Etikettarkiv: malawi

Theresa Kachindamoto räddar flickor från barnäktenskap i Dedza, Malawi

Starka kvinnor med högt inflytande över sina egna liv och resurser att påverka sina samhällen är vägen till att göra världen till en bättre plats för alla. På många håll har bistånds- och andra hjälporganisationer, men även politiska makthavare insett att för att bryta fattigdomscykeln bör man stärka kvinnor.

Kvinnor som får tillgång till utbildning och egna möjligheter till försörjning sprider och ökar denna förbättring i hela sin omgivning inte bara sin egna närmsta familj.

Theresa Kachindamoto är den högste traditionella ledaren i Dedzadistriktet i centrala Malawi. Hon styr över dryga 900 000 människor och hon är inte rädd för att använda sin makt till att hjälpa främst kvinnor och barn i sitt område.

Under de senaste 3 åren har Theresa annullerat mer än 850 barngiftermål. Efter att ha tagit de unga flickorna tillbaka, har hon skickat flera hundra av dem till skolan för att de skall kunna avsluta sin utbildning.

Theresa och andra traditionella ledare i Malawi arbetar outtröttligt med att bannlysa reningsritualer, som innebär att flickor så unga som 7 år tvingas delta i sexuella initieringsseder. Dessa riter är mycket skrämmande men bekämpas bäst på lokal nivå, både med lagar och sanktioner för förbrytare, men även genom det arbete som Theresa och hennes kollegor utför.

Enligt FN:s undersökningar år 2012 var hälften av alla malawiska flickor redan gifta innan de fyllde 18 år. Detta innebär oftast att flickorna lämnar skola samt får barn alldeles för tidigt. Detta är en av anledningarna till att Malawi ständigt befinner sig på listor över länder med låga utvecklings- och livskvalitetsindex.

Theresa Kachindamoto har med sin nolltoleransinställning och mycket effektiva åtgärder blivit en av de viktigaste aktörerna i kampen för kvinnors och barns rättigheter i Malawi. Hon inspirerar även andra ledare och aktivister över hela världen.

Theresa är född i Dedza men arbetade som sekreterare i 27 år i ett annat distrikt, innan hon kallades tillbaka för att tjäna som högste distriktsäldste. När hon kom hem till Dedza blev hon mycket ledsen och nedslagen när hon såg många småflickor i 12-årsåldern redan bortgifta och gravida.

Sedan förra året har man infört lagar som innebär att man endast kan ingå äktenskap efter arton år fyllda, men det finns fortfarande undantag om föräldrarna ger sitt samtycke. Theresa beordrade 50 av sina underordnade ledare att skriva under och införliva ett totalförbud mot barnäktenskap i Dedza. Ändå fortsatte ett fåtal manliga ledare att genomföra och godkänna giftermål för underåriga barn, då tog Theresa till hårdhandskarna och stängde av dem. De fick endast komma tillbaka till sina poster efter att giftermålen annullerats.

Skola i Dedza - Bild: Skärmavbild, Youtube
Skola i Dedza – Bild: Skärmavbild, Youtube

Theresa Kachindamoto är inte någon dussinpolitiker som bara tar beslut och sedan hoppas att det ska lösa sig för de flickor som hon räddar. Hon följer upp sina beslut och betalar faktiskt ofta själv för flickornas skolgång när familjerna vägrar eller inte kan. Hon hedrar oss, varje kvinna och varje barn. Vi saluterar dig Theresa!

Källa: Global Citizen

Sara Safa
Sara Safa

Malawi tar hjälp av drönare i kampen mot hiv

I Malawi föddes år 2014 cirka 40 000 barn med en mamma som var hiv-positiv. För dessa barn är hiv-test och eventuell tidig behandling livsavgörande, men långa avstånd och dåliga vägar har gjort processen långsam. Nu satsar Unicef tillsammans med Malawis regering på att ta hjälp av drönare för att effektivare kunna hjälpa dessa barn.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

I Malawi lever tio procent av befolkningen med hiv/aids, procentuellt sett ett av världens värst drabbade länder. Som vanligt drabbas barn och unga hårt och årligen dör cirka 10 000 barn av hiv/aids i Malawi, en siffra som motsvarar en skolbuss med barn, varje vecka. Av dessa barn är det enbart hälften som fått tillgång till behandling, något som kunnat rädda många liv. För att kunna hjälpa dessa barn behövs tidig diagnosticering, effektiv behandling och mödravård.

