insjuknade drabbas av samt förbättra den sanitära situationen.

Under den senaste veckan har dock en ljusning setts, då antalet insjuknade har minskat och inga nya dödsfall har rapporterats. Anledningen till detta är att kraftiga åtgärder vidtagits och organisationer tillsammans med hälsomyndigheter jobbat hårt för att få bukt med utbrottet. Trots förbättringen kan det ta åtskilliga veckor innan utbrottet är helt över.

Här har Afropé tidigare skrivit om oroligheterna i Burundi

Protester och demonstrationer i Burundi inför valet

Statskupp i Burundi – osäkert vem som styr landet för närvarande

Statskuppsförsöket i Burundi uppges ha misslyckats

Anna Wedin
Anna Wedin

 

 

Satellitbilder visar enorm förödelse av attackerna i Nigeria

De förödande attacker som Boko Haram sägs stå bakom, som påbörjades den 3e januari 2015 har fått mycket blodiga och katastrofala konsekvenser. Amnesty International håller på att utreda hur många människor som dödades under attackerna, men siffror som har nämnts handlar om hundratals, kanske så många som 2000 människor som dog direkt vid attacken eller som dött efteråt av svåra skador från attacken.

Attackerna gjordes mot städerna Baga och Doron Baga, men vissa uppgifter tyder även på att omkringliggande byar och mindre städer även de drabbats.

De satellitbilder som tagits dagen innan attackerna, den 2a januari, jämförs nu med de satellitbilder som tagits under dagarna för attackerna och efteråt. Förödelsen är enorm, framför allt i människoliv räknat, men även för de stora materiella skadorna.

”Av alla överfall som utförts av Boko Haram som har analyseras av Amnesty International, är detta den största och mest destruktiva. Den representerar en medveten attack mot civila vars hem, kliniker och skolor nu är utbrända ruiner.” Meddelar Amnesty International.

Faktaruta: Boko Haram

I staden Doron Baga skadades eller förstördes över 3100 byggnader av eldsvådor som påverkar de flesta boende i den 4 kvadratkilometer stora staden. Många av de fiskebåtar i trä längs kusten som finns synliga på bilderna tagna den 2 januari, finns inte längre kvar på bilderna från den 7 januari. Enligt vittnen som Amnesty International talat med ska båtarna ha använts av desperata invånare som flydde över sjön Tchad vid attackerna.

Ett annat ögonvittne har berättat för Amnesty International hur attackerna utfördes även mot små barn och en kvinna under förlossning. “[H]alf of the baby boy is out and she died like this,” ska ögonvittnet ha uppgett.

Amnesty International är kritiska till att Nigeria i så liten utsträckning har använt sig av legala möjligheter till åtal av medlemmar från Boko Haram. Amnesty är även kritiska till att allt för lite har gjorts för att skydda befolkningen från Boko Harams attacker.

Den 14 januari rapporterade Läkare utan Gränser att 5000 överlevande från attacken i Baga sökt skydd i ett läger i Maiduguri. FNs flyktingorgan (UNHRC) rapportrade den 9 januari att cirka 7300 flyktingar från Nigeria hade nått västra Tchad.

 

Fatou Touray
Fatou Touray

Ebolautbrottet har hittills krävt 8 304 människors liv – vad gick fel?

”- Innan slutet av året kommer regionen Sierra Leone – Guinea – Liberia vara fritt från ebolasmittan”. Röda korsets generalsekreterare Elhadj As Sy hälsar världen att vi i slutet av året kommer ha fått kontroll på ebolaspridningen. Att jämföra med något annat ebolautbrott eller annat virusutbrott i världen just nu är meningslöst. En liten pojke dör mystiskt i december 2013 och över ett år senare har över 8000 personer dött. Den uppmaning om internationell mobilisering som Läkare utan gränser skickade ut för tre månader sedan har inte fått tillräckligt gensvar. Nödvändiga insatser och resurser som behövs saknas fortfarande. Nu har man kallat in ugandiska experter.

