Etikettarkiv: migrationsverket

Beslutandeställning i asylfrågor – näthatare som bisyssla

Sydsvenskan skriver idag, liksom både de och annan media gjort tidigare, om juristen Hans-Ola Mårtensson som är en aktiv nätprofil med många rasistiska och fördomsfulla uttalanden, samtidigt som Hans-Ola Mårtensson anlitas av Migrationsverket. Samtidigt skriver Expressen om domare Barbro Johansson i Förvaltningsdomstolen, som alltså är en Migrationsdomstol. Även Barbro Johanssons har väckt uppmärksamhet efter uttalanden och åsikter på nätet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sydsvenskan skrev redan 2009 om Hans-Ola Mårtenssons näthetsande. Det ledde då till att juristen stängdes av. Sydsvenskan rapporterade:

”– Det är fruktansvärda åsikter, hemska saker, som den här personen har framfört, sade Migrationsverkets dåvarande generaldirektör Dan Eliasson.”

”– Om mina medarbetare finner att det här stämmer, och jag har ingen anledning att betvivla det, då kommer den här personen inte att ha några uppdrag för oss mer, fortsatte Dan Eliasson.”

Tweets från Hans-Ola Mårtenssons Twitterkonto
Tweets från Hans-Ola Mårtenssons Twitterkonto

I en ny undersökning som Sydsvenskan gjort, visar det sig att avstängningen blev relativt kortvarig. Redan två år senare, 2011 fick juristen nytt förordnande av Migrationsverket som följts av ytterligare 20 ärenden efter det och som fortgår.

Juristens första förordnande gällde en 27-årig kvinna från Nigeria och hennes ettåriga barn, som sökt asyl i Sverige. Asylskälen uppgavs vara att kvinnan riskerade förföljelser i Nigeria, med bakgrund av hennes religion, kristendomen. Som i övriga fall där Hans-Ola Mårtensson förordnats, fann Migrationsverket inte tillräckliga skäl för att ge kvinnan och hennes barn asyl.

Sydsvenskan uppger att de gått igenom domar i asylmål där Hans-Ola Mårtensson anlitats i Migrationsdomstolen sedan hans återkomst 2011. De har alla en sak gemensamt: Samtliga asylsökande har fått avslag.

Barbro Johansson i Göteborg sitter som nämndeman i Migrationsfrågor, samtidigt som hon hetsar med kommentarer på nätet

I ytterligare ett fall, denna gång i Göteborg, rapporterar Expressen att en kvinnlig domare, Barbro Johansson sitter i en förvaltningsdomstol i Göteborg. Barbro Johansson sitter som nämndeman, alltså förtroendevald domare där även Migrationsfrågor avhandlas och Barbro Johansson ska enligt Expressen ha skrivit nedlåtande och hatiska kommentarer om bland annat Somalier, muslimer och ensamkommande flyktingbarn på rasistiska sajter anonymt. Expressen genomför granskningen tillsammans med Researchgruppen.

”En av de granskade är SD-politikern Barbro Johansson, som sedan årsskiftet sitter i förvaltningsrätten i Göteborg, som också är en av landets fyra migrationsdomstolar. Det innebär att Johansson bland annat dömer i mål där asylsökande överklagat avslag på ansökningar om uppehållstillstånd – beslut som kan leda till utvisning från Sverige”, uppger Expressen.

På en av de rasistiska sajterna skrev Barbro Johansson förra vintern om somalier:

”Vore det inte bättre att fundera på varför så många anses vara mentalsjuka/sinnessjuka i Somalia. 1. Kan det ha med inavel att göra? 2. Kan det ha med islam att göra? 3. Kan det ha med koranskolan/imamerna att göra?”

Expressen rapporterar:

http://www.expressen.se/tv/nyheter/inrikes/domaren-sprider-rasism-pa-natet/?embed=true&external=true

Det pågår just nu en namninsamling där man kräver Barbro Johanssons avgång. Den kan du finna HÄR!

