Etikettarkiv: MSF

Kampen fortsätter, 400 000 enade krafter för billigare vaccin mot lunginflammation

Kampen för att rädda de 2500 barn som dagligen dör i lunginflammation fortsätter, och organisationen Läkare Utan Gränser har nu samlat in 400 000 namnunderskrifter som stöttar kampanjen A Fair Shot, för billigare vaccin mot lunginflammation.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Afropé skrev tidigare i år om Läkare Utan Gränsers uppmaning till läkemedelsbolagen Pfizer och GlaxoSmithKline (GSK) att sänka priserna på det livsviktiga PCV-vaccinet mot bland annat lunginflammation, den artikeln kan Du läsa HÄR.

Kampanjen A Fair Shot samlade in totalt mer än 400 000 namnunderskrifter från hela världen som igår överlämnades av organisationen till läkemedelsbolagen Pfizer och GSK i New York. Insamlingens syfte är att uppmana och kräva billigare priser samt offentliga förhandlingar om priset för PCV-vaccin. Samtidigt som underskrifterna överlämnades till företagen lades 2500 blommor ned utanför Pfizers kontor, för att symbolisera de 2500 barn som dagligen mister livet i lunginflammation, dödsfall som med billigare vaccin skulle gå att undvika.

Organisationen hoppas nu på att läkemedelsbolagens VD:ar, styrelsemedlemmar och aktieägare inte längre ska kunna blunda för, och ignorera detta uppmärksammande, och därmed sänka priserna på vaccinet. Kampen fortsätter tills alla länder har råd att köpa vaccinet, och därmed kunna rädda livet på fler.

Anna Wedin
Anna Wedin

Läkare Utan Gränser kämpar för billigare lunginflammationsvaccin

Var 35:e sekund dör ett barn i lunginflammation, det är över 100 barn varje timme, och nästan 2500 barn varje dygn. På ett år har nästan en miljon barn dött, i en sjukdom som går att förebygga. Läkare Utan Gränser uppmanar nu läkemedelsbolagen Pfizer och GSK att sänka priserna på det livsviktiga vaccinet.

Lunginflammation är sjukdomen som står för cirka 15 procent av alla dödsfall bland barn under 5 år, enligt WHO (Världshälsoorganisationen). Extra utsatta är barn som lever under fattiga förhållanden, och det är också där bristen på vaccin mot sjukdomen är extra märkbart. Skulle alla de barn som drabbas av sjukdomen få tillgång till de tre doser av vaccin som behövs för att skydda mot sjukdomen skulle många liv kunna räddas.

I Gambellaregionen, Etiopien, vaccinerade Läkare Utan Gränsers team omkring 50 000 barn mot lunginflammation. Omkring 190 000 människor från Sydsudan har flytt till regionen undan striderna i sitt hemland. Foto: Aurelie Baumel/MSF, Commonslicens
I Gambellaregionen, Etiopien, vaccinerade Läkare Utan Gränsers team omkring 50 000 barn mot lunginflammation. Omkring 190 000 människor från Sydsudan har flytt till regionen undan striderna i sitt hemland. Foto: Aurelie Baumel/MSF, Commonslicens

I Centralafrikanska republiken har konflikter och fattigdom gjort att sjukvårdssystemet nästintill helt kollapsat, barnen drabbas därför hårt och i dagsläget är Läkare Utan Gränser den enda humanitära organisationen som vaccinerar barnen mot lunginflammation. Situationen ser likadan ut på många håll i världen och det höga priset på vaccinet gör att 75 procent av världens barn aldrig får tillgång till detta livsviktiga skydd.