I Uganda har man hanterat fem utbrott, där det senaste inträffade så sent som 2012. Kongo har haft sju utbrott, det senaste skedde under förra året, parallellt med det i de västafrikanska länderna. Både Uganda och Kongo är experter på ebolautbrott vid det här laget och de lyckas framgångsrikt med att både spåra smittans Patient Zero (den ursprungliga smittkällan) och bromsa spridning snabbt. Uganda sägs vara expertlandet i kampen mot ebolaviruset och nu kallar man därför in ugandiska experter till de drabbade länderna i Västafrika.

Utbrottsstarten i Uganda 2012 och den i Guinea i december 2013 började precis likadant. En ung person dör plötsligt helt oväntat. Ganska snart insjuknar hela familjen och dör en efter en. Folket i byn tror att en förbannelse vilat över familjen. Men där tar likheterna slut.

Tiden är avgörande

Flygfoto över ett område mellan zonerna för misstänkta och bekräftade fall vid ett av Läkare utan gränsers behandlingscenter i Liberia - Foto: Caitlin Ryan/MSF
Flygfoto över ett område mellan zonerna för misstänkta och bekräftade fall vid ett av Läkare utan gränsers behandlingscenter i Liberia – Foto: Caitlin Ryan/MSF

I Guinea sköter man det hela undangömt i byn, dels på grund av sina traditioner och bristande kunskap om viruset, men också för att det inte finns något förtroende för sjukvården i landet. Viruset sprider sig snabbt och innan det kan konstateras och insatsteam finns på plats är det redan för sent. Folk som kommit i kontakt med smittan finns redan utspridda i delar av landet och snart har det spridit sig vidare och tar sig över gränserna in i de två angränsande länderna Liberia och Sierra Leone. Katastrofen är ett faktum.

I Uganda kan man viruset. Folket litar på sjukvården. Blodprover tas snabbt och skickas iväg och så snart man konstaterat smitta väntar man inte på något politiskt erkännande utan skickar in en insatsgrupp som spårar smittan. Så snart man hittat Patient Zero, spårar man alla som varit i kontakt med denne och sätter samtliga i karantän.

Den första tiden är den mest kritiska och tiden som löper från det att Patient Zero smittas fram till man konstaterar smitta är avgörande för hur stor spridningen kan komma att bli. I Uganda 2012 tog det nästan precis en månad. När den lille tvååriga pojken i Guinea avlider går det sedan ytterligare nästan tre månader innan man konstaterar smitta och Guinea gör ett erkännande.

Har vi lärt oss något?

Ett utbrott som med rätt kunskap, information och insatser hade kunnat drabba under 100 personer, till och med kanske bara en familj och enstaka vårdpersonal, har idag vuxit sig till att allvarligt omfatta tre nationer, smittat över 21 000 och enligt senaste siffran tagit livet av 8 304 individer. Några ytterligare få länder har drabbats, men kunnat bryta spridningen direkt. En hel värld ser på, en del av världen engagerar sig.

Det vi kan lära oss av det här och som hela världen kanske just nu faktiskt tar med sig, är hur vi bromsar och stoppar ett framtida utbrott, direkt, oavsett var någonstans i världen det sker. Guinea, Sierra Leone och Liberia har lärt sig en av sina livs viktigaste läxor det gångna året, förhoppningsvis… och vi i övriga världen har förhoppningsvis lärt oss vår likaså – att inte bara sitta och se på bara för att det inte drabbar oss just där och då, i den akuta minuten, utan att agera direkt och göra det som behövs och krävs av oss som medmänniskor.

 

Kiqi D Minteh
Kiqi D Minteh

Läkare utan gränser varnar för en snart förlorad ebola-kamp

Den internationella humanitärorganisationen Läkare utan gränser har idag, tisdag 2 september, gått ut med ett pressmeddelande där man låter meddela att världen står på randen till att förlora kampen mot ebolan i Västafrika. Det är en mycket mörk läsning och nu måste omvärlden reagera fullt ut om man ska kunna vända denna katastrof. Gemensamma krafter för Västafrika och världen måste få vara höstens nyckelord.