Framsteg har gjorts då bland annat 90 procent av alla gravida kvinnor är medvetna om sin hiv-status, men trots detta är det inte lika många nyfödda barn som testas och får den vård de behöver. Livsavgörande för dessa barn är att blodprov tas och skickas till laboratorium för att testas för hiv, men en av de avgörande orsakerna till att detta inte görs är de långa avstånden och dåliga vägarna. Hittills har blodproverna oftast fraktats med motorcykel på dåliga och svårframkomliga vägar, något som inneburit att det tagit i genomsnitt elva dagar för proverna att nå labbet. Att sedan få provsvaren har inneburit en genomsnittlig väntan på åtta veckor.

Idéen att använda drönare i kampen mot hiv uppstod under en flygresa 2014 då Judith Sherman, hiv-ansvarig hos Unicef Malawi, bläddrade i ett flygmagasin och läste en artikel om hur drönare användes som pizzabud i indiska Mumbai. Tanken slog henne då att drönare, som hon själv inte hade någon kunskap om, skulle kunna användas även i kampen mot hiv/aids. Två år senare har första testflygningarna precis genomförts med goda resultat. Drönaren som kan bära en last på cirka ett kilo har klarat av testflygningen från den lilla hälsocentralen belägen en mil från Kamuzu sjukhusets laboratorium, där proverna testas. För att drastiskt minska tiden det tagit att få tillbaka provsvaren till hälsocentralen har man sedan en tid tillbaka använts sig av sms för att leverera resultaten till personal på hälsocentralen. Men det är drönarens intåg som står för den riktigt stora skillnaden, att transportera de viktiga blodproven in till labben.

Drönare. Foto: Pixabay
Drönare. Foto: Pixabay

Drönaren som använts för testflygningarna i Malawi är designad av amerikanska företaget Matternet som tillsammans med Unicef nu undersöker bland annat hur kostnadseffektiv denna lösning kan vara. Till skillnad från att transportera proverna med motorcykel, något som oftast kräver att ett stort antal prover skickas samtidigt för att minska kostnaden, är man hoppfull att drönaren ska kunna erbjuda ett effektivare och lönsammare transportsätt. De laddningsbara batterier som driver drönaren kostar betydligt mindre att ladda än att köpa bränsle till de motorcyklar som används för transport, dock innebär drönaren en relativt hög inköpskostnad, något som man ändå tror ska vara lönsamt i längden.

För att styra drönaren krävs en mobil med GPS och en lösenordsskyddad app som sedan möjliggör fjärrstyrning av drönaren som färdas enligt en förutbestämd färdväg. Om något skulle gå fel längs vägen är drönaren också utrustad med en fallskärm. Malawis försvarsdepartement har klassat farkosten som säker och godkänt att luftrummet används för drönarens framfart.

Nästa steg i processen blir att testa drönaren över större avstånd och under olika väderförhållanden för att se hur den tål påfrestningar och klarar av längre sträckor. Klarar den dessa tester, kommer experimentet att utökas och förhoppningen är att detta ska kunna revolutionera de hiv-program som bedrivs över hela världen av organisationer så som Unicef.

Källor: BBC och Unicef

Anna Wedin
Anna Wedin

Malawi upphäver tillfälligt sodomilagen

Malawis regering upphäver tillfälligt sin kontroversiella sodomilag efter livlig debatt om homosexuellas rättigheter. Det väcker glädje hos lokala människorättsorganisationer och AIDS Foundation, som sedan 2011 har stöttat en lokal partner i kampen mot lagstiftningen.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nedanstående citat är hämtat direkt ur denna omdiskuterade lag ur Malawi Penal code, section 153 – Unnatural offences

“Any person who has carnal knowledge of any person against the order of nature […] or permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature shall be guilty of a felony and shall be liable to imprisonment for fourteen years, with or without corporal punishment”

Strax före jul upphävde Malawis justitieministerie tillfälligt sodomilagen, som kan medföra upp till 14 år i fängelse för sexuellt umgänge mellan två personer av samma kön. Förra veckan backades detta upp av Malawis president, Peter Mutharika, som meddelade att Malawi bör respektera homosexuellas rättigheter.