Läkemedelsbolagen Pfizer och GSK (GlaxoSmithKline) är tillverkarna bakom det effektiva PCV-vaccinet som bland annat skyddar mot lunginflammation, men en orättvis och väldigt ojämn prissättning av vaccinet medför att de länder där behovet ofta är störst inte har möjlighet att köpa in tillräckligt med vaccin. Bolagen vägrar avslöja hur mycket olika köpare får betala för vaccinet, men fattiga länder får ofta betala betydligt mer, till exempel betalar Sydafrika nästan tre gånger mer än vad Brasilien gör, skillnader som borde vara oacceptabla. Samtidigt som nästan en miljon barn dör årligen, redovisar de båda läkemedelsbolagen en sammanlagd vinst på 23,5 miljarder dollar enbart för PCV-vaccinet.

”Lunginflammation är vår tids största barnamördare. Det är därför oacceptabelt att ett vaccin som kan rädda liv är otillgängligt på grund av vinstintressen”, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare i Sverige.

Situationen är ohållbar när enbart PCV-vaccinet står för 45 procent av den totala kostnaden för att vaccinera ett barn mot 12 sjukdomar i världen allra fattigaste länder. Samtidigt visar Läkare Utan Gränsers rapport The Right Shot på att priset för att vaccinera ett barn i världens fattigaste länder stigit 68 gånger sedan år 2001. Redan ansträngda ekonomier urholkas, organisationer arbetar förtvivlat, barn dör och de enda vinnarna är läkemedelsbolagen som gör multimiljardvinster.

Läkare Utan Gränser driver därför en internationell kampanj och namninsamling för att uppmana läkemedelsbolagen Pfizer och GSK att sänka priset på PCV-vaccin så att tre doser, som behövs för att vaccinera ett barn, inte ska kosta mer än fem dollar för låg- och medelinkomstländer samt för organisationer som vaccinera barn. Samtidigt uppmanas bolagen att öppet berätta vad vaccinet kostar i olika länder för att länder ska kunna göra prisjämförelser innan förhandlingarna med bolagen. Görs detta kan fler barn vaccineras och få överleva sin femårsdag.

Var med i kampen för billigare PCV-vaccin och mer öppenhet gällande priser på vaccin. Skriv på Läkare Utan Gränsers namninsamling HÄR.

Anna Wedin
Anna Wedin

Läkare utan gränser varnar för en snart förlorad ebola-kamp

Den internationella humanitärorganisationen Läkare utan gränser har idag, tisdag 2 september, gått ut med ett pressmeddelande där man låter meddela att världen står på randen till att förlora kampen mot ebolan i Västafrika. Det är en mycket mörk läsning och nu måste omvärlden reagera fullt ut om man ska kunna vända denna katastrof. Gemensamma krafter för Västafrika och världen måste få vara höstens nyckelord.

Under tisdagen hölls det i New York ett möte, anordnat av FN:s generalsekreterare och Världshälsoorganisationen (WHO), där Läkare utan gränser lät meddela att man är i akut behov av förstärkning om man inte ska förlora kampen om att kontrollera ebolautbrottet i Västafrika. Spridningen av viruset kommer inte kunna hindras om inte en massiv utbyggnad av specialiserade medicinska vårdenheter görs. Länder med medicinsk kapacitet, civil- eller militär sådan, måste också omedelbart sända över folk till Västafrika. Detta menar Läkare utan gränsers President, Dr Joanne Liu, är nödvändigt för att kunna kontrollera epidemin i de drabbade länderna. Under mötet i New York uttryckte hon bland annat följande;

”Sex månader in i den värsta ebolaepidemin i historien, är världen på väg att förlora kampen om att kontrollera den.”

”Ledare har misslyckats med att komma till rätta med detta gränsöverskridande hot. WHO:s meddelande den 8 augusti att – epidemin utgör ett hot mot människors hälsa och är av internationell omfattning – har inte lett till några beslutsamma åtgärder och staterna har i huvudsak anslutit sig till en global koalition av passivitet. ”

Internationella reaktionerna är otillräckliga

Bild: CDC/Daniel J. DeNoon
Bild: CDC/Daniel J. DeNoon

Under mötet i New York fördömde Liu bristen på insatser från internationellt håll. Hon menade att situationen har lett till överansträngda privata frivilligorganisationer och hälsoministerier i de drabbade länderna. Trots att man från Läkare utan gränsers håll ska ha kommit med upprepade uppmaningar för en mobilisering på marken så har reaktionerna från internationellt håll varit dödligt bristfälliga. Liu talade till samtliga av FN:s medlemsstater.