Under tisdagen hölls det i New York ett möte, anordnat av FN:s generalsekreterare och Världshälsoorganisationen (WHO), där Läkare utan gränser lät meddela att man är i akut behov av förstärkning om man inte ska förlora kampen om att kontrollera ebolautbrottet i Västafrika. Spridningen av viruset kommer inte kunna hindras om inte en massiv utbyggnad av specialiserade medicinska vårdenheter görs. Länder med medicinsk kapacitet, civil- eller militär sådan, måste också omedelbart sända över folk till Västafrika. Detta menar Läkare utan gränsers President, Dr Joanne Liu, är nödvändigt för att kunna kontrollera epidemin i de drabbade länderna. Under mötet i New York uttryckte hon bland annat följande;

”Sex månader in i den värsta ebolaepidemin i historien, är världen på väg att förlora kampen om att kontrollera den.”

”Ledare har misslyckats med att komma till rätta med detta gränsöverskridande hot. WHO:s meddelande den 8 augusti att – epidemin utgör ett hot mot människors hälsa och är av internationell omfattning – har inte lett till några beslutsamma åtgärder och staterna har i huvudsak anslutit sig till en global koalition av passivitet. ”

Internationella reaktionerna är otillräckliga

Bild: CDC/Daniel J. DeNoon
Bild: CDC/Daniel J. DeNoon

Under mötet i New York fördömde Liu bristen på insatser från internationellt håll. Hon menade att situationen har lett till överansträngda privata frivilligorganisationer och hälsoministerier i de drabbade länderna. Trots att man från Läkare utan gränsers håll ska ha kommit med upprepade uppmaningar för en mobilisering på marken så har reaktionerna från internationellt håll varit dödligt bristfälliga. Liu talade till samtliga av FN:s medlemsstater.

WHO har kommit med en plan för hur man ska kunna bekämpa det katastrofala utbrott som råder i Västafrika, men privata och icke-statligt ägda organisationer kan inte på egen hand, tillsammans med FN, klara av att genomföra den globala plan som WHO presenterat. Nivån på hur snabbt detta eskalerar och sprider sig är övermäktigt och kan inte hanteras utan statliga resurser.

Flera av FN:s medlemsstater har kapaciteten att hantera mänskliga hot av denna typ, de kan distribuera och utbilda civila och militära sjukvårdsgrupper på några dagar, på ett organiserat sätt. Dessa grupper ska sedan kunna skickas till de drabbade länderna för att stödja och hjälpa till att säkerställa säkerhet i hanteringen av detta utbrott. ”- Stater med möjlighet och expertis har ett politiskt och humanitärt ansvar att träda fram i denna desperata situation. Vi har en katastrof som utspelas helt öppet framför världens ögon”, säger Liu. Läkare utan gränser menar dock att tvångskarantäner inte bör användas i dessa regioner, då de bara skapat rädsla och oro i de drabbade områdena. Vilket inte hjälpt kampen mot viruset.

Akut behov av insatser

Ebolautbrottet som råder i Västafrika saknar motstycke. Det måste till akuta insatser och förstärkning snabbt. Fler vårdinrättningar och isoleringsavdelningar behövs, mer utbildad personal, mobila laboratorier behövs för att förbättra diagnostiken och luftbroar behöver inrättas för att kunna flytta personal och material till och inom Västafrika. Ett regionalt fältsjukhus bör också upprättas, så att man på bästa sätt ska kunna behandla sjukvårdspersonal med misstänkt eller konstaterad infektion.

Läkare utan gränsers behandlingscenter ELWA 3 i Monrovia har just nu 160 bäddar och man uppskattar att det skulle behövas minst 800 bäddar till för att kunna bemöta landets efterfrågan av ebolavård. Man kan just nu endast erbjuda palliativ vård.