Källa: Sydsvenskan och Expressen

Fatou Touray
Fatou Touray

 

Döva Unisa riskerar att utvisas till Sierra Leone

Unisa Turay är en helt vanlig 17-årig kille som älskar fotboll och är en riktig talang på planen. Han studerar på byggprogrammet på gymnasiet och får samtidigt finslipa på sin talang genom att spela fotboll på riksidrottsgymnasiet i Örebro. Ett helt vanligt tonårsliv som nu håller på att raseras då Unisa tillsammans med sin familj ska utvisas till Sierra Leone.

Unisa Turay. Foto: Privat
Unisa Turay. Foto: Privat

I Unisas fall vore detta än mer förödande då han är döv och fram tills att han kom till Sverige för fem år sedan inte har haft något språk över huvud taget. Sedan han kom till Sverige har han dock fått möjlighet att utveckla ett språk och lärt sig svenskt teckenspråk, och för första gången fått möjlighet att gå i skola. Förutom att rent praktiskt ha ett språk och kunna kommunicera har detta inneburit en enorm skillnad för hela Unisas liv som nu blivit självständig, fått ett stort socialt nät och utvecklats enormt.

Situationen för döva i Sierra Leone är väldigt utsatt och möjligheten att få fortsätta gå i skolan skulle vara obefintlig i Unisas fall. Ett fåtal skolor inriktade på undervisning anpassad efter döva finns i landet men då enbart på grundläggande nivå. Efter årskurs sex förväntas eleverna kunna integreras i övriga skolor, där ingen anpassad undervisning finns. För Unisa som enbart pratar svenska och kan svenskt teckenspråk skulle ett liv i Sierra Leone därmed innebär en stor negativ tillbakagång och svårigheter att skapa bra förutsättningar för ett fortsatt bra liv. Konkurrensen om jobb och försörjning är hård i Sierra Leone och att därför med en funktionsnedsättning kunna slå sig fram i den konkurrensen är nästintill omöjligt. Ytterligare en svårighet är att finna praktiska hjälpmedel för döva, till exempel är det omöjligt att få tag i batterier till hörapparater, något som Unisa är i stort behov av.

Unisa och hans familj har nu för tredje gången fått avslag på sin överklagan till migrationsdomstolen och väntas nu utvisas, till en osäker framtid och till ett land som dessutom under det senaste året drabbats otroligt hårt av det pågående ebolautbrottet.

Då Unisa dels fortfarande räknas som barn och dessutom har en funktionsnedsättning har man genom detta beslut varken tagit hänsyn till Barnkonventionen eller Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Dessa konventioner som Sverige genom sin ratificering godkänt och förbundit sig till att följa talar båda för att barn och unga i Unisas situation ska få möjlighet att stanna i Sverige.

Artikel 23 i barnkonventionen lyder bland annat: Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Artikel 24 (3:b,c) i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar lyder: Underlätta inlärning och teckenspråk och främja dövsamhällets identitet samt säkerställa att utbildning av personer, särskilt av barn, med synskada eller dövblindhet eller som är döva eller hörselskadade, ges på de mest ändamålsenliga språken, formerna och medlen för kommunikation för den enskilde och i miljöer som maximerar kunskapsrelaterad och social utveckling.

I och med att Unisa saknar ett språk att kommunicera med i Sierra Leone kommer hans utveckling samt förmåga att skapa sig en framtid starkt begränsas och därmed inte heller kunna möjliggöra att han utvecklas socialt eller kunskapsmässigt. Förutsättningar som i ovanstående konventioner görs tydliga skall gälla barn och personer med funktionsnedsättningar, två kriterier som Unisa uppfyller som döv 17-åring.

För att uppmärksamma Unisas fall och försöka påverka beslutsfattare har det startats namninsamlingar och facebookgrupper, Dövas Tidning har skrivit om Unisas fall och Sveriges Dövas Riksförbund samt Ungdomsförbund har engagerat sig.

I en intervju med Dövas Tidning säger Unisa – ”Detta otroliga stöd gör mig mycket lycklig” och han hoppas på att människors engagemang ska kunna förändra beslutet om hans utvisning så att han får stanna och fortsätta sitt liv i Sverige. Ett liv som skulle innebära bland annat en garanterad plats i dövas fotbollslandslag för den unga talangen.

Facebook-sidan Låt döva Unisa stanna i Sverige

Namninsamlingen för Unisa

Anna Wedin
Anna Wedin

 

 

 

 

 

Gränslös Juridik: Vad händer om en person jag bjudit hit stannar kvar illegalt i Sverige?