Ett steg i rätt riktning
Enligt Gift Trapence, chef för den Malawiska människorättsorganisationen, Centre for the Development of People (CEDEP), är detta en mycket positiv utveckling. ”Det kommer att hjälpa till att skydda landets sexuella minoriteter från missbruk, och det är också ett steg mot att helt avskaffa lagen,” sade han i ett pressmeddelande från AIDS Foundation.

Regeringens tillkännagivande kommer efter att två män i december brutalt greps och åtalades under den mer än 100 år gamla sodomilagen. Gripandet har lett till en livlig debatt i det sydöstafrikanska landet omkring homosexuellas rättigheter. En enorm press från människorättsorganisationer och internationella intressen, fick regeringen att strax före jul frige de två männen och tillfälligt upphäva den kontroversiella lagen.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Möjlighet till folkomröstning om lagen
Det finns dock fortfarande stort motstånd för att helt avskaffa sodomilagen, särskilt bland religiösa ledare från den katolska kyrkan, som anklagat regeringen för att ge efter för påtryckningar från internationella intressen. Regeringens uttalande är inte heller en entydig försäkran om förändring. President Mutharika har meddelat att om lagen slutligen kommer att avskaffas, måste det göras genom en folkomröstning där folket i Malawi får ta ställning. Aids-fondet menar att detta sannolikt kommer att innebära ett nej till avskaffandet.

CEDEP och flera andra människorättsorganisationer är dock redo att utmana en eventuell folkomröstning omkring lagen, som de menar är i strid med både Malawis konstitution och de universella mänskliga rättigheter som landet har undertecknat. ”Vår konstitution är mycket tydlig när det gäller att skydda rättigheterna för alla, däribland personer med annan sexuell läggning”, säger Trapence. Han betonar att de mänskliga rättigheterna är okränkbara och gäller för alla oavsett religion, kön eller sexualitet. ”Den stora frågan är, vad ska vi rösta om? Huruvida homosexuella har rättigheter?”, frågar han sig.

Presidenten pressad från två håll
Folkomröstningen är ett uttryck för att presidenten – i likhet med till exempel Uganda – är under press från internationella intressen å ena sidan och landets mäktiga och ofta homofobiska religiösa ledare å andra sidan, säger Ash Krarup, internationell projektledare på AIDS Foundation. ”Malawi är bland de fem fattigaste länderna i världen och är djupt beroende av internationellt bistånd. Å andra sidan har de religiösa ledarna en stor inverkan på den allmänna opinionen. Mutharikas meddelande bör ses som ett försök att tillfredsställa båda sidor. ” säger Krarup.

AIDS Foundation har sedan 2011 samarbetat med CEDEP att försäkra sig om att män som har sex med män, har lika rättigheter inom hälso- och sjukvård och för att bekämpa stigmatisering och diskriminering av homosexuella genom samarbete med regeringen, religiösa ledare och lokala hövdingar.

Källa: Aids Fondet

 

Hanna Danielsson
Hanna Danielsson

 

 

 

Grammynominerade fångar från Malawi

För första gången någonsin har musiker från Malawi nominerats till en Grammy, den prestigefyllda musikutmärkelsen som årligen delas ut i totalt 83 kategorier. Malawis nominerade är en grupp fångar från Zomba Prison Project och gruppen är nominerade i kategorin Bästa Världsmusikalbum.

Albumet I Have No Everything Here som släpptes i januari 2015 består av totalt 20 låtar, varav 18 har skrivits av musikerna själva. Totalt är det närmare 70 män och kvinnor i åldrar mellan cirka 20 och 70 år som på något sätt medverkar på albumet och gemensamt för alla är att de är fångar på högsäkerhetsfängelset Zomba Prison i Malawi.

Skärmavbild från Youtube. Foto: Afropé
Skärmavbild från Youtube. Foto: Afropé

Producenten bakom albumet är den tidigare Grammyvinnaren Ian Brennan, som gjort sig känd för att lyfta fram tidigare okända förmågor på den internationella scenen. Brennan besökte tillsammans med fotografen och filmaren, Marilena Delli, Malawi och Zomba Prison redan sommaren 2013, och det var då idén som legat och grott under en längre tid blev verklighet. Under cirka 2 veckor fick de tillgång till fängelset, under villkoret att de även genomförde våldsförebyggande workshops med fångar och vakter, och kunde då spela in dessa ofta väldigt personliga låtar, som bland annat handlar om fångarnas historia och om hur de hamnade på Zomba Prison. Projektet var tänkt att uppmärksamma fångarnas situation samt kunna inbringa finansiella medel för att kunna bistå med bland annat juridisk rådgivning. Något som gjort att några av fångarna sedan dess blivit frisläppta.