WHO har kommit med en plan för hur man ska kunna bekämpa det katastrofala utbrott som råder i Västafrika, men privata och icke-statligt ägda organisationer kan inte på egen hand, tillsammans med FN, klara av att genomföra den globala plan som WHO presenterat. Nivån på hur snabbt detta eskalerar och sprider sig är övermäktigt och kan inte hanteras utan statliga resurser.

Flera av FN:s medlemsstater har kapaciteten att hantera mänskliga hot av denna typ, de kan distribuera och utbilda civila och militära sjukvårdsgrupper på några dagar, på ett organiserat sätt. Dessa grupper ska sedan kunna skickas till de drabbade länderna för att stödja och hjälpa till att säkerställa säkerhet i hanteringen av detta utbrott. ”- Stater med möjlighet och expertis har ett politiskt och humanitärt ansvar att träda fram i denna desperata situation. Vi har en katastrof som utspelas helt öppet framför världens ögon”, säger Liu. Läkare utan gränser menar dock att tvångskarantäner inte bör användas i dessa regioner, då de bara skapat rädsla och oro i de drabbade områdena. Vilket inte hjälpt kampen mot viruset.

Akut behov av insatser

Ebolautbrottet som råder i Västafrika saknar motstycke. Det måste till akuta insatser och förstärkning snabbt. Fler vårdinrättningar och isoleringsavdelningar behövs, mer utbildad personal, mobila laboratorier behövs för att förbättra diagnostiken och luftbroar behöver inrättas för att kunna flytta personal och material till och inom Västafrika. Ett regionalt fältsjukhus bör också upprättas, så att man på bästa sätt ska kunna behandla sjukvårdspersonal med misstänkt eller konstaterad infektion.

Läkare utan gränsers behandlingscenter ELWA 3 i Monrovia har just nu 160 bäddar och man uppskattar att det skulle behövas minst 800 bäddar till för att kunna bemöta landets efterfrågan av ebolavård. Man kan just nu endast erbjuda palliativ vård.

”Varje dag måste vi neka sjuka människor vård för att vi har fullt”, säger Stefan Liljegren, som är samordnare på Läkare utan gränsers Elwa 3

På Läkare utan gränsers vårdcentraler både i Liberia och Sierra Leone är det överfullt av patienter med misstänkta ebola. Människor som insjuknar stannar istället hemma och dör i sina byar. Runt om på gatorna i Sierra Leone ligger det döda, mycket smittsamma kroppar och ruttnar. Eftersom isoleringsmöjligheterna och skyddsutrustningarna inte är tillräckliga så belastas ländernas sjukvårdssystem och dessa är nu nära på en kollaps. Minst 150 hälsoarbetare har dött till följd av ebolan och ett otal personal är rädda för att gå till jobbet.

Hygienartiklar måste distribueras i enormt mycket större skala än idag, system för att hantera döda måste förbättras och övervakning vid landgränser måste intensifieras och göras säkrare. Det sker attacker på säkerhetspersonal och försök till forcering av många redan porösa landgränser på marknivå. Det behövs mer omfattande desinfektionskampanjer och hälsa- & hygienfrämjande till både befolkning och vårdinrättningar.

”Klockan tickar och ebolan vinner”, säger Liu.

 

Källa: MSF


 

Läkare Utan Gränser inledde sitt arbete mot ebolan i Västafrika i Mars 2014. De jobbar idag i Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria. De driver fem olika hanteringscenter med en total kapacitet på 480 bäddar. De har hittills tagit emot 2 077 misstänkt smittade personer och 241 av dessa har tillfrisknat. För närvarande verkar nästan 1 900 personer via Läkare utan gränser i Västafrika, där 1 700 av dessa är nationellt inhyrd personal.

 

kiqi