Foto: thegambia.nu
Foto: thegambia.nu

Gränslös Juridik:

Vad händer om en person jag bjudit hit stannar kvar illegalt i Sverige?

 

FRÅGA:

Jag vill bjuda en person som turist till Sverige. Får det några konsekvenser för mig om personen stannar kvar här eller i något annat europeiskt land efter att visumet har gått ut, det vill säga som papperslös?

 

SVAR:

För det första är det idag mycket svårt att bjuda hit personer från de flesta länder i Afrika på turistvisum, särskilt om de är män, unga, ogifta, barnlösa, saknar anställning, inte har några pengar på banken och inte har en egen bostad eller andra kontrakt som innebär åtaganden och styrker anknytningen till hemlandet. Detta gäller i hela det så kallade Schengenområdet – Norden och övriga Europa utom England och Irland.

Skulle du ändå lyckas bjuda hit en person som turist kan denna förlänga sitt visum en gång, det vill säga han eller hon kan stanna i maximalt 6 månader som turist. Skulle personen stanna kvar illegalt efter att visumet gått ut, så får det inga direkta konsekvenser för dig som bjudit in personen eftersom det inte är straffbart i Sverige (än så länge) att tex skydda papperslösa från upptäckt. Däremot får det en rad konsekvenser på andra sätt och för personen själv naturligtvis.

Myndigheterna i det så kallade Schengenområdet – Norden och övriga Europa utom England och Irland – har numera väldigt väl utarbetade rutiner kring visum, arbets- och uppehållstillstånd och därmed också rätt bra koll på hur människor rör sig inom unionen, vilka de är och varifrån de kommer. Om den person du bjudit hit skulle bli ”upptäckt” som papperslös i Sverige eller i ett annat Europeiskt land efter att visumtiden gått ut – och inte har några politiska skäl för att ansöka om asyl eller skydd – så kommer personen till att börja med att tas i ”förvar” av migrationsmyndigheterna. Förvarstagande innebär i princip ett frihetsberövande, eftersom personen inte får lov att lämna förvaret och blir inlåst. Skillnaden är att den som är förvarstagen får lov att använda sin telefon och har tillgång till internet och därmed kan fortsätta kommunicera med vänner och familj via mail, telefon och sociala medier.

Syftet med det så kallade förvarstagandet är att kunna återsända personen omgående till hemlandet om det visar sig att han/hon inte har ett giltigt tillstånd att vistas i Europa. I vissa länder är omständigheterna på förvaren mycket hårda. Tyvärr är det i många länder, även Sverige, brist på förvarsplatser vilket ofta leder till att personer istället för att få en plats på Migrationsverkets förvar kan sättas i häkte. Häktesförvar blir aktuellt också om personen bedöms kunna utgöra en fara för andra eller sig själv, eller har försökt rymma. Att hamna i häkte utan att ha gjort sig skyldig till något brott kan för många vara en väldigt svår och traumatiserande upplevelse.

Om en tidigare turist förvarstagits kommer denne relativt snabbt att kunna identifieras med hjälp av Schengens internationella databas, som registrerar de fingeravtryck och det biometriska foto som togs när turistvisumet utfärdades. Samtidigt kommer det då också att konstateras att personen saknar giltigt visum. Mot bakgrund av att personen på detta sätt är identifierad är det i de allra flesta fall därefter också möjligt att skicka tillbaka personen till hemlandet omgående även om det inte finns något pass eller någon annan ID-handling.

Den som vistats i Europa illegalt och skickas tillbaka löper i många fall också risken att drabbas av ett beslut om så kallat återreseförbud, vilket innebär att han eller hon inte kan komma tillbaka till Europa på ett antal år. Det vanligaste är 2-4 år, men om personen har dömts för ett brott kan det röra sig om upp till 10 års återreseförbud.