De deltagande fångarna sitter fängslade för en rad olika brott, bland annat stöld, mord och misshandel och de flesta är livstidsdömda, men det finns även lite mer tveksamma skäl till att några av musikerna sitter fängslade. I en intervju med Al Jazeera menar Brennan att en del av fångarna sitter fängslade på tveksamma grunder, bland annat beroende på långdragna och ej avslutade rättsprocesser, samt på grund av anklagelser om bland annat häxeri eller med kopplingar till homosexualitet. Förhållandena på fängelset är dessutom undermåliga och antalet fångar är betydligt större än vad byggnaden är menad för. Fängelset byggdes på 1930-talet och var från början tänk att rymma 340 människor, idag är antalet fångar som lever i Zomba Prison cirka 2000, och till och med basala behov är därför svåra att tillgodose.

Att gruppen överhuvudtaget blivit nominerade ser Brennan som något av en skräll, då tävlingen fått ett mycket stort fokus på berömdhet och speciellt världsmusik-kategorin, som tidigare varit mycket förutsägbar. Att det hittills okända Zomba Prison Project därför nominerats gör det till en ännu större bedrift, enligt Brennan.

I kategorin Bästa Världsmusikalbum som gruppen är nominerade till, tävlar de mot bland annat Angelique Kidjo från Benin och Gilberto Gil från Brasilien. Hur det går för Zomba Prison Project får vi veta den 15 februari 2016, då den 58e upplagan av Grammygalan går av stapeln.

Zomba Prison Projects Facebooksida hittar Du HÄR!

Albumet I Have No Everything Here går att finna på Spotify HÄR!

Nedan finns en kort dokumentär om Zomba Prison Project, producerad av Six Degrees Records.

Anna Wedin
Anna Wedin

Malawi tar krafttag till stöd för albiner – polis uppmanas skjuta angripare

Afropé skrev nyligen om att Tanzania tar krafttag mot angripare mot albiner, genom att arrestera ett flertal häxdoktorer, vars verksamhet även har förbjudits sedan januari 2015. Nu stämmer även Malawi in i kraven på hårdare tag mot de som angriper albiner.

Sex spädbarn i Ministry of Hope Nursery i Lilongwe, Malawi. Albinoflickan i mitten övergavs av sin far. Hennes mor dog under förlossningen och flickan antogs vara förhäxad. Foto: Lars Plougmann
Sex spädbarn i Ministry of Hope Nursery i Lilongwe, Malawi. Albinoflickan i mitten övergavs av sin far. Hennes mor dog under förlossningen och flickan antogs vara förhäxad. Foto: Lars Plougmann

FNs Said Zeid Ra’ad Al Hussein, högsta kommissarie för mänskliga rättigheter uppmanade förra månaden afrikanska regeringar att bekämpa straffrihet för dem som begår brott mot människor som lider av albinism.

Albinism drabbar ungefär en av 20 000 människor världen över. Det är vanligast i Afrika söder om Sahara och drabbar cirka en på 1400 personer i Tanzania.

Polisen i Malawi har beordrats att skjuta alla som angriper eller kidnappar albinos i ett försök att stävja dödandet av albiner.

Minst 15 albiner, främst barn, har enligt uppgift blivit skadade, förts bort eller dödas i Östafrika under de senaste sex månaderna med en markant ökning i Malawi, Tanzania och Burundi.

Deras kroppsdelar önskas av häxdoktorer för användning inom svart magi, ofta i drycker och trollformler, sägs det ge kärlek, lycka och rikedom.

FN-tjänstemän sade att minst sex attacker mot albinos rapporterades i Malawi under de första 10 veckorna av 2015, jämfört med fyra incidenter under de senaste fyra åren. Gäng har börjat söka av Malawis södra distrikt, Machinga på jakt efter offer.

Albinism är en genetiskt ärftlig sjukdom som hindrar kroppen från att producera melanin, det pigment som färgar hud, hår och ögon.