”Varje dag måste vi neka sjuka människor vård för att vi har fullt”, säger Stefan Liljegren, som är samordnare på Läkare utan gränsers Elwa 3

På Läkare utan gränsers vårdcentraler både i Liberia och Sierra Leone är det överfullt av patienter med misstänkta ebola. Människor som insjuknar stannar istället hemma och dör i sina byar. Runt om på gatorna i Sierra Leone ligger det döda, mycket smittsamma kroppar och ruttnar. Eftersom isoleringsmöjligheterna och skyddsutrustningarna inte är tillräckliga så belastas ländernas sjukvårdssystem och dessa är nu nära på en kollaps. Minst 150 hälsoarbetare har dött till följd av ebolan och ett otal personal är rädda för att gå till jobbet.

Hygienartiklar måste distribueras i enormt mycket större skala än idag, system för att hantera döda måste förbättras och övervakning vid landgränser måste intensifieras och göras säkrare. Det sker attacker på säkerhetspersonal och försök till forcering av många redan porösa landgränser på marknivå. Det behövs mer omfattande desinfektionskampanjer och hälsa- & hygienfrämjande till både befolkning och vårdinrättningar.

”Klockan tickar och ebolan vinner”, säger Liu.

 

Källa: MSF


 

Läkare Utan Gränser inledde sitt arbete mot ebolan i Västafrika i Mars 2014. De jobbar idag i Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria. De driver fem olika hanteringscenter med en total kapacitet på 480 bäddar. De har hittills tagit emot 2 077 misstänkt smittade personer och 241 av dessa har tillfrisknat. För närvarande verkar nästan 1 900 personer via Läkare utan gränser i Västafrika, där 1 700 av dessa är nationellt inhyrd personal.

 

kiqi

Ebola-krismöte hålls i Accra, Ghana

Charting the Path of the Deadly Ebola Virus in Central Africa. PLoS Biol 3/11/2005: e403 doi:10.1371/journal.pbio.0030403
Bild: Kartläggning av det dödliga ebolaviruset, Centralafrika. PLoS Biol 3/11/2005: e403 doi:10.1371/journal.pbio.0030403

Den ebola-epidemi som härjar i Västafrika fortsätter sprida sig och skörda offer. Antalet bekräftade dödsfall är nu uppe i 467, meddelade WHO under tisdagen. Situationen har gjort att världshälsoorganisationen igår och idag har kallat till krismöte i Accra, Ghana.

Den aktuella ebola-epidemin som bröt ut i februari och härjar i Guinea, Liberia och Sierra Leone skapar oro i hela Västafrika och nu menar WHO att krafttag måste till. Med en siffra på 467 bekräftade dödsfall och en siffra för antalet smittade som nått 759, vilket innebär en ökning av dödsfall med 38 procent och smittade med 27 procent, sedan FN presenterade sina siffror för bara en vecka sedan, så måste något göras.

Man har därför kallat till krismöte i Ghanas huvudstad Accra, där elva väst- och centralafrikanska länders hälsoministrar deltar. Förhoppningen är att mötet ska leda till en gemensam plan och taget beslut om hur man bäst och effektivast ska kunna stoppa spridningen av den elaka smittan. Enligt BBC ska Liberias president Ellen Johnson Sirleaf nu ha gått ut med meddelande till sitt lands invånare där man hotar med åtal mot alla som gömmer människor som bär på smitta. Enligt Sirleaf har misstänkt smittade gömts i hemmen, men också av kyrkor i områdena.

I Sierra Leone gick man ut med liknande varningar till sina invånare efter en incident då flera patienter fritagits från ett sjukhus och sedan gått under jorden. Det finns en rädsla för låta sina anhöriga vårdas isolerat på sjukhus, då dödligheten är så hög och man vet att det är en mycket plågsam sjukdom att dö i. Man har då hellre sina anhöriga i hemmet, men har kanske inte alltid kunskap om hur otroligt smittsam sjukdomen är.