När en person återsänds till hemlandet efter en illegal vistelse i Europa, eller repatrieras som det också kallas för, registrerar myndigheterna alla detaljer: att personen inte åkt hem utan stannat kvar, att personen kom in i Europa via Sverige, av vem eller vilka personen bjudits in, samt i vilket land eller i vilka länder han eller hon har vistats. Vilka konsekvenser det kan få i förlängningen för just den som bjudit in, till exempel om det rör sig om en privatperson eller en organisation som senare skulle vilja bjuda hit andra personer är inte klart uttalat. Det är emellertid definitivt ett faktum att polis och myndigheter i Europa är väldigt vaksamma på allt som eventuellt skulle kunna innebära så kallad trafficking eller att någon tar betalt för att ”fixa” visum åt personer från länder utanför Europa. Det är alltså inte otroligt att en organisation eller en person som tidigare bjudit in eller eller flera personer som senare påträffats som papperslösa i Europa kan få svårt att bjuda in fler. Det är också ett faktum att för varje person som stannar kvar illegalt i Europa så blir det också svårare för andra från samma land att få visum för att komma till Sverige.

Alla de ungdomar och även familjefäder och mödrar i exempelvis Senegal och Gambia som drömmer om Europa gör det oftast på grund av fattigdom, arbetslöshet och brist på framtidshopp för egen del i hemlandet. Insikten om att livet som illegal i väst inte kan infria de drömmar som han eller hon bär på och att det definitivt inte är värt att offra tid och kraft på, den insikten kommer först när han eller hon befinner sig här och inte längre har något annat val än att bara försöka överleva.

Att uppehålla sig illegalt i Sverige eller andra länder i Europa innebär alltid att utsätta sig för risken att utnyttjas som underbetald arbetskraft, för risken att hamna i kriminalitet, prostitution, handel med droger och andra illegala substanser, samt för risken att inte kunna söka vård och hjälp vid sjukdom, tandvärk, eller behov av rehabilitering efter ett akut sjukdomsfall.

Att leva som papperslös är idag i de flesta fall lika med att leva utanför samhällets skyddsnät, utsättas för orimliga risker och vara utlämnad till andras godtycke, riskera att hamna i slavliknande arbete, samt att ständigt vara stressad på grund av oro för upptäckt. Personligen brukar jag därför alltid avråda de som vill resa med avsikten att stanna illegalt i Europa från att komma hit. Ett besök kan vara intressant, ett kulturellt utbyte kan vara givande, en utbildningsmöjlighet kan vara en annan möjlighet. Och ett verkligt äkta arbetserbjudande kan vara en guldchans. Men annars kan det faktiskt vara en mycket bättre hjälp att försöka stötta personen i att komma igång med egen verksamhet i hemlandet – någon typ av företagande, en utbildning eller andra framtidsprojekt, det vill säga allt som kan bygga upp en framtidstro. En sådan hjälp till självhjälp är oftast en mycket bättre insats än att ”hjälpa” personen till ett liv i otrygghet i Europa.

 

Aminta Merete
Aminta Merete

 

Afrosvenska artister i support för hungerstrejkande palestinier

Osama välkomnar Adam Tensta – Foto: Kiqi D Minteh/Thegambia.nu

Adam Tensta har sedan sitt senaste besök i Göteborg visat starkt engagemang och stöd för de protesterande palestinierna vid Järntorget. Tacksamheten som de i gengäld känner för Adam Tensta går inte att ta miste på. Den glädje och positiva anda som låg över torget denna torsdagskväll gick inte att ta miste på.

Under flera dagar har olika artister och talare besökt Järntorget för att visa sitt stöd för de palestinier som från början strejkade till följd av Migrationsverkets beslut om avvisning. I torsdags kväll var det Adam Tensta och Diamonds tur att visa sitt stöd. Att spelningen kom att ha en mer positiv aura över sig, än vad som kanske först varit att vänta, beror på det överraskande gensvar som kom från Migrationsverket tidigare i veckan. Ett beslut har tagits att ompröva samtliga av de drygt trettio asylsökande palestiniernas ansökningar.

Alla de asylsökande palestinierna vid torget, utom en, hade när torsdagens spelning tog vid avbrutit själva hungerstrejkandet, men de fortsätter sin protest tills det att samtliga fått besked om uppehållstillstånd. Palestinierna har strejkat i 28 dagar och i slutet av strejken har de också gått så långt att de slutat dricka. På fullt fastande magar har de spenderat sin senaste tid vid Järntorget. De har tappat avsevärt i vikt och flera av dem har varit inlagda på sjukhus i omgångar. En tapper, men igår kväll mycket sargad man,
som fortfarande, inför Adam Tenstas spelning inte har avbrutit
sin hungerstrejk, har tappat 20 kg och kan inte stå på egen
hand. Hans ögon är glansiga och han ler när Adam Tensta och
Diamond spelar.