Ordern att skjuta angripare kom från Malawis polisinspektör Lexen Kachama.

Han instruerade polisen att ”skjuta varje brottsling som är våldsam när de tas på bar gärning under kidnappning av människor med albinism.”

”Vi kan inte bara titta på medan våra vänner med albinism dödas som djur varje dag. Vi inser att dessa människor är hänsynslösa, inte ger någon nåd och därför måste de behandlas så. ”

Tanzania förbjöd häxdoktorer i januari 2015 till följd av anklagelser om att döda albiner och fyra personer dömdes även till döden för mordet på en albinokvinna. Över 200 häxdoktorer har också arresterats sedan dess.

I Röda Korsets rapport ”Through albino eyes”, ”Genom albinos ögon”, från 2009 skildras albinism och albiners utsatthet.

Källor: Metro, Independent.

Tidigare: Tanzania arresterar mer än 200 häxdoktorer

Fatou Touray
Fatou Touray

Malawi förbjuder barnäktenskap

Den Malawiska regeringen har lagstiftat omkring barnäktenskap och höjt gränsen för flickor till 18 år. Flickor får för närvarande gifta sig vid 16, eller 15 med föräldrarnas samtycke. Men många blir bortgifta vid ännu yngre ålder.

Arkivbild: Fatou Touray, Afropé
Arkivbild: Fatou Touray, Afropé

Malawi har godkänt en lag som förbjuder äktenskap med minderåriga barnbrudar och höjt åldern för giftermål till 18 år. Kvinnorättsorganisationer applåderar den nya lagen som förväntas göra en enorm skillnad i ett land där, enligt Reuters, hälften av landets flickor förr blivit bortgifta som barn.

Men samma aktivister varnar för att barnäktenskapen inte kommer att upphöra utan en synkroniserad ansträngning för att adressera fattigdom och bakåtsträvande, traditionella seder.

‘Denna lagen är av extremt stor vikt då barnäktenskap är ett mycket stort problem i vårt land,’ sade parlamentarikern Jesse Kabwila vars ansträngningar varit med till att få igenom den nya lagen.

Malawi är ett av de länder i världen med högst andel barnäktenskap. 50% av landets flickor blir gifta innan de fyller 18 år och runt 12,5% blir gifta innan de fyllt 15.

Tidigt äktenskap berövar inte bara flickorna utbildning och de möjligheter utbildning ger men ökar också risken för dödsfall eller allvarliga förlossningsskador om de får barn innan deras kroppar är redo. Barnbrudar löper också större risk för våld och sexuellt våld.

”Denna lag är mycket viktig på grund av antalet flickor som hoppar av skolan när de skall gifta sig, och på grund av det stora antalet flickor som dör när de föder barn,” sade Kabwila till Thomson Reuters Foundation i en telefonintervju.

Vi kan inte prata om utveckling om vi har barnäktenskap, fortsätter Kabwila. Kvinnors egenmakt är en avgörande aktör i utvecklingen och kvinnor kan inte ha befogenhet, om de inte är utbildade.

 

Källa: Reuters

Hanna Danielsson
Hanna Danielsson

Africa Is A Great Country – Världskulturmuseet i Göteborg

Foto: Kiqi D Minteh/Afropé.se

Africa is a Great Country är en fotoutställning av Jens Assur, som just ni visas på Världskulturmuseet i Göteborg. Jens Assur var under 90-talet Sveriges mest prisbelönta journalist och jobbade under största delen av det årtiondet på expressen, innan han gick vidare och öppnade eget. I år är han alltså aktuell med utställningen Africa is a Great Country där han vill öppna upp för ett mer aktuellt sätt att se denna enorma kontinent.


Utställningen är mycket sevärd och skildrar tolv av kontinentens storstäder
ur dess moderna och aktuella perspektiv. Man får bland annat se Dar es-Salaam i Tanzania, Gaborone i Botswana, Lagos i Nigeria, Johannesburg i Sydafrika och Accra i Ghana. I 40 olika fotografier av storleken 2,5 x 3,5 meter har Jens Assur med precision porträtterat människor och miljöer i dessa tolv storstäder på ett mycket vackert och kreativt sätt. Namnet på utställningen då? Ja, det anspelar på svenskens bristande kunskaper om Afrika och hur ”vi” envisas med att hela tiden referera till hela kontinenten Afrika, istället för till ett specifikt land eller stad. Man har alltså därför valt att leka lite med begreppet om Afrika som ett land.