Även i Guinea har man haft problem med allmänhetens okunskap och rädsla för sjukdomen. Senast i förrgår (tisdag) stoppade Röda Korset sin vård av ebolasmittade i staden Guéckédou, sydöstra Guinea, som är en av de värst drabbade, efter att deras personal hotats av knivbeväpnade män. För två månader sedan attackerades Läkare utan gränsers personal i staden Macenta av ett ungdomsgäng som menade att det var organisationen som fört in smittan i landet.

Det råder en fruktansvärd skräck och panik hos människor i några av de drabbade områdena och situationen börjar bli ohållbar och alltför otrygg för mycket personal som är i de drabbade områdena och jobbar. Man måste nå ut till invånarna med ordentlig information och få dem att förstå den höga smittorisken och behovet av isolering och vård för de som redan smittats.

Ebola, som orsakar hög feber, med blödningar, svaghet och kräkningar, är ett av världens farligaste virus och det finns inget botemedel eller vaccin. Symptomen påminner ofta om malaria, vilket ibland också gör den svårupptäckt i dessa regioner där malarian är väldigt vanlig.

Fladdermöss tros vara den ursprungliga smittkällan.

 

Utvecklingen av smittade fall fram till 28 juni – Bild: Gonzales2011, commons wikimedia

 

Drabbade områden
I Guinea, som är värst drabbat och också har smittans epicentra har smittade fall hittats i Conakry, Guéckédou, Macenta, Téliméle, Dubreka och Boffa.

I Sierra Leone som just nu verkar vara det land där smittan fortfarande sprids intensivt har man följande drabbade områden; Kailahun, Kenema, Kambia, Port Loko och Western.

I Liberia som än så länge varit minst drabbad av de tre angripna länderna finns rapporter endast från områdena Lofa och Montserado.

CDC, Centers for Disease Control and prevention, har regelbundna uppdateringar om läget i de drabbade länderna och är i regelbunden kontakt med både WHO och Läkare utan gränser. Ovanstående områdesuppgifter och siffror är hämtade från rapporter från Guineas hälsoministerium, Sierra Leones hälso- och sanitetsministerium, Liberias hälso- och socialvälfärdsministerium, WHO, samt Läkare utan gränser.

 

kiqi

Läs tidigare artiklar om den aktuella ebola-epidemin:
Bekräftade uppgifter om ebolaspridning i Sierra Leone
Spridningen av ebola såg ut att minska
Dödsfallen i Guinea passerar 100, första friskförklarade patienten kommer ut från isolering
Epidemin i Guinea – värsta spridningen av ebola hittills
Guinea förbjuder fladdermusätande
Ebolafebern har spridit sig till Liberia och ett misstänkt fall i Kanada
Breaking News – Gambia ready to tackle any suspected cases

 

Senaste rapporterna – misstänkta och bekräftade fall av ebola

Det ebola-utbrott som skakat om stora delar av Västafrika har gått in i ett tystare skede med färre nya rapporterade fall av smitta och likaså en minskad ökning av dödsfall. Laboratorietester pågår fortfarande i flera länder och det är alldeles för tidigt att säga något om vart en trolig slutsiffra kan tänkas stanna.

Enligt Guineas hälsoministerium hade man fram till den 17 april nått 203 misstänkta fall av ebolasmittade, där 129 av dessa nu är döda. 109 av de misstänkta fallen är bekräftade som ebolasmitta via laboratorietester och av dessa har 61 fått dödlig utgång. Antalet sjukvårdspersonal av de smittade är 24, varav 15 dödsfall. Smitta är rapporterad från Conakry, Guekedou, Macenta, Kissidougou, Dabola och Djingarave.

I Liberia har man fram till samma datum, 17 april, rapporterat in 27 fall av smitta, varav 13 dödsfall. Av dessa är sex(6) stycken bekräftade av laboratorietester. Mali och Sierra Leones misstänkta fall har ännu inte visat på smitta, men utredningar och uppföljning pågår fortfarande och rapporter om misstänkta fall fortsätter att komma in.

