Etikettarkiv: livsmedelsförsörjningsprogram

Gambia ett av nitton länder som undertecknat livsmedelförsörjningsprogram för OIC

livsmedelUppgifter tyder på att Gambias ministerium för turism och kultur kommer att stå värd för den 8:e sessionen av den Islamiska konferensen för Turistministrar ( ICTM ) i Banjul 2019.

Sessionen kom fem år efter antagandet av den stadga för utveckling och samarbete på området turism mellan OIC (Organisation of Islamic Cooperation) medlemsstater.

Vidare meddelar OIC att nitton medlemsstater i Organisationen för Islamiska samarbetet (OIC) har anslutit sig till stadgan för den islamiska organisationen för livsmedelsförsörjning, det senaste, särskilda organet i OIC. Undertecknandet av stadgan ägde rum under 40:e sessionen i utrikesministerrådet som hölls i Guinea Conakry den 9 – 11 December 2013.

OIC -länderna, som nu de grundande medlemmarna av den nya OIC verkställande institution för samordning och genomförande av OIC:s politik för jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning är : Afghanistan, Burkina Faso, Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Kazakstan, Mali, Mauretanien, Niger, Palestina, Sierra Leon, Somalia, Sudan, Surinam, Turkiet, Uganda och unionen Komorerna. Den visar att kravet på kompetens och tekniskt kunnande på olika aspekter för att kunna genomföra ett hållbart jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning samt att mobilisera finansiella resurser för att utveckla jordbruk och förbättra livsmedelsförsörjningen i OIC:s medlemsstater.

Den kommer att ha sitt huvudkontor i Astana, Kazakstan. Status föreskrivs att det ska tillämpas provisoriskt vid undertecknandet av minst tio OIC medlemsstater och slutgiltigt träda i kraft när tio medlemsstater lämnat in sina ratifikationsinstrument. fatou touray