Adam Tensta bjuder på ett potpurri av old school med sina allra första låtar, och texterna är lika aktuella idag som de var för åtta år sedan när han Adam Tensta slog igenom. Vi får bland annat lyssna till ”Banging on the system” och ”My Cool”. Det pågår en liten lokal fest där mitt på torget. Budskapen under kvällen går inte att ta miste på. Adam Tensta är noga med att tala om sitt missnöje över Migrationsverkets sätt att hanterat situationen med de asylsökande palestinierna. Han uppmanar samtliga i publiken att gå hem och logga in på sina respektive mejlkonton för att sedan i protest mejla Migrationsverket och tala om att, ”- Nu får ni ta er i kragen!”.

Applåderna avlöser varandra denna kväll, allt eftersom olika talare och artister tar till mikrofonen.

Adam Tensta presenterar sin vän och artistkollega, den unge Göteborgstalangen, Diamond. Diamond och Adam Tensta träffades på ett event där de båda uppträdde för några år sedan. Det klickade direkt mellan dem. De är båda afrosvenskar och har sina gambiska rötter gemensamt. De är båda två individer med ett stort samhällsengagemang och framför allt kring frågor som gäller orättvisor och människors lika värde.

Diamond börjar berätta om hur han nyligen blivit av med alla nummer i sin mobil och när han får ett sms som säger ”Vad händer min bror, är i din stad i kväll”, så svarar han ”Vem är det?”… publiken skrattar… Diamond fortsätter att berätta att när han inser att det är Adam Tensta som vill att han ska komma och uppträda för ett så viktigt syfte som det här så blir han helt ställd, men så otroligt rörd, stolt och glad över att få den chansen. Därför står han alltså här nu för att spela sin låt ”With you” för palestinierna. Givetvis finns det en anledning till att han valt just den låten. I refrängen hörs raden;

”Whatever they say, whatever they do, I will always dance with you”

 

Diamond & Adam Tensta – Foto: Kiqi D Minteh/Thegambia.nu

För Diamond är just frågor som gäller allas lika värde och kampen att skapa ett samhälle där alla får vara med något av det viktigaste att kämpa för. Han vägrar acceptera utanförskap och engagerar sig dagligen i ortens ungdomar och försöker stötta de som känner sig utsatta eller utanför på alla sätt han kan. Innan han börjar sjunga denna torsdagskväll avslutar han sitt tal med orden,

”- Jag vill att ni alla som sitter här. Alla ni som får. Jag vill att ni ser till att gå och rösta senast den 14 september. Tillsammans kan vi göra skillnad!”

… applåderna haglar…
musiken börjar spela och Diamond, ja han ser ut att vara precis där han helst vill vara. Just precis där, för att dela kampen för de utsatta och dem vars vardag kanske inte är riktigt så självklar som den är för många av oss andra…

Det är en kväll i gemenskapens tecken. En kväll där glädjen och kärleken är närvarande i allt det stöd som folk på plats visar för varandra. Hoppet har tänts efter Migrationsverkets senaste besked och tacksamheten hos de strejkande palestinierna och deras vänner, när de tackar Adam Tensta och Diamond för deras support, går inte att ta miste på. Som en sista bekräftelse på att torsdagskvällen på Järntorget var en kväll av godhet och viktigt engagemang, får vi beskedet att den lilla palestinska mannen som vägrat bryta sin hungerstrejk och tappat 20 kilo i vikt, där och då bestämt sig för att avbryta fastandet. Allt det han fått uppleva under kvällen, glädjen och tacksamheten till Adam Tensta och övriga artister har fått honom att slutligen bestämma sig…

… vännerna bär upp sin bräcklige vän på scenen och där, inför en mycket tagen skara människor,
dricker han – efter många, många dagar – sin första klunk med vatten.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Intervju med Adam Tensta
Intervju med Diamond

 

kiqi