När vi läser tidningarna idag eller tittar på nyhetsrapporteringar om Afrika så matas vi med nyhetshändelser som till 46% består av negativa händelser. Hur rättvis är den bilden? Inte särskilt rättvis, givetvis. Enligt Världsbanken har nästan hälften av Afrikas länder idag uppnått medelinkomststatus. De har en förväntad tillväxt på sex procent för 2014 och länderna fortsätter att resa sig ur fattigdom. Med sin fotoutställning om Afrika visar Jens Assur just detta. Han ger oss den alternativa bilden av kontinenten, den som präglas av ekonomisk tillväxt och snabb utveckling. Han ger oss den urbana livsstilen, den snabbt växande medelklassen och det trendiga livet, med utflyktsmål, nöjesparker och storslagen arkitektur med skyskrapor som många skulle tro vore hämtade från USA eller något annat storslaget land i västvärlden.

Citat av Minna Salami. Africa Is A Great Country
Citat av Minna Salami. Africa Is A Great Country

Ämnen som ekonomisk utveckling och samhällsutveckling ges endast ett utrymme om 5-6% i dagens media. Vi serveras en väldigt stereotyp och förlegad bild av denna enorma kontinent med 50 länder och absolut störst mångfald av alla kontinenterna. . Afrika reser sig storslaget, men det får vi sällan se. Givetvis ska vi inte blunda för eller gömma undan den misär och fattigdom som också råder. Under 1990-talet pågick 24 krig och några av de värsta år av diktaturstyren och rebellmakter rasade genom kontinenten. Men att vi idag ges denna snedvridna bild av levnadsförhållandena för vår näst största världsdels invånare känns inte schysst. Därför är Assurs utställning så viktig och ligger så rätt i tiden. Den utmanar mångas bild av Afrika och bjuder på storslagna upplevelser, intryck och berättelser.

Nyhetskriterierna bygger på identifikation och närhet, men i slutändan betyder det att människor i utvecklingsländer beskrivs som ”offer” medan västvärldens representanter får vara ”hjältar”. /Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör SIDA

Här står Margareta framför en bild av en man som målar ut väglinjer på en väg i Lilongwe, Malawi.

 

Thegambia.nu besökte fotoutställningens öppning och Göteborgspremiär, i fredagskväll, på Världskulturmuseet i Göteborg. Där minglade vi tillsammans med både kända och okända ansikten… och mitt i vimlet sprang jag på Margareta Wrenne. Här på bild framför ett fotografi av en man som målar väglinjer på en av Lilongwes vägar i Malawi. Margareta och hennes man jobbar för Gambiagrupperna och är i dagarna på väg ner till Gambia för att fortsätta göra nytta. Det ska bli kul att höra sedan om de fått tillfälle att träffa vår skribent och tillika praktikant hos Gambiagrupperna, Anna Wedin.

Citat ur The New Africa av Richard Dowden. Africa Is A Great Country
Citat ur The New Africa av Richard Dowden. Africa Is A Great Country

Öppningen av fotoutställningen firades med invigningstal av fotografen själv, Jens Assur, samt den brittiska journalisten Richard Dowden, som också finns med på ett hörn i utställning. Dowden är också Generaldirektör för Royal African Socity och tidigare korrespondent åt The Times och The Independent. Senare avslutades kvällen med ett gästspel av göteborgska berlinbon, Jaqee. Jaqee beskriver sig själv som en kameleont inom musiken och här hör ni henne framföra låten ”Take a Stand” från hennes nya album.


Under kvällen bjöd också DJ Elena Wolay
på urban musik. Utställning finns att se på Världskulturmuseet fram till den 31 augusti i år. Vill man träffa fotograf Jens Assur lite närmare och ha möjlighet att ställa frågor och få en större djupdykning i hans utställning så ska man besöka Sjumilahallen i Göteborg, på måndag 18:00. Då håller Assur ett öppet föredrag dit alla är välkomna.

Nedan syns bilder från invigningskvällen. (klicka på bilderna för att se de i större format)

 

Mer info om utställningen hittar du här
Jens Assurs företagssida
Jaqees hemsida

 

Kiqi dumbuya minteh 4