I Guinea jobbar Läkare utan gränser fortfarande intensivt med att hjälpa landet med behandlingar, isoleringar och information i områden kring utbrottets epicentrum. Internationella Röda Korset, Pingstmissionen Unlimited och Samariens Purse är några av de organisationer som finns på plats i Liberia för att hjälpa till med informationskampanjer och förse vårdpersonal i landet med skyddsutrustning.

När det gäller tester av prover från misstänkta fall, har olika laboratorier runt om i världen gått in och assisterar de länder där misstänkt smitta upptäckts. Instituten Pasteur i Lyon (Frankrike) och Dakar (Senegal), det mobila europeiska konsortium-laboratoriet och CDC Atlanta är några av de laboratorium som jobbat intensivt med att så snabbt som möjligt bekräfta eller tillbakavisa ebola-smitta. CDC Atlanta har regelbunden kommunikation med sina internationella samarbetspartners, WHO och Läkare utan gränser och man har just nu ett team på 10 personer på plats i Guinea och ett tremannateam i Liberia.

Siffrorna på nya fall har inte helt stannat av ännu, men det är en minskad ökning jämfört med läget för en månad sedan. Enligt uppgifter tror man att det rör sig om ytterligare en eller två månader innan man kan säga att utbrottet är helt utagerat.

Tidigare artiklar i ämnet:
Ebolaepidemin i Guinea – värsta hittills
Guinea förbjuder fladdermusätande
Dödsfallen i Guinea passerar 100

Bild: Charting the Path of the Deadly Ebola Virus in Central Africa.
PLoS Biol 3/11/2005: e403 doi:10.1371/journal.pbio.0030403

 

kiqi

 

 

Ebolavirus bakom dödlig epidemi i Guinea

Ett Ebola-virus har identifierats som orsaken till en epidemi i Guinea. Senaste rapporterna gör gällande att nära 60 personer ska ha dött i södra Guinea.

Ebolaviruset upptäcktes första gången 1976 runt Sudan och nuvarande Demokratiska Republiken Kongo (dåvarande Zaire). Viruset har fått sitt namn från Ebolafloden i Kongo. Än så länge finns inget känt botemedel eller vaccin för det mycket smittsamma viruset. Det sprids genom nära personlig kontakt och dödligheten har varit väldigt varierande i de hittills upptäckta stammarna av viruset. Symptomen omfattar bland annat inre och yttre blödningar, diarré och kräkningar.

Utbrott av Ebola förekommer främst i Centralafrika och de länder som drabbats absolut hårdast är Kongo och Gabon. I Västafrika har inga större rapporter av Ebola förekommit tidigare, bortsett en ytterst liten omgång i Elfenbenskusten. Inga tidigare fall av Ebola har rapporterats från Guinea. Risk för spridning till andra länder diskuteras, men för tillfället finns endast rapporterat ett fåtal individer i Sierra Leone som ska ha uppvisat symptom. Dessa testas nu för att avgöra om deras infektion är en del av samma utbrott.

Ju snabbare man kan begränsa och sätta de få fall som ännu upptäckts i karantän, desto effektivare kan man stoppa virusets spridning. Guinea kämpar därför nu med alla medel tillgängliga för att stoppa virusets spridning och de har fått hjälp utifrån. Läkare Utan Gränser har på lördagen skickat ner runt 33 ton läkemedel och isoleringsutrustning från Belgien och Frankrike. Dr Armand Spreacher, akutläkare och epidemiolog, som är på plats för Läkare Utan Gränser har berättat för BBC att det primära just nu är att identifiera alla patienter som bär på viruset och övervaka alla som dessa varit i kontakt med sedan smittotillfället.

Snabb och effektiv attack mot de fall som finns är bästa sättet att minska risken för spridning och det är tanken bakom varför man så starkt gått in med medel utifrån.

Kiqi dumbuya minteh 4